Adnan Oktar Diyor Ki...

 

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Allah Bediüzzaman'a çok fazla harika nasip etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri çok mübarek, dürüst, samimi bir insandır.
İslam alemi, Museviler ve Hristiyanlar Hz. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in gelişinin bu yüzyıl olduğunu ittifakla kabul ediyorlar.
Suriyeli misafirlerimizin Türkiye vatandaşlığına alınması çok güzel olur. Ölümden kaçan 3 milyon insana sevgisizlikle yaklaşmak vicdansızlık.
Hz. Mehdi, savaşları ve akan kanı durduracak insandır. Hz. Mehdi zamanında silahların hepsi kalkacak, bir damla kan dahi dökülmeyecektir.
İnsancıl, merhametli olanların dünyaya hakim olacakları yani İslam ahlakının hakim olacağı İncil'de de bildirilmiştir.
Erbakan Hocam, Tayyip Hocam'ı çok sabırlı, azimli ve kararlı bir insan olarak yetiştirdi. Rahmetli Erbakan Hocam da çok azimliydi.
Bazı Müslümanlar deccaliyetin yaptığı zulümden tek kelime dahi bahsetmiyorlar. Mehdi’yi anmamak için zulmü görmezden geliyorlar.
Mehdiyet sevgidir, dostluk kardeşliktir, kalitedir, sanattır, Allah'ın tüm güzelliklerinin tecellisidir. Durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2017> Daha Fazla

İslam alemi dünyayı yöneten bir avuç kişiye mağlup oluyorsa bunun üzerinde çok iyi düşünmek gerekir. Müslümanların bu konuyu çok iyi düşünüp tuğyana karşı birlik olup ilimle, irfanla çok iyi karşılık vermeleri gerekiyor.
Kuran'a uygun olmayan hadisler ne o döneme, ne bu döneme hiçbir döneme hitap etmiyor. Tamamen uydurma, hurafe izahlardır bunlar.
Allah İsa Mesih dışında hiçbir Peygamber için kıyamet alameti demiyor. Bu İsa Mesih'in gelişinin delillerinden biridir.
Cennetin en güzel nimeti müminlerin Allah'ın Zatı'nın tecellisini görecek olmasıdır.
Bağnaz anlayış hayatı zehir ediyor. Anlattıkları hayatın İslam ile ilgisi yok ama çoğu insanın İslam'a karşı olmalarına sebep oluyor.
Kadının dövülmesini savunan, sanatın yasak olmasını, gülmenin, neşenin haram olduğunu söyleyen din Kuran'daki İslam değildir.
Türkiye çok modern olursa kadın özgürlüğü, resim, heykel, müzik, kültür, kalite, görgü, klaslık Türkiye'nin ana duruşu olursa kimse bir şey yapamaz.
Asıl imanın üzerinde durmak lazım. İmanın olduğu bir ülke yıkılmaz. Samimi imanın olması o ülkenin ayakta kalmasını sağlar.
Allah'ın nimeti ve sanatı çok kapsamlı. Her birini teker teker incelemek, üzerinde teker teker düşünmek gerekiyor.
Gözü, eli, ayağı olmayan köklerin toprağın içinden ne alacağını bilmesi, çiçeğin içinde renk uyumu var etmesi, simetri yapması müthiş bir sanat. Sentetik olarak elde edilemeyen bir çok vitamini ağaç yapabiliyor, üstelik insana zarar vermeyecek şekilde. Allah'ın sanatı muhteşem.
Her bir çiçek çamurlu toprağın içinden demiri, çinkoyu ne kadar alacağını ve ne kadar kullanacağını biliyor. Hangi renk için ne lazım biliyor.
Allah'ın varlığının delillerini ince ince, tek tek, detay detay düşünmek önemlidir. Yüzlerce konunun içinde boğulmak değil bir konuyu düşünmek gerekir.
Kuran'da nimetler ve iman hakikatlerinin geniş olarak anlatılması asıl olarak üzerinde durulması gereken konunun düşünmek olduğunu gösterir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Süleymanlı kardeşlerimiz kendi halinde mazlum insanlardır. Hayatlarını Kuran öğretmeye, hayır yapmaya adamış insanlardır. Süleyman Hilmi Tunahan ve Bediüzzaman birbirlerini çok sever, çok kıymet verirlerdi. İki camia da tertemiz Müslümanlardır.
Tevrat'ta Mehdi çok kapsamlı anlatılmıştır. Allah Hz. Yakup'un soyuna yani Mehdi'ye İslam'ın dünya hakimiyetini vaat etmiştir.
Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah. Tüm dünya tüm toplumlar bu iki mübarek zatı bekliyor.
Sevgiyi ve tutkuyu yaratan Allah'tır. Müminlerin birbirine sevgisi zer aleminde Allah'a verdikleri sözün bir tecellisidir.
Şans diye bir şey yoktur. Her olayı Allah yaratır. Kaderde olan gerçekleşir.
Sevgi olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Et ve kemik ruhta etki yaratmaz. Güzellik sevgiyle anlam kazanır.
Benim çizgim hep aynıdır. Yanlış bir şey olursa açıkça eleştiririm, samimi inandığımı söylerim. Doğru olan tavrı da desteklerim.
Her şeyin kararı Allah'a aittir. Allah dilemedikçe kimse kimseye bir şey yapamaz. Bir şeyi yapan insanlar değil Allah'tır. Allah dilemedikçe kimse kimseye zarar da fayda da sağlayamaz. Tüm güç kuvvet Allah'ın elindedir.
İngiliz derin devleti Çanakkale Savaşı’nda özel üretilmiş zehirli çivi kullandı. Bunlar yüzünden şehit ve gazi olan çok fazla aslanımız oldu. Çanakkale'de sırf 12 bin yiğidimiz İngiliz derin devletinin kullandığı zehirli çiviler yüzünden bacağını kaybedip gazi oldu.
Çanakkale'de İngiliz derin devleti çok büyük bir soykırım gerçekleştirdi ve halen yaptıklarının sorumluluğunu almıyorlar.
İnsanı en çok etkileyen kadın güzelliğidir. Buna rağmen şu an dünyada en az kıymet gören varlıklar olmuşlar. Kadın çok güzel bir nimettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Allah'ın dinine değil atalarından öğrendikleri batıl sisteme uymak istiyorlar. Bu müşrik ahlakıdır, bu ahlak İslam alemine felaket getiriyor. (Bakara Suresi, 170: Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?)
Bağnaz sistemin özelliği haşa Allah'ın dinini beğenmemek ve haşa Allah'a din öğretmektir. İslam, Kuran'da bildirilen dindir. (Hucurat Suresi, 16: De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.")
Allah Kuran'da hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır. Kuran açık ve yeterlidir. (Enam Suresi, 38: Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. )
Allah "Sadece Kuran'dan sorulacaksınız" buyuruyor. Buna rağmen Kuran'a göre değil insanların hükmüne göre hareket ediyorlar. (Zuhruf Suresi, 44: Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.)
İslam alemindeki felaketin kaynağı bazı Müslümanların Kuran'ın yeterli olduğunu kabul etmemeleridir. İslam alemine yağmur gibi bela yağmasının sebebi Allah'ın dinini değiştirmeye yeltenmeleri ve haşa Allah'ın dinini beğenmemeleridir.
Bağnaz sistemde her biri ayrı bir hüküm çıkarıyor. Biz bu şahısların kafasına değil Allah'ın sözüne güveniyoruz. Kuran'da olmayan hükümlerle ortaya çıktıkları için milyonlarca insanın İslam'ı yaşamasına engel oluyorlar. Bu çok büyük vebaldir.
Birbirlerine güvenmeyen, saygısı olmayan insanların birbirlerini candan sevmesi mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi olmayınca sık sık birbirlerini telefonla kontrol ediyor, “şu an nerdesin kimlesin” diyorlar, karşısındakinin söylediklerine inanmıyorlar. İman olmayınca güven ve sevgi olmuyor. Sevgiden anladıkları kavga etmek, birbirini itham etmek. Gün boyunca birbirleriyle didişiyorlar. Sevgi ve tutku müminlere has nimetlerdir.
Kuran'da kadına geniş özgürlük veriliyor. Kadın eza görmekten çekindiğinde çarşaf giyer, güvenilir ortamda dekolte olmasında mahsur yoktur. Haram olan gayri meşru ilişkidir. Kadınla aynı ortamda bulunmak değildir. Kadınla aynı ortamda olursun, müthiş saygı gösterirsin.
İnsanların bir kısmı sevgiyi, tutkuyu, iman derinliğini bilmedikleri için insana benzeyen ama insanlığı bilmeyen şeytani varlıklar oluyorlar. Bazı insanlar da sevgiyi bilmeyenlerin ahlaksızlığına şaşırıyorlar. Şaşırılacak bir şey yok, nefret dolu insandan nefret akar, güzellik değil.
Avrupa'da Türkiye ve İslam karşıtlığının gelişmesinin sebebi bağnazlıkla Müslümanların kuşatılmış olması. Buna karşı Kuran İslamı tam çözüm olacaktır.
Medeniyetlerin çatışması İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana fayda sağlayacak hiçbir oyuna düşmemek gerekir. Çünkü bu planın amacı Müslümanları toplu yok edebilmek için Hristiyanlarla Müslümanları savaştırabilmektir. Bunları Hristiyanlar da ilgilendirmiyor, kendileri dindar değiller. Hilal-Haçlı savaşı üslubunu Müslümanlar olarak biz hiçbir zaman kabul etmeyelim. Müslümanlar ile İseviler kardeştir diyelim, barış isteyelim. Müslümanları bağnazlığın içine mahkum edip bağnazlığı gerekçe göstererek dev savaşın içinde İsevileri ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu müziğe, sanata, heykele kaliteye önem veren bir Müslümanlık anlayışıyla Hristiyanlarla dost olup fitneyi kaldırmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2017> Daha Fazla

Bazı insanların bilgisi eksik olduğu için Abdülhamit dönemi için "bir karış toprak verilmedi" diyorlar. Oysa en büyük toprak kaybı bu dönemde oldu.
Dekolteye, müziğe, sanata karşı olanların nasıl korkunç hayat sunduklarını görüyorlar. Bizim anlattığımız sahabe Müslümanlığı gerçek Kuran'dır.
Her varlığın nasıl bir vazifesi varsa insi şeytanların da vazifesi hasetlik, kıskançlık, kavrukluktur. Bunların hayatı sürünmekle geçer.
Bir insan sevgiyi kaybetmiş, nefret ile dolmuşsa insanlığını kaybetmiş, bir nevi şeytan olmuştur. Böylelerinin sözleri mümini daha da şevklendirir.
İmanımızı, neşemizi, sevgimizi, sanat anlayışımızı kıskananlara baktığımızda bu kişilerin yalnız ve herkesten nefret eden insanlar olduklarını görüyoruz.
Peygamberimiz Mehdi'yle ilgili ne kadar alamet saydıysa hepsi son 30-35 yıl içinde tek tek gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor.
İslam aleminde bazılarını Mehdiyet paniği sarmış ama deccaliyetin fitnesinin hiç üzerinde durmuyorlar. Deccaliyet tarihin en büyük fitnesidir.
İslam alemi paramparça olmuş, mazlumlar denizlerde boğuluyor, zulüm almış başını gidiyor. Müslümanların çoğu bunun hiç üzerinde durmuyor.
Ahir zaman münafıkları çok azgın karakterlidir. Küfür de münafıkları çok kullanışlı bulduğu için besler ve yönlendirir.

> Daha Fazla

Münafıklar İngiliz derin devletiyle işbirliği yapıp İslam alemini hercü merc edecekti ama Mehdiyet bu fitnenin karşısında set oldu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Deccal -haşa- Mesihlik ve İlahlık iddiasıyla ortaya çıkacaktır. Türkiye Mehdiyetin merkezi olduğu için deccalin hedefinde bir ülkedir.
Ben kadınlara daima öncelik tanırım. Kadınlar benim için çok değerlidir.
Hz. Süleyman'ın tebliğ yöntemi güzellik, sanat, zenginlik, estetik, kalite ve ihtişamdı. Mimaride, sanatta hep mükemmellik kullandı.
İslam özgürlük, neşe, sevinç, kalite, sanatta en yüksek nokta, her gün bayram olması, her yerde adalet, zenginlik, güvenlik olması demektir.
Kuran'da recm cezası yoktur. Bu, müşrik adetidir. İslam'da yoktur.
Allah abdesti bir ayette anlatıyor ve çok kolay. Bağnazlar ise abdest için 600 sayfa kitap yazıyorlar, üstelik her mezhebe göre de farklı. İnsanlar da buna bakıp ben abdest alıp namaz kılamam diyorlar. Kuran'ın dışındaki din anlayışı insanları İslam'dan soğutuyor.
Kuran dışı din anlayışının her yönü felaket: gülmek, dans, resim, heykel, müzik, kadınların dışarı çıkması, çocukların şort giymesi yasak. Sakal kesmenin, namaz kılmamanın cezası ölüm. Bunların hiçbiri Kuran'da yok. Kuran'da olmayan din dünyayı cehenneme çeviriyor.
"Aleviler din dışıdır" demek büyük bir iftiradır. Aleviler tertemiz Müslümandır, Allah'a Resulullah'a Hz. Ali'ye aşık, nur gibi insanlardır.
Kadın dünyanın en güzel süsüdür. Kadına korkunç bir hayatı layık görmek putperestlerin adetidir. Pagan inancını İslam'a dahil etmesinler.
Kendilerince kadınları ablukaya almışlar ve haşa insan yerine koymuyorlar. Kadını kendilerince öyle değersiz görüyorlar ki nasıl dövülmesi gerektiğini öğretiyorlar. Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Kadın değerlidir.
Dekolte karşıtı olanların Kuran dışı, din anlayışlarına göre sadece kadınlar değil küçük/genç erkek çocuklar da taciz konusu olarak görülüyor. Bunların sapkın anlayışında deşarj olmak için kadının dövülmesi, kadınların sürekli aşağılanması, erkek çocukların da kapatılması gerekiyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat'dan) sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) Allah bu ayette İslam'ın dünya hakimiyetini ve Mehdiyeti Tevrat ve Zebur'da bildirdik diyor. Dolayısıyla "Mehdiyet Tevrat'ta geldi, İsrailiyattır" diyenler bu gerçeğin zaten Kuran'da haber verildiğinden bilgisiz davranıyorlar.
Kuran'da Kitap Ehli'nden yani Musevi ve Hristiyanlar içinde samimi olarak iman eden insanlar olduğu bildirilmiştir. (Ali İmran Suresi, 113-115: Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.)
Allah Kuran'da Hz. Musa'ya tabi olan Musevilerden Hakka yardım eden, Mehdiyete destek olan bir grup olduğunu bildirmiştir. (Araf Suresi, 159: Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.)
Kader sonsuz uzun zamanın, sonsuz kısa zaman içinde yaratılıp bitmiş olmasıdır.
İnsan Allah'ın yarattığı fıtrata direnirse bozulur. Allah sevgisi, Allah korkusu, samimiyet olmadığında beden hemen dengesizleşir.
Mehdiyet Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İdris'e verilen sahifelerde Hz. Musa'ya, Hz. Davut'a, Hz. İsa'ya indirilen kitaplarda var. Bu Mehdiyetin hak olduğunun ispatıdır.
Mehdiyetin İsraili kaynaklarda olması Mehdiyetin Allah'ın bildirdiği hak konu olduğunun ispatıdır. Mehdiyet Hz. Adem'den bu yana tüm dinlerde vardır.
Mehdi inancı tüm eski inançlarda ve hak dinlerde vardır. Allah'ın indirdiği tüm Kitaplarda Mehdiyet vardır.
İngiliz derin devletinin acılara sebep olan icraatlarının binlerce delili var. Mecliste gerekirse kapalı toplantıyla bu deliller konuşulsun.
Ehli Kitap ile Müslümanlar arasında benzerlikler olması, hak dinler silsile olarak geldiği için, normaldir. Mehdilik tüm hak dinlerde vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2017> Daha Fazla

Bazıları için Müslüman kadın denildiğinde güzellik bilmez, bakımlı olmaz sanılıyordu. Bakımlı, tutku dolu, yaman Müslüman kadın modelini gösterdik.
Dindarlığın modern hayatla çeliştiği iddiasıyla milyonlarca insanı İslam'dan uzaklaştırdılar. Biz bu oyunu temelden yıktık.
Dekolte, heykel, resim, kalite, neşe, klaslık sadece küfrün elinde olan imkanlar sanılıyordu, En güzellerine Müslümanların layık olduğunu
Kadın saygı duyduğu, değer gördüğü yerde dekolte giyer, bu nimet olan bir güzelliktir. Biz İslam'ın bu saygılı ve aydın yüzünü temsil ediyoruz.
150 yıldır ilk defa dünya çapında İngiliz derin devletine karşı kültürel bir mücadele başladı, bu yolda kapıyı açmayı Allah bize nasip etti.
Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman mucizelerini gizleyen bazı şahıslar için bu ileride çok büyük bir utanç olacaktır. Garip bir mantıkla ahir zaman hadislerini gizliyorlar. Onların bu alametleri tüm gizleme çabalarına rağmen tüm Türkiye alametleri öğrendi.
İran dost ve kardeş ülkedir. İngiliz derin devletinin tahriklerine gelip İran karşıtlığı yapmak hiç akılcı olmaz. Bu oyuna kimse gelmesin.
Biz kapıyı açtıktan sonra tüm dünyada İngiliz derin devletine karşı bilinçlenme oldu. Eskiden derin devlet kavramı bile bilinmezdi.
Türkiye'ye karşı yapılan oyunlara verilecek en güzel cevap İslam Birliği'dir. Rusya, İran, İsrail ve tüm İslam alemi dostlukta birleşelim.
İngiliz derin devleti dünya çapında bir casusluk ağıyla, münafıkları organize edip, müslümanları birbirine kırdırma politikası güdüyor.
Bazı müslümanlar arasında demagoji çok yaygın, gereksiz konularla ilgilenip İslam birliği gibi asıl konuları gözardı ediyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Allah İslam'a hizmet eden tüm kardeşlerimizin çalışmalarını bereketli kılsın, her dağıttıkları kitabın binlercesi kat nurla sarsın.
İnsan başka partileri destekleyebilir ama Tayyip Hocam bu vatanın evladı, onu İngiliz derin devletine karşı korumak partiler üstü bir konu.
Defalarca anlattım benim Mehdilik iddiam yok. Arapça bilmem. Hayatımın sonuna kadar da Mehdilik iddiam olmayacak.
Hz. Ali ve diğer halifelerin şehit edilmesinin asıl sebeplerinden biri dönemin münafıklarının Kuran'ın yeterli olmasını kabul etmemeleridir.
Hurafelerin karanlığında kalmak isteyenler haşa Kuran'ı beğenmiyorlar. Peygamberimiz (sav) de Kuran'a uymakla yükümlüdür. (Yunus Suresi, 15: Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.")
Allah, Kuran'da Kuran'ın açıklanmış ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Hurafe sistemine uymak isteyenler haşa Allah'ın sözüne güvenmiyorlar.
Bir çok İslam ülkesinde hurafe saltanatı devam etsin istiyorlar, bu yüzden haşa Kuran yetersiz diyorlar. O zaman felaketler son bulmuyor.
İslam alemindeki felaketlerin sebebi büyük bir kesimin Kuran'ın yeterliliğini kabul etmemeleridir. Allah "Kuran yeterlidir" buyurmuştur.
Kuran'a göre Peygamberimiz (sav)'in ahirette İslam ümmetinden tek şikayeti, Kuran'ı terk etmiş olmalarıdır. (Furkan Suresi, 30: Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.")
Allah Müslümanlara manevi önder olarak Mehdi'yi seçeceğini bildirmiştir. Allah'ın seçtiğine tabi olmayınca İslam alemi fitneden kurtulmuyor. Haşa Allah'ın seçtiği Mehdi'yi beğenmeyip her grup kendi suni mehdisini hakim kılmak istiyor. O zaman da Allah bereketsizlik veriyor.
Konu sadece Hollanda değil, İngiliz derin devleti kendini saklayıp başka ülkeleri ileri sürüyor. Türkiye çok akılcı ve itidalli hareket etmeli.
Türkiye Mehdiyeti temsil eden bir ülke olduğu için Türkiye'ye yönelik çok geniş çaplı bir deccaliyet ittifakı ve saldırısı var.
Müslümanların bir kısmı deccaliyetle karşı karşıya olduğumuzu yeni yeni fark ediyor. Bu kuşatmaya karşı tek çözüm İslam Birliği’dir.
İngiliz derin devletinin İslamiyet'i kendince yok etmek için uyguladığı en emin yol hurafelere uyup Kuran'ın terk edilmesini sağlamak. İngiliz derin devleti Müslümanları dört taraftan kuşatıp büyük bir tuzağa düşürdü. Kuran'a sarıldığımızda bu tuzaktan kurtulacağız.
Allah daha kainat yaratılmadan tüm peygamberlerden ve tüm insanlardan söz aldığını bildirmiştir. Bu, zer alemidir.
Kuran'a dayalı Müslümanlıkta Müslümanlar bir ve güçlü olacağı için İngiliz derin devleti Kuran İslamı'na kesinlikle karşı.
Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Peygamberimiz (sav) hiç kadın dövmedi. Bunu söyleyenler Resulullah'a iftira ediyorlar.
Kuran'ın dışında bir Müslümanlık kabul edildiğinde ortaya İngiliz derin devletinin desteklediği batıl radikal sapkın akımlar ortaya çıkıyor.
Şu anda Avrupa'ya hakim güç İngiliz derin devletidir. Bir çok olay İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle gerçekleşir.
Türkiye'nin karşı karşı olduğu güç deccaliyetin geniş bir cephesidir. Akılcı bir değerlendirme ile olayın boyutunu görmek önemlidir. Önce geri çekilip, geleneğimizde olduğu gibi ricat edip, durumu tam değerlendirip sonra İslam Birliği’ni oluşturarak ilmi karşılık verilmesi gerekir.
Avrupa ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumu İngiliz derin devletinin etkisiyle oluyor. Buna karşı İslam ülkelerinin desteğini almak gerek. Akılcı bir şekilde, Kuran'ın ışığıyla İttihadı İslam'ı oluşturarak gerekli ilmi karşılığın verilmesi önemlidir.
Allah ahirette Kuran'dan sorulacağımızı bildirmiştir. Kuran dışındaki kaynaklara uyulduğunda sapkın ve batıl bir anlayış ortaya çıkıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin azgınlığına karşı Türkiye mutlaka İslam aleminin desteğini yanına almalı.
Önümüzdeki günlerde çok büyük olaylar göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar İslam ahlakının dünya hakimiyetini durduramayacaklar.
Türkiye kadınların alabildiğine özgür olduğu, dekoltenin de çarşafın da hür olduğu, sanatın, bilimin, güzelliğin yerleştiği bir ülke olsun.
Türkiye Rusya kardeştir ve hep kardeş kalacaktır. Ruslar Osmanlı terbiyesine sahip nezih insanlardır.
Peygamberimiz (sav), Deccal'in kızdırıldığında yani deşifre edildiğinde ortaya çıkacağını bildirmiştir.
Kut’ül Amare zaferi İngiliz derin devletine atılmış tarihi bir tokattır. İngiliz derin devleti bu yüzyılda da aynı yenilgiyi alacak.
Türkiye'nin önce bastığı yeri çok güçlü hale getirmesi önemli. Bu da önce İslam Birliği’ni sağlamakla mümkün olur. Asıl netice öyle alınır.
İngiliz derin devleti çok züppedir ve çakaldır. Irk üstünlüğüne inanır. Her türlü çirkinliği yapabilirler, Türkiye çok dikkatli hareket etmeli.
Türkiye bir deccaliyet atağıyla karşı karşıya. Türkiye bu durumda tek başına değil tüm İslam alemiyle birlikte hareket etmelidir.
Türkiye'ye karşı atak yapan ne Almanya, ne Hollanda. Asıl güç İngiliz derin devleti. Gücün boyutunu görüp ona göre akılcı tedbir almalıyız. Öncelikli olarak yatıştırıcı olalım, mevcut sorunu yatıştıralım. Sonra gereken tüm diplomatik, ticari, siyasi tedbirleri alırız.
İngiliz derin devleti gizli 300 yıllık bir yapılanmadır ve dünyayı perde arkasından idare eden güçtür.
Mekke döneminde Peygamberimiz nasıl itidalli, akılcı ve sabırlı bir politika izlediyse Türkiye de şu anda bu itidalli politikayı izlemeli.
Türkiye'nin deccaliyetle ilmi mücadelesi İslam ülkelerinin birliğiyle etkili olur. Mevcut konumunda Türkiye akılcı, itidalli olmak durumunda.
Şu an Türkiye'ye yönelik atak çok sert görülüyor. Önce ne yapmayı planladıklarını tam tespit edelim, ona göre akılcı, etkili karşılık verelim.
İngiliz derin devleti Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışıyor. Bu oyunu bozmak için yapılması gereken öncelikle yatıştırıcı olmaktır. Türkiye sakin, yatıştırıcı, sevecen bir üslupla kurulan tüm oyunları bozabilir. Ülkeler arası gerginlik değil dostluk güzel olandır. Sert sözlerle netice alınmayacağı için diplomatik yaptırımlar uygulamak bir yol olabilir. Ticari bağ kesilebilir, elçiler çağrılabilir ama tüm bunların yerine mümkün olduğunca dostluğu pekiştirecek adımlar atmak daha doğru olur.
Türkiye her zaman yatıştırıcı, itidalli, kaliteli bir çizgide olmak zorunda. Türkiye'nin örfüne ve ahlakına yakışan budur. Yatıştırıcı olalım.
Avrupa çapında Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik siyaset var. Bu siyaseti engellemek için Türkiye her zaman olgun ve itidalli davranmalı.
Son dönemlerde Peygamberimiz'i örnek göstereceklerine Che Guevara'yı örnek gösteriyorlar. Devleti yıkmaya azmetmiş olan kişi örnek olamaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2017> Daha Fazla

Önce ve sonra kavramı yani zaman insan için geçerlidir. Zaman insanın bir algısıdır. Allah zamandan münezzehtir.
Müslümanların bu derece ezilmesinin ana nedeni hurafeye dayalı bağnaz sistemdir. Kurtuluş çaresi ise Kuran İslamı'dır.
Hurafelere dayalı bağnaz sistemin dehşet verici bir hayat anlayışı var. Ya Kuran İslamı'nı kabul edecekler ya bu korkunç dünyayı. Mayosuyla gezen kız kardeşine, annesine gayri ahlaki gözle bakacağını, 3 yaşında çocuğun şortla gezemeyeceğini söyleyen zihniyet hurafe dinidir. İslamofobinin gelişmesine sebep olan annesini, babasını, çocuğu potansiyel cinsel tehlike olarak gören, kadın ve dekolte karşıtı bağnazlıktır.
Bazıları fasık Müslüman anlayışını savunuyor, “ben hiçbir hükme uymuyorum ama size akıl veririm” diyor. Kuran'a göre fasığın sözüne itibar edilmez.
Türkiye'nin Rusya ile dostluk atakları çok doğru ve güzel. Rus milleti temiz ve güzel bir halktır.
Che Guevara "insanı soğuk bir ölüm makinasına dönüştürelim" diyen biridir. Gençlere örnek gösterilecek biri değildir. Terörle devleti yıkmaya azmetmiş Che Guevara gibileri gençliğe örnek göstermek suç. Che'yi savunmakla Öcalan'ı savunmak arasında fark yoktur. “Benim Marksistliğim kök saldı saf hale geldi. BEN SİLAHLI MÜCADELEYE KESİN İNANIYORUM" diyen Che'yi savunmanın Öcalan'ı savunmaktan farkı yok. Che cinayet işlemekten zevk alan, insanların kafatasının parçalanmasını izlemekten zevk alan biridir. Propagandası yapılacak kişi değildir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bizim için önemli olan İttihad-ı İslam. Barzani İttihad-ı İslam'ı savunan bir insan. PKK ise İttihad-ı İslam'a kendince engel olacağını sanıyor.
Yüzlerce defa söyledim, Mehdilik iddiasında bulunursam Allah'ın, meleklerin, insanların laneti üzerime olsun dedim. Ben hoca da değilim. Bu program da din programı değil. Ben Allah'ı çok seviyorum, her yerde, her ortamda Allah'ı anarım.
Ateistlere, agnostiklere hepsine saygı duyarım, dürüst açıkça inanamadıklarını söylüyor, samimiyetsizlik yapmıyorlar, gelsinler sohbet edelim.
Biz sınırımızda İngiliz derin devletine uşaklık yapan, İslam Birliği’ne set olacak bir komünist devlet istemiyoruz. Kürtler bizim canımız. Barzani'nin Irak ve Suriye'de uluslararası kanunlara uygunsa modern, aydın bir devlet kurması milletimizi rahatsız etmez. Bölge devletleri anlaşır, Birleşmiş Milletler kabul eder, uluslararası kanunlara da uygun olursa Barzani ve Kürtlerin Suriye ve Irak'ta devleti olması güzel olur.
Şeyh Mehmet Efendi, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin bize emanetidir. Çok kıymetli, muhterem, müberra bir insandır, kendisini çok seviyoruz.
Bir çok konu anlatıyorlar ama Darwinizmin geçersizliğini, iman hakikatlerini, insanların imanlarına vesile olacak konuları hiç anlatmıyorlar.
Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Peygamberimiz (sav) kadınlara müthiş değer vermiştir.
Kafalarına göre kadehi, meyve suyu şişesini, parfümü her şeyi haram kılıyorlar. Oysa Allah yalan söyleyip helali haram kılmayın diye buyuruyor. (Nahl Suresi, 116: Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.)
Bağnazlar babasının kızına sevgi gösteremeyeceği, annenin oğlunun yanına çıkamayacağı dünyayı din gibi gösteriyorlar. Bu çok korkunç. Bu şirk dini. “Fotoğraf çektirmek, tablo asmak, müzik dinlemek, dans etmek, gülmek ben hepsini yaparım ama haram olduğunu biliyorum" diyorlar. Oysa bunlar haram değil, helal. Müslüman Allah'tan korkar ve haram konusunda titizdir. Haram olanı yapmaz. Bu mantıkta olanlar kendilerince Müslümanların elinden helal olan tüm nimetleri almak istiyorlar. Müzik, dans, sanat, kalite, bilim, güzellik, eğlence haram değildir. Ayrıca haram olduğunu düşünüp buna rağmen tüm bu eylemleri yapıp sonra da Müslümanlara akıl vermek çok büyük bir samimiyetsizliktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdi, Deccaliyetin oluşturduğu enkazı kaldırmak için geliyor. Deccaliyet dünyayı mahvettikten sonra Hz. Mehdi imar edecek.
Meyvenin topraktan vitamin, mineral ve protein elde etmesi başlı başına çok büyük bir mucize.
Dekolte karşıtı bağnaz sistem kadın nasıl dövülür, erkek çocuk annesinin dizine bakamaz, babası kızına sarılamaz sapkınlığı üzerine kurulu. Bağnazların anlattığı hurafelere dayalı sistemde fotoğraf çektirmek, müzik dinlemek, dans etmek haram, sakal kesen, içki içen öldürülüyor.
İslam sevgi, neşe ve huzur dinidir, insan fıtratına uygundur. İslam'ı neşeyi kaçıran, sanatı öldüren bir mantığa çevirenler bağnazlardır.
Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği çok açık anlatılmıştır. İsa Mesih için "O bir kıyamet alametidir" diye bildirilmiştir.
PKK'nın Marksist Leninist dinsiz ideolojisinin Kürtler tarafından asla kabullenilmeyeceğini yıllardır anlatıyoruz.
Rusya, Amerika ve Türkiye genelkurmay başkanlarının ortak toplantısı İngiliz derin devletine karşı yeni bir dünya düzeni oluşturacak.
Deccaliyetin yolu buraya kadardı, bundan sonra ilimle irfanla İngiliz derin devletine nefes aldırmayacağız inşaAllah.
İçinde Hz. Musa ve Hz. Harun'un emanetlerinin olduğu Tabut-u Sekine'yi de inşaAllah göreceğiz. Tabut-u Sekine'yi Hz. Mehdi bulup açacak ve sandık açıldığında metafizik bir şekilde o ortamda ferahlama olacak.
İmanı güçlü, aklı derin insan, insanların üzerinde çok olumlu etki yapar. Güçlü imanlı insanların bereketi olur.
Kadın Allah'tan korkan, dengeli, makul, derin düşünebilen erkeği sever. Kadınlar dünyanın en güzel varlıkları, kıymetlerinin bilinmemesine hayret ediyorum.
Bazıları İslam elden gidiyor diye feveran ediyorlar, ama elden giden İslam değil şirk dini. Yerine gerçek İslam, Kuran'ın nuru hakim olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnazlıkta hemen hemen her konuda devreye şiddet, dehşet giriyor. Dünyanın kurtuluşu bizim anlattığımız akla, sevgiye dayalı Kuran İslam’ıdır.
Bağnaz zihniyetin kadına bakış açısı çok hastalıklı bir dünya anlayışının gelişmesine sebep oluyor. Bu, insanları İslam'dan uzaklaştırıyor. Bağnazlığın ortaya koyduğu dehşet dünyasından kurtulmak için Kuran'ın anlattığı gerçek İslam'a sarılmak dışında bir yol yok.
Sevgiyi devlet politikası haline getirmek gerekir. Kavga ve gerilim kültürü değil sevgi ve merhamet hakim olmalı. Her yerde ısrarla sevgiden bahsedilsin. Sevgi fitneyi yatıştıran, kavgayı bitiren mühim bir ibadettir. Yaratılışın ana gayesi sevgidir.
Silah tüccarları Ortadoğu halklarını kendilerince ilkel gördükleri için sürekli savaş çıkartıp insanları birbirine kırdırıp silah satıyorlar.
Darwin de kadınları aşağı gören bir düşünceye sahipti. Haşa kadınların köpekler gibi olduğunu söylüyordu.
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kapatılması Ortadoğu için ferahlık olur.
Kuran'da kadının dövülmesine dair hüküm yoktur. Kadını haşa aşağı kendilerini üstün görenlerin zihniyeti Kuran'a uygun değildir.
Bağnazların sisteminde sağlıklı hayat olması mümkün değil. Kadına gülmek yasak. Çocukların sevinmesi yasak. Korkunç bir dünya istiyorlar. Kuran'ın akılcı, sevgi dolu, merhametli, kaliteli, aydın, özgür dünyasından uzak tamamen hastalıklı bir dünya oluşturuyorlar.
Kadınların özgür olması o ülkenin modernliğini göstermek açısından en önemli ölçülerden biridir.
Dekoltenin de başörtünün de alabildiğine özgür olduğunu çok iyi vurgulamak gerekir. Kadınların kıyafetine, hayatına karışmak olmaz.
Abdülhamit döneminde Girit'te önce yerel yönetim güçlendirilmiş sonra özerklik verilmişti sonra da İngiltere'nin desteğiyle Osmanlı'dan koptular.
Kötü söz kimden çıktıysa ona aittir, hakaret sözleri her zaman kişinin kendisine döner.
Başbakanımız Binali Yıldırım çok kıymetli, dürüst bir insan.
Türkiye'nin modern olması, kadınların hür ve rahat olması, sanat ve estetiğe önem verilmesi çok önemli. Modern bir toplumda darbe olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2017> Daha Fazla

Büyük Ortadoğu Projesi, İngiliz derin devletinin İslam alemini kolay yönlendirebilmek için küçük parçalara ayırmak projesiydi. Geçersiz oldu.
Cehennem ehli, cehenneme layık bir ahlaksızlıkla yaratılmıştır. Bizim bildiğimizin ötesinde garip birer mahlukturlar.
Tayyip Hocam Allah rızası için tüm gücüyle hizmet ediyor. Böyle şevkli bir insana engel olmaya yeltenmek vicdanlı bir tavır değil. Devlet Bahçeli partiler üstü bir mesele olduğunun bilinciyle Tayyip Hocam'a sahip çıkıyor. Çok doğru yapıyor. Allah ondan razı olsun.
İslam öncesi kayıtlarda Mehdiyetin anlatılması, Mehdiyetin hak olduğunun önemli delillerinden biridir.
Mehdiyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Dünya henüz gerçek demokrasiyi hiç görmedi. Dünyaya gerçek demokrasiyi öğretecek olan Mehdiyet'tir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2017> Daha Fazla

Sürekli telkin ve ısrarlı anlatım önemli. Dinsiz olanlar Rahmani ablukaya alındığında bir bakarsın ki dindar olur.
Bediüzzaman en büyük hizmetin taklid-i imanı, tahkiki yani samimi imana çevirmek olduğunu söylemiştir. Esas mesele imanlı gençlik yetişmesidir.
Bediüzzaman Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacağını anlatmıştır. Bunlardan birincisi Darwinizm ve materyalizmi ilmen yok etmektir. Bediüzzaman Mehdi'nin ikinci vazifesinin ise İslam alemini Kuran'a döndürmek ve İttihad-ı İslam'ı sağlamak olduğunu anlatmıştır.
Bediüzzaman hayatı boyunca çok fazla çile çekti, ama hiçbir zaman şikayetçi olmadı.
Abdülhamit dönemi Osmanlı'nın hem madden hem manen çöktüğü bir dönemdir, Abdülhamit İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmıştır.
Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin yüzeysel düşünceyle anlaşılamayacağını, derin düşünmek ve samimi olmak gerektiğini söylüyor.
Deccaliyet İslam'ı tebliğ eden her bir kitaptan ayrı bir yara alır. Kitaplar müminlere bereket ve şifa olur, deccaliyete ise darbe olur. Kitap ile tebliğ çok güzel bir nimettir. İslam'ı hurafesiz, samimi candan bir dille anlatan bir kitap insanların samimi imanına vesile oluyor.
Önümüzdeki aylarda, yıllarda çok büyük olaylar göreceğiz ama kimse endişeye kapılmasın, sonuç önemlidir. Sonuç mutlaka hayırlı olacak.
Kadınla erkek akraba dahi olsa bir arada yemek yiyemez diyenlerin çok sapkın bir zihniyeti var. Hacda kadın erkek birlikte ibadet ediyor.
CHP modern dindarlığı savunan, solun en sağında olan bir parti haline gelsin. Milletimiz o zaman CHP'yi baştacı yapar. CHP geçmiş zihniyeti tamamen reddedip Atatürk'ün modern dindarlığını esas alan, halka yakın, solun en sağında bir çizgide yer almalı.
Müminin kimliği yüzündedir. Nurundan, temizliğinden hemen ahlakının güzelliği anlaşılır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz dönemindeki münafıklar da o zamanki derin devletlere yakın züppe karakterli tiplerdi.
Münafık İslam'a, Kuran'a uygun olmayan işler yapar ama sözleriyle insanları aldatmaya çalışır. Derin düşünmeyenler de buna aldanır.
Kehf Suresi baştan sona Mehdiyeti anlatır. Küçük bir genç topluluğu, mağaraya sığınmaları hep Mehdiyetin anlatımıdır.
Ledün ilmi fevkalade olaylara karşı müminleri korumanın stratejisidir. Mehdi de ledün ilminin üstadıdır.
Mümin hiçbir zaman çıkar peşinde olmaz, elindekini Allah rızası için dağıtır.
Müslüman mal, mülk ya da gelecekte bir makam elde edebilmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşar ve hizmet eder.
Genellikle kaliteden uzak, hayatlarına sevgisizliğin hakim olduğu tipler dindar insanların hayatı en güzel şekilde yaşamasını kıskanıyorlar. Bu tipler Avrupa’ya gittiklerinde de hem Avrupa’ya hayran oluyorlar hem de bir şekilde o topluma zarar vermeye çalışıyorlar. Bu, kıskançlıktır.
Dindar olanların hayata kapalı olduğu kanaati var. Bu felsefeye göre halk eğlenir, plaja gider, dini destekler ama dindarlar hayatı yaşayamaz.
Peybamberimiz'in dönemini bazı bağnazların anlatımına veya hurafelere göre kafalarında canlandırıyorlar. Kuran'da anlatılan doğru olandır.
Bağnazlık İslam'a en büyük zararı veriyor. Bağnazlar İslam'la adeta bir mücadeleye girişmiş durumdalar.
Obama döneminde Trump'ın telefonlarının dinlendiği iddiası muhtemelen doğrudur. Trump çok kapsamlı araştırma yaptırsın.
Kürt ayrı PKK ayrı. Kürtler bizim can kardeşimiz.
Osmanlı ekonomisi Abdülhamit döneminde İngiliz derin devletinin hakimiyeti altına girdi. Bugün hala bu hakimiyetin etkisi görülüyor.
Kuran'da kadının tesettürüyle ilgili hüküm Ahzab Suresi'nin 59. ayetidir ve ayetin hükmüne göre gereken durumda kadın çarşaf giymelidir.
Abdülhamit döneminde devletin hemen her noktasına hakim olan yapı İngiliz derin devletiydi. Bunun ardından parçalanma geldi.
Biz silahların hepsinin kaldırıldığı, eritilip sanayide kullanıldığı bir dünya istiyoruz.
Biz ehl-i tevekkül olarak Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş kullarız. Allah ne isterse o olur ve o hayır olur.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletinin isteklerine boyun eğmediği için hedef oluyor. Putin ve Trump da bu yüzden hedefteler. İttifak önemli.
İnsan güzelliği iman hakikatidir. Güzel insan Allah'a hayranlık uyandırır, cennet özlemini arttırır. İnsanın güzel ve bakımlı olması nimettir.
Kadınlar istedikleri gibi yaşar, istedikleri gibi giyinir, istedikleri gibi neşeli yaşarlar. Bu, her insanın hakkıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

İslam'ın ne kadar güzel bir dünya sunduğunu hiç görmedikleri için şaşırıyorlar. İnşaAllah ileride daha da fazla güzelliklerini görecekler.
Rumilik İngiliz derin devleti tarafından destekleniyor. "Bizim yolumuzda Müslümanlık yok" diyen bir felsefeyi Müslüman benimseyemez.
Trump ve ailesi Amerikan halkı için kalite, nezaket, klaslık konusunda güzel bir model. Bazı ezik homoseksüel destekçileri onlara haset ediyor.
Normal bir akılda insan Allah'ı bir an bir saniye dahi unutmaz.
Bazı sözde alimler kendilerince Müslümanları pasifize etmek istiyorlar. Israrla Mehdi'nin çıkış alametlerini anlatmıyorlar.
İngiliz derin devletinin Rusya aleyhine kurduğu tuzakları deşifre edelim ve Rusya'yı yalnız bırakmayalım.
Kadınlar Mehdi devrinde çok özgür olacak, kimse onlara karışamayacak ve rahatsızlık veremeyecek.
Bediüzzaman'ın kitaplarını gençlerin mutlaka okuması lazım. O kitaplardaki ruh ve samimiyet nefistir, o coşkunun ruha etkisi muazzamdır.
Ivanka Trump çok şık, kaliteli ve nezih bir hanım. Haset edenlerin çirkin sözleriyle hiç muhatap olmasın.
Türkiye Barzani'yi sürekli desteklemeli. Barzani dindar, efendi bir insandır. Uluslararası kanunlara uygunsa devlet kurmasından mutlu oluruz.
Kadın karşısındaki kişinin aklına, derinliğine, kişiliğine ve güvenilir olup olmadığına bakar. Kadın Allah aşkı arar, dostluk ve şefkat ister.
Peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin hiçbiri aklın ihtiyarını ortadan kaldıracak şekilde olmaz. O zaman imtihan olmaz.
Müslüm Gürses'i rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Allah kendisine gani gani rahmet etsin, Muhterem Nur hanıma Allah hayırlı ömür nasip etsin.
Ben Mehdi'nin talebesi olmak istiyorum. Allah bana da kardeşlerime de Mehdi'ye talebe olma şerefi nasip etsin.
Pakistan, Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi çok güzel olmuş. Tayyip Hocam'ın İran'a gösterdiği dostluk çok güzel maşaAllah.
Zaman geçtikçe karşındaki insanın vefasını, sadakatini, kişiliğini, fedakarlığını gördükçe insan daha çok sever. Yaşla zamanla sevgi azalmaz.
Sevgi zamanla azalmaz, tam tersine geçen zamanla birlikte sadakat ve vefa sevgiyi daha da güçlendirir.
Kendisine sığınan mazlumları korumak, sahip çıkmak, misafir etmek Türk Milletinin örfüdür. Misafir milletimizin başının tacıdır.
Suriyeli misafirlerimiz bizim baş tacımız, hepsini birden itham eden çirkin sözler söylemek büyük vicdansızlık olur. Sel gibi kan akan topraklardan gelip bizim merhametimize sığınmış insanlara çirkin sözler söylemek akıl almaz bir merhametsizliktir. Bizim vicdanımıza, merhametimize sığınmış mazlum Suriyelileri dışlayan, itham eden, hedef gösteren açıklamaları milletçe kabul etmiyoruz.
Kadın aklı ve vicdanıyla kendini nerede güvende hissedeceğini, nerede nasıl giyinip davranacağını bilir. Kadınlara akıl vermelerine gerek yok.
Gerçek bilginin, sanat ve kalitenin ortaya çıkması önemli, bunlar olursa milli kültür de güçlenir. Gerçek sanat, bilim ve kalitenin ortaya çıkması için eğitimin Darwinizmin dayatmasından kurtulması gerekir. Bu sağlanırsa kültürde çökme olmaz.
Darwinizm putperest bir dindir ve bilimsel değildir, her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2017> Daha Fazla

Kadının güzelliği kadının süksesidir. Kadının güzelliğini yok etmek kadını bir nevi öldürmektir. Kadının güzelliğini takdir etmek nimettir. Kadının onuruna, iffetine saygı duyarak güzelliğini takdir etmek gerekir.
Kadının asaletine özen göstererek, saygı duyarak iltifat etmek önemlidir. Kadın kendisiyle muhatap olanın kaliteli ve akıllı olmasını ister.
Bazı ahlaksızlıklar kadın gördüklerinde onu nasıl üzeceklerini nasıl faydalanacaklarını düşünüyorlar. Kadın müthiş saygı hak eden bir varlıktır. Kadınların güzelliğine ulaşamamanın verdiği eziklik ve kıskançlıkla saldırganlık yapıyorlar. Doğru eğitim olsa kadına hürmet tam olur.
Görgü, kültür, bilgi, kalite artırılırsa kadınlar her yerde istedikleri gibi giyinir ve hür gezerler. Önce hak ettikleri saygıyı görmeleri gerek.
Azeriler candır. Allah Devletlerini, Hükümetlerini başarılı kılsın. Huzurları, sevinçleri daim olsun.
Evlilik Allah'ın rızasının en çoğuna göre yapılır. Mesleğine, gelirine göre değil takvasına, ahlakına göre seçim yapılır.
Mehdi'nin döneminde din Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanacak. Bazı alimler kendi sistemlerini bozduğu için Mehdi'den uzak duracak.
Mehdi zahir olduğunda Mehdi'ye ilk karşı çıkacak olanlar bazı sözde alimler olacaktır. Mehdi'yi dini değiştirmekle itham edeceklerdir.
Allah zorlukları, hastalıkları ve acizlikleri insanların düşünmesi, Kendisi'ni sevmeleri için yaratır.
Sevgisiz insanları asıl rahatsız eden ve haset etmelerine sebep olan dekolte değil arkadaşlarımın bana olan derin sevgisi ve sadakati. Bir çok kanalda eğlence, sohbet programı var, kadınlar hep dekolte, kimse onlarla ilgilenmiyor. Arkadaşlarımın sevgisine haset ediyorlar.
Düşünen bir insan için tam Peygamberimiz'in haber verdiği şekilde 1980'lerden itibaren depremlerde artış olması hayret verici bir olaydır.
1980'lerden itibaren depremlerde düzenli artış var. Peygamberimiz (sav), depremlerin artışının Mehdi'nin çıkış alameti olduğunu bildirmiştir.
Depremde evleri yıkılanlar sadaka hükmünde, yara alanlar gazi hükmünde sevap kazanıyorlar. Hepsine Allah uzun ömür versin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Benim arkadaşlarımın hepsi 5 vakit namazlarını kılarlar ve namaz konusunda çok titizdirler.
Kadınlar çok nefis varlıklar. İnsan bakmaya ve sevmeye doyamıyor. İnsanların kadınların kıymetini bilmemesine şaşırıyorum.
Sonsuzluk, Allah'ın kudretinin ve gücünün en büyük delillerinden biridir.
Her gün deccaliyet kinden, nefretten bahsediyor, biz de her gün sevgiden bahsederek o şeytani elektriği Rahmani elektriğe çeviriyoruz.
Türkiye sınırında Allah'sız, dinsiz, komünist bir yapılanma istemiyoruz. Dindar, muttaki Kürt kardeşlerimizle ise iftihar ediyoruz.
İttihad-ı İslam, Kuran ahlakının dünyaya hakimiyeti İslam'ın esaslarıdır. Samimi Müslümanların bu konuları hep gündemde tutmaları gerekir.
Tek bir çiçeğin varlığı dahi Allah'a iman etmek için yeterli.
Komünist Stalinist bir örgüt olan PYD'yi desteklemek Amerika'ya yakışmayan bir siyaset. Amerika'nın bu tutumdan vazgeçmesi gerekir.
Müslümana eleştiri yaparken Kuran ayetiyle konuşmak önemlidir. "Benim mantığıma göre" değil "Kuran'a göre böyle olmalı" denmesi gerekir.
Trump, İran'a karşı Mehdiyetin şefkat, merhamet yönünü anlatarak netice alabilir. Silahlanma ile çözüm oluşması mümkün olmaz. Amerika Rusya ile ortak hareket ettiğinde İran’la arasındaki anlaşmazlıkları da çözebilir. İngiliz derin devletinin çatışma oyununa gelmesinler.
Paleontoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir. Fosiller derslerde anlatılırsa Darwinizm biter. Darwinizmi ispatlayacak tek bir delil yoktur. Darwinizm bilim değildir, demagoji ile Darwinizmi kabul ettiremezler. Darwinizm komünizmin temeli olan bir hurafedir, batıl bir inançtır.
Darwinizm pagan bir inançtır, Allah'ı inkar için (haşa) vardır. Jeoloji, fizik, kimya bilimdir ama Darwinizm bilim değildir, pagan bir dindir.
İngiliz derin devletinin dayatmasıyla hareket eden bazı Müslüman ülkelerde müfredatta yüzlerce saat Darwinizm propagandası yapılıyor.
İngiliz derin devleti Allah'ın, dinin inkar edildiği yerlerde bulunan ve onlara tabi bazı Müslümanları kontrolü altına almış gibi görünüyor.
İslam aleminde dini siyasallaştırmaya çalışan bazı kişileri İngiliz derin devleti istediği çizgiye getiriyor gibi görünüyor.
Allah sırf sevelim diye hayvanlarda müthiş güzellikler ve sevimlilikler yaratıyor.
Annesi babası olan bir kişi Hz. İsa olamaz. İsa Mesih'in dünyada hiçbir akrabası olmayacaktır, Aramice bilecektir, o devirden eşyaları olacaktır. İsa Mesih Kuran, Tevrat ve İncil'i ezberden bilecektir. Bir kere okuduğu bir şeyi unutmaz. Yüzünde çok keskin ve akıllı bir ifade vardır. İsa Mesih'in altın rengine bakan kestane rengi saçları, yeşile bakan gri rengi gözleri, atletik bir vücut yapısı olacaktır.
Vesveseye en güzel cevap hiç cevap vermemektir. Vesvese ile hiç muhatap olmamak gerekir. Vesvese geldiğinde telaşa hiç gerek yoktur. Vesveseyle hiç muhatap olmamak şeytana uymamaktır, muhatap olmayınca insan ibadet sevabı almış olur.
Atatürk'ün yaptığı hizmetin binde birini yapamayanların Atatürk'ü eleştirme hakkı yoktur. Atatürk'ün oluşturduğu modernlik çok kıymetli.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

Trump sokak gösterilerinin ardında Obama var derken doğru söylüyordur. Obama'nın ardında da İngiliz derin devleti var.
İnsanlar Allah'ı sevmek yerine kendilerini sevmeye başladıklarında Mehdi gelecek ve insanlara Allah'ı sevmeyi ve Kuran'a uymayı öğretecek.
Dindar Amerika'nın müttefiği komünist YPG/PKK olamaz. Türkiye de sınırında bir komünist devlete müsaade etmeyecektir.
Canlılardaki renklerin uyumu, simetri evrimi geçersiz kılıyor. Hayvan neden böyle sanat eseri gibi süslü olsun? Tesadüf simetri yapamaz.
Kadın haklarının korunması ve kadınların özgürce yaşaması önemlidir. Allah'ın kullarının yarısı azap çekiyorsa Allah bereketsizlik verir.
Darbe tehlikesini ortadan kaldırmanın kesin yolu modernlik ve kadın özgürlüğünün tam yaşanmasıdır.
Peygamberimiz (sav) ahir zamanın imtihanlarının çok şiddetli olduğunu bildirmiştir. Her olay insanları düşündürmek için yaratılır.
Amerika'nın savunması önemli, ama Rusya ile dost olup saldırmazlık paktı imzalanırsa iki ülke silah yerine halkın refahına harcama yapabilir.
İngiliz derin devletinin belasını bir daha yaşamamak için Abdülhamit dönemini iyi inceleyip ona göre bugün tedbirler almak gerekiyor.
Abdülhamit dönemi tüm Osmanlı'nın Darwinist propagandaya maruz kaldığı, şarap satışının en yüksek seviyede olduğu en zor dönemlerden biridir.
Mehmet Şevket Eygi Hocamız dürüsttür, vicdanlıdır, samimi Müslümandır. İnandığı doğruyu mutlaka anlatır.
Sevgi, kalite, temizlik yoksa hayatın ne anlamı var? Allah'ın Kitabını bir kez dahi okumadan yaşıyorlar. Bunu normal kabul etmemeleri gerek.
Şeytan insanların birbirine düşmesi için dünyaya sevgisizlik büyüsü yaptı. Bu büyüyü ısrarla Allah'tan ve sevgiden bahsederek kıracağız.
Çok sayıda gazete, televizyon kanalı ve internetin yaratılması tebliğ için çok büyük nimet. Bu imkanlar Mehdiyet için özel yaratılmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

Kıyamete yakın dönemde hiçbir kutsal mekan kalmayacak, Kabe de yıkılacak ve Kuran ref edilecek. O zaman Müslümanlar tamamen gizli olacak.
Gerçek samimi imanı anlatan bir kitap girdiği yeri cennet bahçesi gibi yapar. Bir çok insanın kasvetli dünyasını aydınlatan nur gibidir.
Mehdi yeryüzünde olduğu devirde tüm feyz, hidayet ve sevginin kaynağı olacaktır.
İsa Mesih talebelerine çekecekleri sıkıntılar karşısında tevekküllü olmalarını "ne yapacağız" diye endişe etmemelerini öğretmiştir.
Mehdi ilmi mücadelesine ilk başladığında karşıtları çok fazla olacak. Yavaş yavaş sevenleri artacak.
Peygamberimiz (sav), Mehdi'nin yanına gelenlerin seçileceklerini ve arınacaklarını bildirmiştir. Sadık, vefalı, güzel ahlaklı olanlar Hz. Mehdi’nin yanında kalacaklardır.
Herkesten nefret mantığında olanların sevdiği bir kimse ya da bir ülke olmuyor. Herkesi sevip herkesi kazanmak Kuran'a uygun olandır.
Kadına şiddeti teşvik etmek büyük suç ve şiddetli bir vicdansızlıktır. Bağnaz sistemde korkunç bir kadın karşıtlığı ve düşmanlığı hakim. Haşa kadınlara aklı ve dini yarım demek bağnaz sistemin en korkunç yönlerinden biridir. Kadının varlığına dahi tahammül edemiyorlar.
Sahabe Mehdi'yi çok merak ediyor, sürekli Peygamberimiz (sav)'e sorular soruyorlardı. Peygamberimiz (sav) de Mehdi’yi çok detaylı anlatmıştı.
Abdülhamit döneminde Osmanlı topraklarının çok büyük kısmı kaybedildi. Abdülhamit'in yakın çevresi İngiliz derin devletinin etkisindeydi.
Barzani'nin Türkiye'de iyi ağırlanması bir güzelliktir. Türkiye dindar, muttaki Kürt kardeşlerimizin her zaman destekçisi olur.
Sayın Binali Yıldırım samimi, candan, babacan, hoşsohbet ve nüktedan bir insan. Milletimiz de kendisini çok seviyor.
Suriye'nin ve Irak'ın bölünmesini, Ortadoğu'nun paramparça edilmesini öngören Büyük Ortadoğu Projesi İngiliz derin devletinin planıydı, bu plan tamamen çöktü.
Rusya İngiliz derin devletine tavır aldıktan sonra seri cinayetler başladı. Bu cinayetlerin hepsi detaylı incelenmeli. Putin çok iyi korunmalı.
Dua ile şifa aynı anda yaratılır. Dua Allah'ı daha çok sevmemiz içindir.
Mehdi'nin liderliği siyasi anlamda olmayacaktır. Mehdi sevgiyi öğreten, adaleti sağlayan bir manevi önder olacaktır.
Sayısız hurafeyle dini yaşanamayacak hale getirmişler. Eğlence, müzik olan her yerde din olur, her yerde Allah anılır.
Mehdi'nin talebeleri de zer aleminde Mehdi'ye tabi olacağına söz vermiş kişilerdir. Müminlerin birbirlerine bağlılığı ve dostluğu zer aleminden geliyor. Zer aleminde birbirlerini tanıyorlar ve seviyorlar.
Zer aleminde Peygamberler, Mehdi'ye yardım edeceklerine söz vermişlerdir. Peygamberimiz'in yardımı Mehdi'yi anlatan hadislerle olmuştur.
Putin hem Peygamberimiz (sav)'e hayrandır hem de İsa Mesih'e sadıktır. Dindar bir insandır. Yanlışları olsa bile eleştiriye açıktır.
İran ile Türkiye'nin arasını bozmayı amaçlayanların oyununa gelmeyelim. İran ve Türkiye dostluğu bölgeye huzur, güzellik getirir.
Barzani çok efendi delikanlıdır, dürüst ve dindar bir insandır. Yakın çevresi de öyle efendidir. Kimse aleyhinde çirkin konuşma yapmasın.
Deccaliyetin bilgisiz, imanı zayıf, enaniyetli, kibirli bazı hocalarla Müslümanları uyutmasına ilimle, fikirle izin vermeyeceğiz. Aksine uyanma olacak.
Türkiye zorluklardan ve büyük olaylardan geçecek, deccaliyetin zulmü ve verdiği meskenet bitecek, insanlık uyanacak inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Bağnazlık kadına dünyayı cehenneme çevirmek üzere kurulmuş bir sistem, kadını haşa yarım olarak görüyorlar.
Kadının güzelliği hayranlık oluşturur. Güzel kadın görünce hayvani bir duyguyla hareket edilmez, saygı ve hürmetle davranılır.
Hurafelerle Müslümanlığı olabilecek en ürkütücü hale getirmişler. Gülmeyi, şakalaşmayı dahi yasak ilan etmişler. Şeytan acı bir oyun oynamış.
Kaliteyi ön plana alan bir siyaset teşvik edilsin. Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir.
Kadın karşıtı felsefe, kendisi ruhen ve bedenen sorunlu olan, kadına karşı ezik tipler tarafından dinin içine yerleştirilmiş. Kadını ezerek kendilerini yüceltmeye çalışıyorlar. ‘Kadın cehennemliktir, potansiyel suç unsurudur’ gibi hurafeler hep bu sorunlu zihniyetin ürünleridir.
Her insan önce zer aleminde yaratılmış, oradan dünyaya gelmiştir. Anne baba sadece vesiledir. Zer alemi daha kainat yaratılmadan insanların hepsinin yaratılmış olduğunun ve evrimsel aşama aşama yaratılış olmadığının delilidir.
Hz. Adem tüm insanlarla birlikte kainatın yaratılmasından önce zer aleminde yaratılmış sonra cennette var edilmiş sonra dünyaya gönderilmiştir.
Türkiye'nin %99'unda modern, aydın Müslüman görüşünün hakim olmasına biz vesile olduk. Bağnaz sistemin yaşanılmaz olduğunu herkes gördü.
Atatürkçülük milletimizin aydın ruhunun adıdır. Atatürk bu milletin özünde bulunan değerleri ortaya koymuştur.
Kadınların bakımlı, güzel, özgür olmadığı her yere felaket gelir. Allah kullarının özgür bırakılmadığı ülkelere bereket vermez.
Tutkuyu, sevgiyi, sadakati Allah yaratır. Sen Allah'ı haşa sevmezsen Allah sana seni sevenleri yaratmaz. Sen Allah'ı unutursan Allah seni unutur.
Kuran'a uyulduğunda sevginin önünde hiçbir engel kalmaz. Kuran insanlara Allah aşkını ve Allah için tüm varlıkları sevmeyi öğretir.
Barzani'ye ‘hoşgeldin, sefa geldin’ diyoruz. Kendisi efendi, dindar bir insan. Hakkında kullanılan çirkin üslubu kınıyoruz.
Türkiye'de toplumu Suriye, Irak gibi kaliteden, eğlenceden, sanattan uzak bir yapıya çekmek isteyenler var. Bunlar sadece canlı kalmayı esas alıyor, bir tür organizma gibi yaşamak istiyorlar. Allah'ın bizden istediği hayat bu değil. Sevgi, coşku, güzellik, kalite, neşe şarttır.
Ben güzelliğe Allah aşkıyla aşık bir insanım. Güzellik ruhu açar, kalbi açar. Benim ruhumun gıdası güzelliktir. Cennetin temel vasfı güzelliktir.
Türkiye'yi Suriye veya Irak'a çevirmelerine izin vermeyiz. Gençler, kadınlar istediği gibi modern ve özgür olacak, sanat ve kalite hakim olacak.
Binlerce defa söyledim bir kez daha söylüyorum benim Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Hocalık iddiam da yok.
İnsanları namazdan uzaklaştırmak için Kuran'da olmayan sayısız hüküm ekliyorlar. Bu hükümleri dine ulaşmaya karşı set gibi kullanıyorlar. Kuran'da olmayan hükümler ekleyerek milyonlarca insanın abdest almasını, namaz kılmasını, dini yaşamasını engelliyorlar.
Dövme haram değildir. Cilt altına yapılan bir işlem olduğu için gusül abdestine engel olmaz.
İngiliz derin devletinin oyunlarını deşifre ederek açtığımız kapı bir çok aydın ve yazarımızın gerekli ilmi mücadeleyi yapmasını sağladı.
Tayyip Hocam ehli vicdandır, samimi delikanlıdır, iradesi güçlüdür. İslam'ı sevda olarak kabul etmiştir. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin.
Allah Kuran'da zer aleminde tüm insanları yarattığını sonra kainatı var ettiğini anlatıyor. Kuran'da evrimle aşama aşama yaratılış yoktur.
Her şeyin çamurlu sudan tesadüfen oluştuğunu iddia eden evrimle bir Müslümanın ortak düşünceye sahip olması mümkün değildir.
Münafıkları tek tip olarak görmemek gerekir. Sınıfları ve stilleri farklıdır, bunları görmek teşhiste çok büyük fayda sağlar.
Müslümanların en büyük hatalarından biri münafıkları flu bir konu olarak görmeleriydi. Bu yüzden münafıklar İslam alemini kırdı geçirdi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

İnsanların bir çoğu dünya geçimi peşinde. Benim arkadaşlarımın gecesi de gündüzü de Allah rızası için gayret etmektir.
Bir çok insan üzerine gelen baskıya ve İslamofobiye karşı bizim yaptığımız ilmi çalışmaların ve modern İslam anlayışımızın set olduğunu anlamıyor. İnsanlara cemaatine, kendisine bile düşman, bakımsız, zevksiz Müslüman modelini ortadan kaldırıp Kuran'ın nur gibi İslam anlayışını gösterdik.
Peygamberimiz zamanında mezhepler yoktu. Şimdi 4 mezhebin farzları, helalleri haramları ayrı, 4 ayrı din oluşturmuş durumdalar.
Sevgi Allah'tan bir nurdur, müminler için özel yaratılan bir nimettir.
İslam'ı dini en hikmetli, özlü şekilde anlatan, dinin önündeki engellerin hepsini ilimle, bilimle ortadan kaldıran bizim çalışmalarımız oldu.
Darwinizmin geçersizliğinin gösterilmesi ve bağnaz din anlayışının ortadan kaldırılması deccaliyetin Türkiye üzerindeki pençesini kırdı.
Gençlere din diye içine kapalı, sevgisiz model sunmuşlardı. Biz hem gençliklerini hem hayatın güzelliklerini yaşayacakları Kuran dinini gösterdik. Sevgisiz, sanatsız, neşesiz halleriyle İslam'ı mahvetmek üzereydiler. Kalitenin, neşenin, modernliğin dinle içiçe olduğunu gösterip bu oyunu bozduk.
Her bir mezhebin helalleri haramları ayrı. Ortaya 4 ayrı din çıkmış. Bu, ahir zamanın felaketlerinden biridir. Bunun düzelmesi Mehdiyetle olacak.
Kadın cennet nimetidir. Kadının sevgisini Allah kaderde özel yaratır. Sokağa çıkayım sevgiyi bulayım diye bir şey yoktur.
Kadınları potansiyel suçlu, ne yapsa tehlike olan, bakımsız, özensiz dolaşması gereken varlıklar haline getirmeye çalışıyorlar. Kadınları bu kadar baskı altına almak, kadın güzelliğini ortadan kaldırmaya uğraşmak bir süre sonra homoseksüelliğin yayılmasına sebep oluyor. Kadını beğenmek, kadın güzelliğinden hoşlanmak anormal değildir. Bu, fıtrata uygun olandır. Fıtratı bozunca sapkınlık yayılıyor. Allah'ın haram kıldığı gayri meşru ilişkidir. Kadının güzel, bakımlı ve cazibeli olması değil.
Müslümana kulaktan dolma bilgiyle eleştiri yapılmaz. Ayetle, Kuran'la konuşup ‘bu ayete göre yanlış’ diye eleştiri yapmak gerekir.
Münafık çok küstah ama aynı zamanda çok cahildir. Cahilliğini yaygara yaparak kapatmaya çalışır.
Münafıkların çirkef ve azgın olanları olduğu gibi sessiz ve sakin, derinden faaliyet gösterenleri de vardır. Münafıklara karşı titiz ve dikkatli olmak gerekir.
Münafık iftiraya da başvurur. Kendisi ahlaksızca yaşar ama mümin kadınların ahlakı, hayatı hakkında iftiralarda bulunur.
Münafığın çirkin yöntemlerinden biri de kendisi İslam'ı yaşamaz ama Müslümanlara sürekli akıl verir, kendini çok üstün görür.
Küfre karşı sessiz ve sakin olan münafık Müslümanlara karşı çok saldırgan ve kindardır. Sözleri çok çirkindir, azgındır. Münafık küfre karşı saygılı ve itinalıdır. Küfrü kızdırmamaya özen gösterir. Müslümanlara karşı ise saldırgan ve çirkeftir.
Münafık bir nevi denizaltı gibidir. Müslümanların içinde suyun altından gider, görülmez. Münafıklar Müslümanlara karşı kin doludurlar.
Nitelikli münafık derin devletle bağlantılıdır ve bu sebeple küfrün Müslümanlara karşı en önemli silahlarından biridir.
Hacı Mestan Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz, inşaAllah makamı cennet olmuştur, Şeyh Nazım Sultanımız'a kavuşmuştur.
Münafık ukala, züppe ve kendini beğenmiştir. Sadece kendi aklını beğenir, Müslümanlara karşı ise züppedir.
Münafık sorulduğunda koyu dindar olduğunu söyler hatta Müslümanlardan daha titiz olduğunu iddia eder ama aslında Müslümanlardan nefret eder.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye ile İran'ı çatıştırmak tiyatrosunun asıl mimarı İngiliz derin devletidir, sakın kimse bu oyuna gelmesin.
Müslüman İran'ın bizim komşumuz olması güzel bir nimettir. İngiliz derin devletinin oyununa gelip iki ülkenin dostluğunu bozmayız.
Şii ve Sünni kardeştir. İran ve Türkiye fitne çıkarmak isteyenlere karşı hemen bir araya gelip kardeşce kucaklaşmalı.
İngiliz Şiiliği denilen akım mezhep çatışması oluşturmak istiyor. İran'ın içindeki bir avuç insanın yanlışı İran ile dostluğumuzu zedelemez.
İran ile Türkiye iki dost ülke. Bu dostluğa zarar gelmesini İngiliz derin devleti heyecanla bekliyor, onları sevindirecek bir şey yapmayalım.
Gelenekçi ve bağnaz İslam'ın kökeninde müteşabih ayetlere olmadık yorumlar yapmak vardır. Hüküm, muhkem ayetlerde yer alır.
Bağnazlar imaya dayanarak İslam'dan ayrı, apayrı bir din oluşturdular. Müslümanların elinden sanatı, bilimi, güzelliği aldılar. (Ali İmran Suresi, 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan, Kitab'ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.)
İma ile dinden hüküm çıkarılmaz. O zaman o din İslam olmaz. Allah muhkem ayetlerle haram ve helalleri bildirmiştir.
Müziğin haram olduğuna dair Kuran ayeti yoktur. Bağnazlar ima ile hüküm çıkarmak isterler, oysa Kuran çok açıktır. Muhkem ayetler nettir.
İnsanın öfkeyi komik bulması lazım. Akılcılıkla halledilecek bir şeyi öfkeyle halletmek insanı komik duruma düşüren bir durumdur.
İngiliz derin devletini biz ifşa ettikten sonra tüm dünyada derin devletin etkin olduğu, halkları ezdiği daha iyi anlaşılmaya başladı.
Üst perdeden meydan okur gibi üslup yakışık almıyor. Doğru olmayan bir tavır olduğunda bunun yanlışlığını güzel sözle anlatmak lazım. Yanlış yapılan işleri somut örnekler vererek anlatmak gerekir. Anlatırken de meydan okur gibi bir üslup kullanmak yarar değil zarar verir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Tutku iman ehline mahsus çok güzel bir duygudur. İman edenlerin gözlerinden birbirlerine tutku akar.
Hayatları boyunca kaliteli ortam içine girememiş, sevgiyi yaşamamış bazı insanların kaliteli insanlara amansız bir öfkesi ve haseti oluyor.
Kadınların ezildiği, baskı altına alındığı toplumlara Allah bereket vermez. Allah zulme razı olmaz.
Israrla kadınların bakımsız, özensiz olmasını istiyorlar. Bu kadın karşıtlığının mantığını anlamak mümkün değil. Kadın da erkek de güzel olsun. İnsanların bakımsız olduğu sevginin, güzelliğin, kalitenin kalmadığı ülkelerde dehşet ve gerginlik oluşuyor. Allah böyle mutsuzluk istemiyor.
İmam Rabbani, Hz. Mehdi vesilesiyle hidayetin tüm dünyaya yayılacağını anlatmıştır: Onun (Mehdi’nin) irşadının ve hidayetinin nurları bütün dünyaya yayılır. Yer küresinin ortasından tâ arşa kadar herkese rüşd, hidayet, iman ve marifet Onun (Mehdi) yoluyla gelir. Herkes ondan feyz alır. Arada o olmadan, kimse bu nimete kavuşamaz. (İmam Rabbani – Mektubat, 260. mektup)
İmam Rabbani Mehdi için "Asırlardan çok uzun zaman sonra böyle bir cevher dünyaya gelir, kararmıs olan alem onun gelmesiyle aydınlanır" diyor.
Ayette hem insanların zer alemi, dünya ve ahiret tabakalarından geçmeleri hem de manevi tabakalara işaret vardır. (İnşikak Suresi, 19: Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.)
Hz. Mehdi'de tüm Peygamberlerin özelliklerinden vardır. Hz. Mehdi karşılaştığı baskılar yönünden Hz. Musa'ya, çektiği çile yönünden Hz. Yusuf'a benzeyecektir.
Allah samimi sevgiyi ve tutkuyu müminlere nasip ediyor. Allah Kendisinden uzak olana güzellik, sevgi ve tutku nasip etmez.
Kendileri Kuran'dan uzak din kurdukları için biz Kuran'ı anlatınca kendi dinleriyle çeliştiğini görüp şaşkınlığa düşüyorlar. Asıl din Kuran'dır.
Museviler 3500 yıldır Hz. Musa'ya, Allah'a sadık olan dindar insanlar. Ne mutlu, ne güzel onlara. Onlar da biz de Hz İbrahim'in evlatlarıyız.
Darwinist düşünceyi ilmen yıkmamız solun tam anlamıyla fikri yenilgisine ve sağın güçlü bir şekilde iktidar olmasına vesile oldu.
Selin Sayek Böke'ye korkakca tehditte bulunanlar kendisinin güçlü bir hanımefendi olduğunu hesap edememiş. Korkakların tehdidi kimseyi yıldırmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2017> Daha Fazla

Hiçbir mason locasına gitmeden 33. derece masonluk diploması aldım.
Herkesten nefret eden, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan, sevgisizlik içinde boğulmuş insanları sabırla eğiteceğiz. Eğitim şart.
Binali Yıldırım'ın şakacı, kendine has neşeli üslubu çok güzel. Hem çok zeki ve nüktedan hem de çok kıymetli bir insan.
Nisa Suresi 75. ayette bildirilen "Rabbimiz Katından bize bir koruyucu, sahip yolla" duasının icabeti bu yüzyılda Mehdi'nin zuhuru olacak.
Allah iyileri korur. İyilerin elinden nimetleri almaya çalıştıklarında, o nimetler daha da artar.
İlham Aliyev'in eşi dürüst, dindar, modern, nezih bir hanımefendi. Yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah güzellikler nasip etsin. Allah Azerbaycan'ı daha da güçlendirsin, düşmanlarından korusun, bereket versin, Türkiye ile birleşmeyi nasip etsin.
Haset edenler ve kıskananların nefret dolu dünyaları sadece kendilerine zarar verir. Müslümanları ise daha neşelendirir, güzelleştirir.
Kendileri dekolte hanımlarla eğlenen, dans eden kişilerin diğer insanları ‘niye eğleniyorsunuz, niye dekolte var’ diye eleştirmeleri samimiyetsiz. Samimi olarak dekolteye, dansa, eğlenceye karşıysalar kendilerinin de bundan uzak olması gerekir. Kendileri yaşayıp başkasını eleştirmeleri garip.
Yaşama sevinçlerini yitirmiş, sevgi ruhlarını kaybetmiş insanların haset dolu açıklamaları sadece kendilerine zarar verir.
Kendi aralarında İslam ahlakına hiç uygun olmayan hayat yaşayıp haset ettikleri için Müslümanlara söz söyleyenler samimiyetsizlik yapıyorlar.
Benim ve arkadaşlarımın neşesi, sevgisi, Allah'ın nimetlerini güzel değerlendiriyor olmamız bazılarının müthiş hasetine sebep oluyor.
Halim olmak, tevazulu olmak, sevecenlik ve anlayışlı olmak Peygamber üslubudur. Tüm Müslümanlara halim olmak yakışır.
Libya'nın başına Kaddafi'yi getiren, işi bitince ortadan kaldıran ve Libya'yı karıştıran ve parçalayan İngiliz derin devletidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2017> Daha Fazla

Gece gündüz sürekli Allah ile bağlantıda olan insanın ahlakı, kavrayışı ve kişiliği çok güçlü olur.
İngiliz derin devleti bana karşı atakta çok geç kaldı. Tüm karanlık oyunlarını deşifre ettik, Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyduk. Ne iftiraları ne sahte ihbarları hiçbir işe yaramaz. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar, beni ilmi mücadelemden alıkoyamazlar.
Peygamberimizi en değerli kılan özelliklerden biri zorluklar içinde mücadele etmesidir. Sahabeler de gazi oluyorlar aşkla mücadeleye devam ediyorlardı.
Mehdi maneviyat eridir. Mehdi'nin mesleği sevgi, şefkat, sosyal adaleti sağlamaktır. Mehdi siyasete karışmaz.
Allah yolunda ilmen mücadele ederken yoluma engeller çıkması, iftiraya maruz kalmak beni daha da şevklendirir.
Rus diplomatlarının ardı ardına kalpten ölmeleri normal bir durum değil. Suikast şüphesiyle mutlaka araştırma yapılmalı.
İnsan sevgi gösterecek ve sevgi alacak şekilde yaratılmış. Ancak o zaman normal insan olabiliyor. Sevgiye mesafeli durulduğunda fıtrat kilitleniyor. Sevgiye soğuk karşılık verildiğinde ruhta bozulma oluyor ve sevgisizlik yayılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Darwinist düşüncenin Osmanlı'da Abdülhamit döneminde hakim olduğu, en büyük toprak kaybının bu dönemde yaşandığı tarihi bir gerçek. Abdülhamit İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmış bir insandır. Hakarete uğramasını kabul etmeyiz ama evliya demek de doğru değil.
Sevgisiz, merhametsiz, vefasız, ağzından kin ve nefret akan insanları güzel sözle sabırla eğiteceğiz inşaAllah.
Kıbrıs'ta Rumlarla kardeşce yaşayacağız. Ama toprak vermemiz diye bir şey asla söz konusu olamaz.
Şeytanın en çok karşı olduğu konu sevgidir. Sevgiyi ve güzelliği yok etmek hedefindedir. Nefret ve şiddet filmleri bilmeden buna hizmet eder.
Allah zalimler tarafından ezilen mazlumları Mehdisi'yle İsa Mesih'le kurtarsın. İsa Mesih ve Mehdi'yi bir an önce zahir etsin.
İsa Mesih'i, Hz. Mehdi'yi, Tabut-u Sekine'yi ve içinde saklanan tüm kutsal emanetleri göreceğiz inşaAllah. Hepsi birer harikadır.
Tesadüf tamamen hurafedir, olabilecek en kötü açıklamadır. Evrim her şeyin tesadüflerle olduğunu iddia eden putperest düşüncedir, bilim değildir.
Mehdi devrinde Tabut-u Sekine bulunacaktır. Tabut-u Sekine insanlara huzur ve sakinlik verecek, metafizik bir yönü olacaktır.
Hadislere göre Mehdi zahir olmadan önce de Mehdi'nin olumlu etkisi tüm dünyada görülecek ve hissedilecek.
Şeytanın varlığı, aksilikler gibi görünen tüm olaylar müminin aklının, kişiliğinin oturması ve gelişmesi için mutlaka gereklidir.
Sevmek ve sevgiyi samimi yaşamak için Allah korkusu gerekir. Allah korkusu olmadan candan sevgi olmaz.
Hadislerde Mehdi'nin fiziksel özellikleri detaylı anlatılır; açık alınlı, geniş karınlı, tebessümü tatlı bir insan olduğu bildirilmiştir.
PKK'nın felsefesine ilmi cevap vermeden sadece şikayet eden konuşmalar yapmak olmaz. Darwinist materyalist felsefe kalktığında terör biter.
Suriyeli misafirlerimize ahlaksızlık yapanların olması vahim bir durumdur. Suriyeli canlarımız hepimizin baştacıdır. Suriyeli kardeşlerimizi sevmeyenler şefkati, merhameti bilmeyen insanlar. Onlar Allah'ın bize lütfu, kendi vatanlarında gibi rahat edecekler.
Hadislerde şeytanın Mehdi'nin ayaklarının altında manen öleceği bildirilmiştir. Şeytanın fitnelerini Mehdi ortadan kaldıracaktır.
Tevrat'ta Mehdi'nin karşılaştığı bela ve çilelerin çokluğundan ve belalar karşısında hiç sarsılmamasından kendisini anlayacağı bildirilir. Tevrat'ta ahir zamanda Mehdi'ye karşı kötülüğü örgütleyen deccaliyet de kapsamlı olarak anlatılır.
Tevrat'ta ve Musevi kaynaklarda Hz Mehdi'nin ruhunun kainat yaratılmadan önce yaratıldığı bildirilir.
Karmaşık günler, çalkantılı olaylar yaşanacak. Güzel bir imtihanla imtihan olup eğitileceğiz. Sonunda İsa Mesih ve Mehdi'yi göreceğiz inşaAllah.
Hz. Süleyman'ın mescidini inşaAllah yeniden inşa edeceğiz. Müslümanlar, Museviler, Hristiyanlar hep birlikte Mescid'de dua edeceğiz.
Allah virüs içerisinde farklı durumlara karşı direnç gösterecek her yapıyı yaratmış. Bu virüsü başka varlığa dönüştürmez, bu evrim değildir.
Hz. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı kuşun bir anda canlanması evrimle yaratılış olmadığının ispatlarındandır.
Milletimiz güzel bir hedefe doğru ilerliyor. Milletimizin Mehdiyet yolundaki bu güzel mücadelesi Deccaliyeti adeta delirtiyor.
Melania Trump'ın dua ederek konuşmasına başlaması çok güzel. Dinsizlerin Allahsızların alaylarına hiç itibar etmesin.
Milletimiz vicdan ve irfan sahibidir. En güzel kararı verecektir. Referandumun sonucu ne çıkarsa çıksın hayırdır.
Kuran'da evrim olduğunu iddia edenler zer aleminde daha kainat yaratılmadan tüm insanların tüm uzuvlarıyla var olduğunu göz ardı ediyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadislerde Mehdi'nin Türk milleti içinden çıkacağı bildirilmiştir. Türkiye, Mehdiyetin yurdudur.
Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in soyundandır. Mehdi'nin zaferi Peygamberimiz (sav)'in zaferidir.
Depremlerin artması Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.
Kürtler asil ve soylu insanlardır. Kürt analarımızı, bacılarımızı dinsiz, Allah'sız komünistlerin eline terk etmeyiz. Bunu unutsunlar.
Bediüzzaman'la kimse boş yere uğraşmasın. Kendisi dünyaca çok sevilen bir alim, bizler de kendisini çok seviyoruz.
Bediüzzaman'ın insanların hidayetine vesile olan sıcak bir üslubu var. Din teknikeri olanlar ise sadece kalplerin katılaşmasına sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

İran halkı da Anadolu insanı gibidir, sevgi şefkat doludur. İran ile Amerika'nın dost olmasını sağlamak için uğraşacağız inşaAllah.
Sabırlı, affedici, merhametli, dürüst, güzel sözlü, tevazulu ve fedakar olan sevgiyi bulur.
Saygı ve sevgi birbirine bağlı iki muhteşem güçtür. Saygı olmadan sevgi, sevgi olmadan saygı olmaz.
İnsanın amacı sevgi olacak. Allah'ı sevecek, Allah'ın yarattıklarını sevecek. Candan sevgi olunca kin, nefret, haset olmaz. Sevgi tüm sorunları ortadan kaldırır.
İncil'de Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olmadığını ifade eden, uyuduğunu, yemek yediğini, insan olduğunu vurgulayan bir çok açıklama vardır.
Türkiye'yi sanatla, estetikle, kaliteyle güzelleştirelim. Kimsenin korku ve gerilim içinde olmadığı bir Türkiye inşa edelim. Fikri, partisi ne olursa olsun herkes tanışıp görüşüp biraraya gelsin. Birlik olalım. Korkuları, endişeleri tamamen kaldıralım.
Müslüman Kardeşler sanatı, sevgiyi, kaliteyi, dostluğu esas alan yeni bir çizgiye, Mehdiyet çizgisine girsin. O zaman çok rahat ederler.
Ahir zamanda depremlerin artması önemli bir dönemde olduklarını anlamaları için insanlara bir nevi uyarıdır.
Hadiste Mehdi'nin yerde ve gökte gerçekleşecek bazı alametleri olduğu bildirilir. Bunlardan biri de depremlerin artmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

Çok daha büyük olaylar göreceğiz. Kardeşlerimiz hiç tedirgin olmasınlar. Herkes ayağını yere sağlam basacak, kaderde olan gerçekleşiyor.
İslam dünyaya son kez hakim olacağı, İsa Mesih ve Mehdi zahir olacağı için dünya çok büyük olaylarla bu buluşmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en merhametli ordusu Türk ordusudur. En itinalı, en özenli ordusudur. El Bab'da siviller zarar görmesin diye çok özen gösteriliyor.
Tevrat ve İncil'in bozulmamış hükümleri geçerlidir. Ve bir çok Kuran ayetinde Tevrat ve İncil'e gönderme vardır.
Mehdi devrinde bulunacak olan Ahit sandığının içinde Harun'un asası da olacak. Harun’un asası filiz vermiş, çiçek açmış bir asadır.
Pakistan, İngiliz derin devletinin en etkili olduğu yerlerden biridir. Terör eylemleri de Müslüman kıyımı için uyguladıkları bir taktik.
Irak'ta düzenlenen terör saldırılarının ardında İngiliz derin devleti vardır. Şii-Sünni çatışması çıkarmak ana amaçlarıdır.
Biz milletçe Tayyip Hocam'ı korumakta kararlıyız. Vatanımızın evladını İngiliz derin devletinin eline asla bırakmayız.
Muasır medeniyet denildiğinde kast edilen Türkiye'yi bilimin, sanatın, kalitenin, güzelliğin hakim olduğu ülkelerin daha üzerine çıkarmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletine karşı tam netice alabilmek için İslam aleminin mutlaka birleşmesi gerekiyor.
Trump'ın "İsrail ve Filistin mutlu olacaksa ben de aldıkları karara uyarım" sözü çok güzel olmuş. Bu sevecen üslup çok önemlidir.
Trump'a yönelik İngiliz derin devleti kuşatmasının çetin olduğu görülüyor. Kendisine tam destek verilirse gerekli kararlılığı gösterecektir.
Komünizmde sosyal adalet zorla oluşturulmaya çalışılır. İslam'da ise insanların zevkle, sevinçle malı dağıtması vardır. Sosyal adalet tamdır.
Allah dünya sistemini güçlü olanın zayıf olana, zengin olanın fakir olana yardım etmesi üzerine yaratmıştır. Velayet sistemi esas olmalıdır. Velayet sistemiyle insanların birbirine sahip çıkması Kuran'a göre farzdır. Bu farz uygulandığında fakirlik, yoksulluk, yokluk kalmaz.
Allah insanları şefkatle, yardımseverlikle, dostlukla yaşayacak şekilde yaratmış. Nefret ve kin insanların yaşam sevincini yok eder.
Dünya sadece sevgiyle güzel olur. İnsanları sevgiden çok alaycılık, rekabet, laf sokmayı tercih edecek hale getirmişler. İnsanların bir çoğu sevgisizlikle dünyalarını cehennem hayatına çevirmiş. Mehdiyet bu cehennem ateşini söndürecek nurdur. Mehdiyet deccaliyetin dünyayı saran negatif aurasını tertemiz sevgi dolu pozitif bir auraya çevirecek. Dünya cennet gibi olacak.
Tevrat'a göre Mehdi (Moşiyah) doğru olanı yapmakta süratli davranacaktır.
Allah Mehdi'ye İslam ahlakının dünya hakimiyetini, sanat, zenginlik ve güzellikte müthiş bir ilerlemeyi nasip edecek inşaAllah.
Müslümanın Kuran'ın dışında bir dini olmaz. Müslümanın kendi kafasına göre ölçüleri olmaz, Kuran'a göre ahlakı ve ölçüleri olur.
İsrail ile İran, İran ile Amerika arasındaki gerilim de suni. Türkiye ile İran, İsrail ile İran, İran ile Amerika ilişkilerini düzelteceğiz.
Münafıklar konusunu gündeme getirmemizin ardından siyasiler de münafık karakterinin ahlaksızlığını vurgulamaya başladılar. Bu, çok güzel.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı yiğitçe karşı koyan bir Anadolu insanı. Bu tavrı koyduğu için millet kendisini seviyor. Bir kardeşimiz saldırıyla karşı karşıya kaldığında onu korumak Kuran ahlakının gereğidir. Tayyip Hocam'ı milletçe elbirlik koruyacağız.
İran'ın Türkiye'ye karşı çok dostane açıklamaları olması gerekir. İran ile Türkiye'nin dost olması bölge için ferahlık olur. Türkiye ile İran'ın dost olmasını isteyen insanlardan biri Tayyip Hocam'dır. İran'ın da bu dostluk talebine coşkuyla karşılık vermesi gerekir.
Hem Şiilerin hem Sünnilerin kabul edeceği manevi önder Mehdi (as)'dır. İslam alemi ancak Mehdi (as) etrafında birleşecektir.
Mezhep ve etnik çatışmaların tam anlamıyla ortadan kalkması ancak Mehdiyetle mümkün olur. Bölünme fitnesi Mehdiyetle izale olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Putin, Trump ve Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı ittifak yapsınlar. Rusya ve Amerika arasında bir an önce saldırmazlık paktı olsun. Putin ve Trump silahları kaldırmak konusunda hiç tereddüt etmesinler. Silaha harcanacak parayı halklarının rahatına harcasınlar.
Putin'in Batı'ya yaptığı Hristiyanlıktan, dindarlıktan uzaklaşmama çağrısı çok önemli ve güzel.
Allah Hz. Süleyman'ı çok zengin kılmıştı. Sarayında her gün çok sayıda misafir ağırlıyor, en güzel ikramlarda bulunuyordu. Hz. Süleyman'ın aklı, bilgeliği, Saray'ın mimari güzelliği, Saray'da yaşayanların şıklığı ve kalitesi Sebe Melikesi’nin imanına vesile oldu.
Bediüzzaman deccal taraftarlarının en önemli özelliğinin merhamet ve şefkati bilmemeleri olduğunu söylemiştir.
Hadislerde Mehdi zamanında Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi küllenmiş duyguların bir bir tomurcuklanıp çiçek açacağı bildirilmiştir.
Ülkeler arasındaki tüm duvarlar Mehdi döneminde kaldırılacak inşaAllah.
İngiliz derin devletinin Suriye politikası tamamen çöktü. Suriye’yi ardından Türkiye'yi parçalamayı planlıyorlardı. Planları ayaklarına dolandı.
Türkiye ile dost, mümin muttaki Kürt kardeşlerimizin uluslararası kanunlara uygunsa Suriye'de özerklik oluşturması milletimizi rahatsız etmez. Biz sınırımızda komünist PKK devleti/bölgesi istemiyoruz. Kürt kardeşlerimizin Suriye'de kanunlara uygun bölgesinin olması sorun olmaz.
Amerika ile Rusya arasında gerginlik oluşmasının hiçbir gerekliliği yok. İki ülke arasında saldırmazlık paktı yapılsın, rahat yaşasınlar. Rusya ile Amerika silah giderlerini yarı yarıya düşürüp halklarının refahı için harcama yapsınlar.
Allah muazzam güzellikler yaratıyor. Bu güzellikleri, bu nimetleri sürekli anmak, anlatmak önemlidir.
Budizm hak dinin bozulmuş halidir. Budizmin içinde de namaz, oruç, zekat gibi ibadetler değişmiş halde vardır.
Namaz çok eski, kadim bir ibadettir. Tarih boyunca tüm kavimlerde namaz ibadeti vardır. Kaya resimlerinde de bu gerçek görülmektedir.
İnsanların zalim, nankör olması Allah'ın sevmediği bir durum. Nankörlük çok korkunç bir ahlaktır. Allah'ın verdiği nimetleri hep saymak gerek. Müslümanın nimetleri sürekli aklında tutması ve Allah’ı aşkla çok sevmesi gerekir.
Gezegenlerin yörüngeleri üzerinde dönüşleri sonucu ortaya çıkan desenler Allah'ın muhteşem geometri sanatının tecellisidir.
Genç kızların bir kısmı evlilik konusunda maddiyata göre düşünüp adeta çılgına dönüyorlar. Evliliğe verdikleri önemi haşa Allah'a vermiyorlar.
Çiçeğin toprağın içinde incecik kökleri oluyor, o kökle toprağın içinden potasyum, magnezyum, faydalı her şeyi alıyor zararlı olanı almıyor. Kökle topraktan alınan metalleri suyla taşıyor, ince ince hangi renk için hangi maddeyi kullanacağını biliyor, tam ölçüde kullanıyor. Gözü olmadığı halde tek tek yağlı boya tablosu gibi boyama yapıyor, her rengin sınırları belli oluyor ve çiçeğin muhteşem renkleri oluşuyor.
Allah sonsuz güzel bir varlık. En değeri bilinmesi en çok sevilmesi gereken varlık O'dur. İnsanların büyük kısmı çok nankör, bu nankörlüğü nasıl elde ettikleri çok şaşırtıcı bir durum. İnsanların Allah'ın değerini bilmemeleri çok ibret verici.
Bir insanın görme, duyma, dokunmadaki sistemi bildiği halde Allah'ı hiç anmaması asla anlaşılır bir şey değil. Çok büyük bir gaflet.
Kulağa gelen atomları ve elektriği beyinde konuşma, müzik, tiz ve bas ayarı yapılmış şekilde duymak hayranlık uyandırıcı bir mucize. Kulaktan gelen elektrik kalitesini insan sadece uğultu olarak algılayabilir. Ama müzik olarak duyuyor, yönü biliyor, baz tiz ayrımı yapıyor.
Görmenin gözle bir alakası yok. Göz sadece elektriği nakleden konumunda. Görüntüyü beynin içinde ışıl ışıl gören biri var. Görüntünün oluşması için beyne gelen elektrik çok zayıf bir elektrik. Bu zayıf elektriği 3 boyutlu net görüntü olarak görmek büyük mucize.
Allah bu kadar detay yaratmışken bir insanın haşa Allah'ı hiç düşünmemesi olabilecek en büyük nankörlük, vefasızlık ve ahlaksızlıktır.
Arıda, kuşlarda, baktığımız her yerde muazzamn bir sanat var. İnsanların bir kısmı ise hiç düşünmeden birbiriyle kavganın peşinde oluyor.
Allah çok büyük. İnsanların bir kısmının Allah'ı hiç düşünmeden yaşıyor olması çok çok şaşırtıcı bir durum. Bunu anlamak mümkün değil.
Atomların yapısı tek başına muhteşem, atomlar 15 milyar yıldır enerjisi bitmeden, hiç çarpışmadan sürekli hareket ediyorlar.
Bazılarının Allah'ı bir kere bile düşünmeden yaşıyor olması şaşırtıcı. Özellikle gençlerin hiç ölmeyeceklerini sanmaları gaflete sebep oluyor.
Allah çok detaylı bir sanatla dünyayı yaratıyor. İnsanların büyük bölümü ise nankörler. Allah bu nankörlüğe karşı sonsuz merhamet sahibi.
Işık ve renk çok büyük olay. Kapkaranlık beynin içinde çok detaylı renkli görenin kim olduğu üzerinde Darwinistler hiç düşünmek istemiyorlar. Sesin duyulması, sesi idrak eden bir şuurun olması çok harika bir olay. Hisseden, duyan, kokuyu alan kim? Bunlar çok büyük mucizedir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin çok kaliteli olması lazım. Hitabetin, kıyafetlerin, evlerin, sokakların, her şeyin çok kaliteli olması hayatidir. Avrupa sanata, kaliteye önem verdiği için darbe diye bir risk dahi olmuyor. Her insan oraya gitmeye çalışıyor, çünkü sanat ve kaliteyi özlüyor.
Mülteciler konusunda Trump'ın çok üstüne gidenler, Obama döneminde 2 milyon mültecinin Amerika'dan sınır dışı edildiğini hiç anlatmıyorlar.
Suriyelilerin bu vatanda huzur, zevk içinde gezmesinden biz mutluluk duyarız. Onların mutluluğundan rahatsız olan üslup kullanmak çirkindir. Türkiye'nin çoğu zaten muhacirdir. Suriyeli misafirlerimizi vatandaşlığa alalım. Sevgisizlerin tepkisinden kimse çekinmesin.
Kadın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'de güzel bir modeliz, dayanak noktasıyız. Coşkulu, imanlı gençlik yetişmesine, Darwinizmin çökmesine, solun felsefi zemininin ortadan kalkmasına bizim çalışmalarımız vesile oldu.
Benim zenginliğim tevekkülümdür. Ne bankada param ne üstüme tapulu bir malım var. Benim zenginliğim Allah'tan. 40 yıldan beri bir gün dahi tatile gitmedim, soğuk da olsa sıcak da olsa burdayım. Her imkanımı tebliğ için harcıyorum.
Hitleri'i iktidara getiren de İngiliz derin devletidir. Hitler'in en önemli finansörlerinden biri Rockefeller ailesidir.
Münafıklarla Müslümanlara zarar vereceklerini sananlar boşa uğraşıyor. Tüm münafıklar Allah'ın kontrolündedir. Müslümana zarar veremezler.
İngiliz derin devletinin yancıları sürekli pislik peşinde olan insanlar arasına serpiştirilmiş iblislerdir, münafıklardır.
İngiliz derin devletinin ilk yapacağı şey 300 yıllık Türkiye ve İslam alemi aleyhindeki faaliyetini durdurmak olacak, bunu göreceğiz.
İngiliz derin devleti sona geldiğinin farkına olmasının şokunu yaşıyor. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla tamamen sona gelecekler inşaAllah.
Ahir zamanda İslam Birliği’nden bahsetmek çok büyük sevaptır. Tayyip Hocam ısrarla bu ibadeti yerine getirsin, her fırsatta birliğe çağırsın.
İslam ülkelerinin liderlerinin neredeyse hiçbiri İslam aleminin birliğinden bahsetmezken Tayyip Hocam'ın hep bahsetmesi onun için büyük şeref. İslam ülkelerinin bir çoğunun derdi sadece petrol satmak, uçağı altınla kaplatmak oluyor. İslam aleminin birliği için uğraşmıyorlar.
Peşpeşe çok büyük olaylar göreceğiz, ama kimse telaş etmesin. Türkiye'ye hiçbir şey olmayacak. Sonu hep güzel olacak inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi insanlardaki taşlaşmış yürekleri yumuşatacak, insanlara Allah aşkı ve Allah sevgisini öğretecektir.
Musevi kaynaklarına göre Mehdi'nin çıktığı yıllar insanların büyük acılar çektiği, zulümlerin yaygın olacağı dönemdir. (Haham Yitzchak dedi ki: Kral Moşiyah'ın ortaya çıkacağı yıl dünyanın tüm kralları birbirleriyle çekişecekler. Ve dünyanın tüm milletleri titreyecek ve korkacaklar ve yüzlerinin üzerine düşecekler ve doğum sancıları gibi sancılara tutulacaklar. İsrail de titreyecek ve korkacak ve şöyle diyecek, "Nereye gelmeli, nereye gitmeliyiz?", Yalkut Shimoni, Yesheyah 499)
Böl parçala sistemi deccallerin yöntemidir. Firavun da büyüklenmiş, ırk üstünlüğü iddiasında bulunmış ve halkını parçalara bölmüştü.
Hadislerde Mehdi talebelerinin gece tebliğ ve ilim faaliyetinde olduklarına özellikle dikkat çekilmiştir.
Allah Kuran'da, İncil ve Tevrat tamamen geçersiz demiyor. Kuran, İncil ve Tevrat konusunda hakemlik yapıyor. İncil ve Tevrat’ın Kuran'a uygun bölümleri geçerlidir.
Tevrat Mehdi'yi binlerce yıl önce çok detaylı anlatmıştır.
İman edenlere tarih boyunca hep baskı ve iftira olmuştur. Her dönemde iftirayla, düşmanlıkla, nefretle karşılaşmışlardır.
Müslümanların İncil ve Tevrat'ı da okuması, hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İncil ve Tevrat'ın Kuran'a uygun bölümleri geçerlidir.
Bazı alimler Mehdi'nin çıkış alametlerine dair hadisleri özenle gizliyor, bilinmesini istemiyorlar. Bunun vebali büyük olur.
Okullarda milli şuur dersi olmalı, gençlerin şuurlu yetiştirilmesi çok önemli. Milletçe birbirimize kilitlenmemiz en etkili kuvvetimiz olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Allah'a teslim olmadıktan, Allah'ı anmadıktan sonra kalpler felah bulmaz.
Tutku çok güzel bir nimettir. Tutku için çok candan bir Allah sevgisi çok samimi bir Allah korkusu ve derin bir iman gerekir.
Bazı insanların imkanı, parası, mesleği her şeyi var ama samimi sevgiyi hayatı boyunca bir kere bile yaşamamış. Bu yüzden bizim sevgiyi yaşadığımızı görünce delicesine haset ediyorlar. Hasetleri büyük acı çekmelerine sebep oluyor.
Ağaç topraktan suyu çekiyor, en üst dala kadar götürüyor, renkleri oluşturacak mineralleri seçiyor, tablo yapan usta gibi renklendiriyor. Bitkinin hücresi meyveye gereken oranda minerali, vitamini, yağı topraktan alıp seçecek akla sahip.
Kalite maddi imkanla doğru orantılı değildir. Maddi imkan olmasa da kaliteli, güzel bir hayat yaşanır, sanattan zevk alınır. Örneğin betondan kule yapacağına, her yeri garip yeşile boyayacağına elindeki imkanla çok sanatlı ve kaliteli işler yapabilirsin. Kıyafette, binada, sokakta sanat, kalite olmadığında insanların yaşama gücü kırılıyor, içten içe bir kızgınlık oluşuyor, toplum bir nevi çürüyor.
Kadınların ezildiği bir ülke bereketli olmaz. Kadınlar her yerde özgür olsun, ister çarşafla ister dekolte gezsin, her yerde hürmet görsün. Mecliste, her yerde kadınlar önde olsun. Kadınların özgürlüğü kalitenin yüksekliğinin delilidir. Kadın güzelliği tüm dünyaya hayat verir. Kadınlar baskı altına alındığında dünyanın neşesi biter. Kadın güzelliği yoksa mezar hayatı vardır.
Kalite çok önemli bir konudur. Kalite eksikliği bir ülke için çok ciddi bir tahribattır. Kalite bozulduğunda o ülkede çökme olur.
"İnsanlık" adı altında sunulan felsefe de İngiliz derin devletinin Firavun döneminden öğrendiği bir dindir. Müslüman "insanlık" dini için değil, Allah'ın rızası için yaşar. Hayatının her anı Allah içindir, insanlık dini için değildir.
İngiliz derin devletinin felsefesi Firavun'un felsefesiyle aynıdır. ‘Böl, parçala, yut’ İngiliz derin devletinin Firavun'dan öğrendiği felsefedir.
Dindarlık Allah içindir. Müslümanın her şeyi, yemesi, içmesi, hayatı Allah içindir.
Osmanlı'nın en çok toprak kaybettiği, Darwinizm'in eğitim sistemine yerleştiği, Kıbrıs'a İngilizlerin yerleştiği dönem Abdülhamit dönemidir.
Rusya'nın içinde de Putin'e muhalif olan gizli bir derin devlet yapılanması var ve İngiliz derin devleti kontrolünde hareket ediyorlar.
İran ve Amerika'nın arasını düzeltmek mümkün. Gereksiz, suni bir gurur oluşmuş. Bunu kırmak, barışı sağlamak mümkün.
İngiliz derin devleti ve uzantılarının Tayyip Hocam'ı kafaya taktığı görülüyor. Milletimiz için öncelikli konulardan biri kendisini korumak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor, üflediğinde canlı uçan bir kuş oluyor. Evrimle yaratılış olmadığının açık bir delilidir bu.
Müslümanlar kardeştir, yardım etmek farzdır. Milletimizin Suriyeli kardeşlerimize yardım etmesi farzdır. Allah bize Ensar olmayı lutfetti.
Ebu Cehil de en güzel surette mi yaratıldı diyorlar. Evet annesinden ilk doğduğunda en güzel surettedir, daha sonra aşağıların aşağısına indi. Kuran'da evrim var diyenler zer aleminde tüm insanların yaratılmış olduğu gerçeğini gizlemesinler. Kuran'da evrimle yaratılış yoktur.
İnsanla şempanzenin ortak atası diye bir şey yok. Şempanzeden insana dönüşümü gösteren milyonlarca fosil olması şart. Bir tane ara fosil yok.
Evrim teorisi Sümerlerden, Antik Mısırdan gelme putperest bir hurafedir. Bilim değildir. Darwinistler bu gerçeği görmenin paniğini yaşıyor. Proteinin yapısı adeta bir dantel gibi kompleks ve bir proteinin oluşması için başka proteine ihtiyaç var. Tesadüf olması imkansız.
Tevrat'a göre dünya yaratılmadan önce yedi şey yaratılmıştır. Bunlardan biri de Moşiyah yani Mehdi'nin adıdır.
Zeki ve bilgili olmak illa akıllı olmak değildir. Akıl imanla gelen bir nimettir.
Zer aleminde tüm insanlar Hz Adem ve tüm Peygamberler kusursuz tam insanlar olarak var ve Allah'a söz veriyorlar. Kainat sonra yaratılıyor. Hz Adem ve Havva zer aleminde var, cennette oluyorlar ve daha sonra dünyaya gönderiliyorlar. Dünyada evrimle aşama aşama gelişme yok. Kuran'da evrim olduğunu iddia edenler zer aleminde insanların hepsinin var olduğunu göz ardı ediyorlar. Samimiyetsizlik yapmamaları gerekir.
Evrim teorisi bilimsel olarak bitti. Darwinizm öldü. Boş yere çırpınmasınlar, ölüyü diriltemezler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2017> Daha Fazla

Şeytan hep insanların ayağını kaydırmak ister. Münafık da müminlerin birliğinin bozulmasını, işlerinin başarısız olmasını ister.
Münafık karakterini gündemde tutmak çok önemlidir. Münafıklar asıl karanlık yönlerini ve nefretlerini sahte hesaplarında ortaya koyarlar. Müslümanların arasında kendisini küfürle hiç ilgisi yok gibi gösteren münafık, sahte hesaplarında haramları savunur, din aleyhine yazar.
Çabuk öfkelenmek de küfürden gelen bir alışkanlıktır. Allah İslam'ı tanıdıktan sonra tüm bu çirkinliklerin bırakılmasını istiyor.
Biz "Allah'ım ilmimi arttır" diye dua etmekle yükümlüyüz. İlmin sahibi Allah'tır. Müstağniyet müminde asla olmaz.
İnsanların bir kısmı İslam'a girdiğinde küfrü tam bırakmıyor. Küfürden gelen çirkin yükleri tamamen bırakmak lazımdır. Çirkeflik, laf sokma, yapmacıklık, çabuk moral bozulması, üzüntü, tevekkülsüzlük küfürden gelen çirkin yüklerdir. Bunlar İslam'a girildiğinde terk edilmelidir.
Allah münafıklara ilk başta geniş imkan verir ama en sonunda helak eder. Sahip oldukları imkanlar daha da azgınlaşmalarına sebep olur.
Kadınların özgür olamadığı, gülemediği, sokağa çıkamadığı, neşeli olamadığı toplumlar çöker. Allah kullarına zulme izin vermez. Kadın istediği gibi gülecek, eğlenecek. Erkeklere eğlenceyi, neşeyi hak görüp kadınlara görmemek olmaz. Kadınlar vicdanıyla doğruyu bilir.
Allah'ın küfre ve münafıklara süre vermesi, son ana kadar ertelemesi Müslümanları yanıltmamalı. Son ana bırakma Allah'ın sünnetlerindendir.
Cennetteki en güzel varlık, en güzel nimet Allah'ın Zatı’nın tecellisidir.
İnsanların arasında çok sayıda ruhu olmayan tıpkı insana benzeyen bir nevi zombi varlıklar vardır. Allah Kuran'da bunlara dikkat çekmiştir. Sadece nefrete göre kodlanmış, sevgi, güzellik bilmeyen, sözden anlamayan adeta hayvan gibi yaşayan bu manevi ölüler özel olarak yaratılmıştır. Bu zombilerin varlığı müminlerin korkularının artmasına vesile oluyor. Mümin bunların konumuna düşmekten sakınıyor. Bu dünyanın güzel yönlerinden biri bu mahluklarla müminlerin verdiği ilmi mücadeledir.
Bazı Katolik kiliselerde homoseksüelliğin sözde meşru hale getirilmesi ve Darwinizm'in yayılması İngiliz derin devletinin yönlendirmesidir.
Münafık akıl hastalığı şeklinde Müslümanların başarısız olmasına uğraşır. Küfürle uğraşmaz ama müminlerin faaliyetlerini engellemeye çalışır.
Allah Kuran'da münafıkların ahlaksızlığını, oyunlarını çok kapsamlı anlatmıştır. Münafık şeytani, marjinal, garip bir mahluktur. Münafığın mantıklarıyla şeytanınki tamamen aynıdır.
Tayyip Hocam'ın kültür ve sanatın üstünde durması da çok güzel. Allah kendisini, devletimizi, milletimizi ve dünyayı hayırla sarsın inşaAllah. Kültüre, sanata hakim olan dünyaya hakim olur. Sanat ve kültür olmadığına yenilgi olur. Tayyip Hocam önemli bir konu üstünde durmuş.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2017> Daha Fazla

Bütün güç ve kudret Allah'ındır. Allah dilemedikçe kimse bir şey yapamaz.
Şeytan insanları marjinal olmaya çekiyor. Mesela Karun çok marjinaldi, Samiri de münafıklarda da bu ortak bir özelliktir, mantıkları anormaldir.
İsa Mesih'in de vefatından sonra hızlı bir geri gidiş oluyor ve küfrün en azgınlaştığı dehşet verici günler yaşanıyor ve kıyametle bitiyor.
İnsan hatırasıyla birlikte her an yeniden yaratılıyor. Bir anlamda her an yeniden doğmuş oluyor.
Yemen'de çocuklar açlıktan şehit oluyorlar. Müslümanların üzerlerindeki sorumluluğu çok iyi düşünmeleri gerekir. Rohingyalı Müslümanları çok vicdansızca eziyorlar. Her yerde açmaza sokulmuş durumdalar. Tüm Müslümanların onlara sahip çıkması gerekir.
Bazıları kendi mantıklarına göre erkeklere her şeyi hak, kadınlara her şeyi yasak görüyorlar. Kadınların illa bakımsız, çirkin olmasını istiyorlar. Kadına şiddet uyguluyor, hatta şehit ediyor ‘sevdiğim için yaptım’ diyorlar. Kadını istemediği bir hayata zorlamak çok büyük zulümdür.
Sözünü bilmeyen, her şeye düşman olan, güzellikten zevk alamayan, sevgisiz, acımasız, kendi pis, hayatı pis olanları sabırla eğiteceğiz.
Mehdi'nin vefatından sonra Müslümanların lideri İsa Mesih olacaktır. Mehdi hayattayken İsa Mesih O'nın veziri olacaktır.
Kürtlerin kendilerine has çok güzel bir efendilikleri ve ahlakları var. Çoğu insan kıymetlerini bilmiyor.
Evrim biyoloji veya bilim dersinde değil, eski kültürlerde batıl din nasıldı diye anlatılacak konudur. Sümerlerden gelen putperest inançtır.
Hz. Adem cennetten dünyaya tam insan olarak gönderiliyor, evrimle aşama aşama oluşma diye bir şey Kuran'da yok.
Zer aleminde insanların kainat yaratılmadan önce var olması, Kuran'da evrim olduğunu söyleyenlerin iddiasını tamamen geçersiz kılıyor.
Kuran'ın hayata nasıl geçirileceğini bilmek önemlidir. Örneğin üzüntü duymak, tedirginlik yaşamak, küsmek Kuran'a uygun olmayan tavırlardır.
Allah'ın sanatının kesintisiz anlatılması gerekir. Biz de ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın sanatını anlatacağız.
Allah'ın sanatı anlatıldığında kişinin hayret edebilmesi önemlidir. Hayret gücünün yüksek olması kıymetlidir.
Allah'ın sanatını iyi anlaşılır şekilde anlatabilmek önemlidir. Hafızada kalması için özel hatırlatma teknikleri kullanmak gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'e ve Mehdiyete karşı olmak daima bereketsizlik getirir.
İngiliz halkını da Amerikan halkını da seviyoruz. Bizim ilmi mücadelemiz İngiliz derin devletine karşıdır.
Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'tan çok korktuğu ve cendere gibi çok zor imtihanlarla karşı karşıya kalacağı anlatılmıştır.
Bazı televizyon programlarında saldırgan, maddiyatçı, kavgacı kadın modeli öne çıkarılıyor. Oysa böyle sevgisiz olmak bir nevi beladır, felakettir.
Maddiyata dayalı sevgi, sevgi değildir. İnandırıcı değildir. Bir kadın ev, araba için sevgisini veriyorsa bu çok küçük düşürücüdür.
Bazı gençlerde yüz yıl yaşayacakmış gibi bir hal oluyor. Oysa gençlik çok çabuk geçiyor. 20 yaşında bir insan 2 on senede yaşlanmış olacak.
Rohingya Müslümanları çok acımasızca eziliyor. Sırf onların çektikleri dahi İslam aleminin gafletten uyanması için yeterli olmalı.
Her ülkede meclislerin çoğunluğunu kadınların oluşturması lazım. Kadınların değer gördüğü yerleri Allah bereketli kılıyor.
Rusya ve Amerika saldırmazlık paktı yapıp askeri harcamaları yarı yarıya azaltsınlar. Buradan gelen gelirleri halkın refahına harcasınlar.
Trump aleyhindeki kampanyaları hiç ciddiye almasın. Karalama yapanlara kimse itibar etmez, bizler de etmiyoruz. İçi rahat olsun.
Trump vize konusunda mahkemenin verdiği kararla konuyu kapatsın. Asıl olarak dindarları bir araya getiren toplantılar üzerinde dursun.
1400 yıllık İslam tarihinde hiç bu kadar çok "Mehdi gelmeyecek" denilmemiştir. Bu, Mehdi'nin geldiğinin alametlerinden biridir.
Hz. Süleyman devrinin bağnazları Hz. Süleyman'ın eşlerinin güzelliğine, temiz ve bakımlı olmalarına akıl almaz haset ediyorlardı.
Hz. Süleyman'ın sarayı çok ihtişamlı, eşleri çok güzeldi. Bağnazlar Hz. Süleyman'ın güzelliğe olan sevgisini takdir edemiyorlar.
Bediüzzmanan Mehdi'nin birinci vazifesinin Darwinizmi ve materyalizmi yıkmak, ikinci görevinin İslam Birliği’ni oluşturmak olduğunu söylüyor.
Depremlerde ölenler şehit, yaralananlar gazi, kaybolan mallar da sadaka hükmündedir inşaAllah.
Hicri 1506'ya kadar Allah'ın izniyle İstanbul'da çok büyük deprem olmayacaktır.
Hayvanları doya doya seveceğimiz yer cennet olacak inşaAllah. Dünyada hep acizlik ve eksiklik var, cennette ise mükemmelik var.
Samimi bir Müslümanın namazı unutması söz konusu olmaz. Namaz Allah'a sevgimizi gösterdiğimiz nefis bir ibadettir, bir nimettir.
Hem sanat, güzellik olmasın diyorlar hem de karşı oldukları bu değerlerin hakim olduğu Avrupa'ya sığınmaya çalışıyorlar. Bu da samimiyetsizlik.
İslam güzel olan her şeydir. Sanat, kalite, nezaket, görgü, neşe, sevinç İslam'ın içindedir. İslam'ı güzellikle ayrı göstermek samimiyetsizlik.
İngiliz derin devletini deşifre etmemiz tarihte aldıkları en büyük yenilgiye sebep oldu. Fikren tamamen yok olduklarını göreceğiz.
Putperest bir inanç olan evrimi bilimmiş gibi göstermek tarihin en büyük mantık çöküntüsüdür. Evrim bilim değildir. Bilim yaratılışı ispatlar.
Kalu Bela'da tüm insanlar var. Fiziksel tüm özellikleri tam ve eksiksiz. Bu gerçek, evrimle yaratılış iddiasını geçersiz kılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2017> Daha Fazla

Allah kainat yaratılmadan önce tüm insanlardan zer aleminde söz alıyor. Yani kainattan önce insanların tamamı var, evrimle yaratılış yok.
Allah'ın aklı muhteşem üstün, ama insanlar çok az kısmını düşünüp görüyorlar.
Mümin "şu olursa ne yaparız" diye bir endişeye kapılmaz. Her bir elektron, her bir nötron, her bir atom Allah'ın kontrolü ve bilgisi dahilindedir.
Müslümanlar kardeştir ve birbirinin velisidir. Müslüman Müslümana kusur aramak gözüyle bakmaz.
Süleyman Mescidi'nin inşaatında çok fazla sayıda dindar mason çalışmıştır. Bu masonlar çok titiz bir çalışma yapmışlardır.
Trump, "Ülkemize, değerlerimize saygı duyanları, bizi sevenleri kabul edeceğiz" diyor. Bu, haklı bir talep. Trump İslam'a değil radikalizme karşı.
Trump'ı savaş isteyen saldırgan bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir imaj. Trump Müslümanlara değil radikalizme karşı.
İngiliz derin devletinin Osmanlı'nın dağılma sürecindeki oyunlarını çok detaylı anlattık. Tüm halkımız bu konuda tam bilinçlendi.
Dünyanın etrafını bulut gibi göktaşları sarmış ama bir çok insan bunu önemsiz görüyor. Bu umursuzlık normal bir durum değil.
İngiliz derin devleti bir çok yapıyı kullanabilir. Ama bunu etkisiz hale getirmek, asıl gücün yani derin devletin adını açıklayarak olur.
Malum çevreler Trump'a darbe tehditlerini bıraksınlar. Darbe falan yapamazlar. Amerika dindar olacak, onlar da asla engelleyemeyecekler.
Rusya ve Amerika’ nın arasının düzelmesi karışık bir şey değil. Sevgiyi, dostluğu karmaşık göstermemek gerekir. Dostluk, kardeşlik kolaydır.
Trump dindarlarla toplantılara devam etsin. Toplantılarda 7 müezzin ezan okusun, 7 şofar, 7 çan çalınsın. Bir de askeri masrafları azaltsın.
Amerika tarihinde ilk defa bir Başkan'a bu kadar anormal tepki gösteriliyor. Trump’ın aldığı tedbirler gelip geçici, İslam alemi desteğe devam etsin.
1980'lerden itibaren göktaşlarının dünyanın etrafını bir bulut gibi sarması ve kaplaması da çok mucizevi bir olaydır.
Bütün bilimsel veriler 1980'den itibaren depremlerde görülmemiş tarzda artış olduğunu gösteriyor. Bu, Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2017> Daha Fazla

Cehennem ehli, cehennemde büyülendiklerini ve zaman algısının bozulduğunu zannediyorlar, o yüzden azabın sonsuzluğunu anlayamıyorlar.
Hadislerde Hz. Musa ile Mehdi'nin bir çok benzerliği olduğu bildirilmiştir.
Tayyip Hocam, Putin ve Trump'la ittifak halinde olsun. Trump'ın son uygulamalarını kalıcı görmesin, geçici bir politikadır, düzelecektir.
Şeyh Şamil tarihe geçmiş bir yiğitliğe ve delikanlılığa sahipti. Ruslar da onun cesaretine ve azmine hayrandı.
Putin dürüst delikanlı. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri daha da güçlü olsun. Yunanistan ile de gereksiz gerilimlere girmeyelim.
Kırım'da Türkiye ve Rusya garantör olsun. Kırım bir barış merkezi haline gelsin. Kırım mübarek bir belde. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüyle Kırım'ı hep birlikte ihya edelim. Ukrayna ile de dostluğumuzu güçlendirelim.
Cehennemde acının algısı da değişik oluyor. Bizim dünyada bildiğimiz anlamda bir yanma acısı değil, daha farklı bir acı oluyor Allahualem.
Cehennem ehli çok anormal mantığa sahip oluyor. Kendilerinin büyülendikleri için azap çektilerini sanıyorlar, sonsuz azap olduğunu anlamıyorlar. Cehennemde olduklarına ve sonsuza kadar kalacaklarına inanmadıkları için bir çıkış olacağını sanıyorlar. O yüzden sürekli çıkış arıyorlar.
Musevi kaynaklarda Mehdi'nin çok çileler çekeceği ve tüm çilelere Allah aşkıyla zevkle sabredeceği bildirilmiştir.
Trump her 3 dinin temsilcilerinden üç bin kişiyle düzenli yemekli toplantılar yapsın. Toplantılarda çan, şofar ve ezan mutlaka olsun.
Bizim İngiliz derin devletini deşifre etmemizin ardından bir anda Türkiye'ye sempatiklik yapma yarışına girdiler, dost görünmeye çalışıyorlar.
Trump yapabiliyorsa askeri harcamaları iyice azaltsın, oradan gelecek geliri Amerikan halkının refahına harcasın.
Anayasayı bölünmenin bütün kapılarına kapalı hale getirelim. En küçük bir yerde dahi açık kalmasın.
Trump dindarlarla yaptığı toplantıları mutad hale getirsin. Yapabiliyorsa her ay Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlarla bir araya gelsin.
İslam ülkeleri Trump'ı desteklemeye devam etsin. İlk yaptığı icraatta hatalar olmakla birlikte desteğe devam etmek gerekir.
Anayasanın hayati hedefi federasyonu yani bölünmeyi imkansız hale getirmek olmalıdır. Bu yüzden bu konuda tam güvence oluşturmak önemlidir.
Öcalan başkanlık sistemini en baştan beri savunuyor. İngiliz derin devletinin de istediği model eyaletler olan bir başkanlık sistemidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin sevgi, merhamet, güzellik, iyilik anlayışını dünyaya hakim etmek önemli. Tartışmayla, kavgayla hiçbir mesele çözülmez.
Klasik siyaset üslubu, soğuk savaş dönemi kavgacı üslup artık tüm dünyadan kalkmalı. İran ve Amerika'nın arasını da mutlaka düzeltelim.
Trump'ın Amerika'yı dindarlaştırmak için yapacağı her çalışma bereket getirir.
Allah'ın varlığını, Kuran'ın hakikatini anlatan kitap şeytanı kızdıran, müminin ruhuna güzellik veren bir nimettir.
Amerika'nın İran'la savaştan bahsetmesi büyük bir hata olur. İran'la karşıtlaşmak Rusya'yla da karşıtlaşmak olur. Hep barıştan yana olunmalı. Tüm ülkelerin dostluk, kardeşliği esas alması gerekir. Amerika da İran da gerginlikten uzak, dostane bir üslubu tercih etmeli.
Türkiye'nin modern olması Türkiye'nin üzerindeki baskıları büyük oranda kaldırır. Kadınların özgür olduğu, insanların modern, kaliteli olduğu, demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye'yi hiç kimse ezemez.
Yunanistan'la dost olalım. Vizeyi kaldıralım. Krizler, sevgisiz üsluplar yakışmıyor. Kardeş olalım, birlikte güzel yaşayalım.
Evrim okullarda "her şeyi tesadüfle açıklayan bir putperest inanç" olarak okutulabilir. Ama bilim olarak okutulamaz. Bilim evrimi reddediyor.
Nur talebelerinin en güzel yönlerinden biri Devlet'e sadık ve vatansever olmalarıdır. Bediüzzaman onları sadık olarak yetiştirdi.
Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri Mehdiyet. Üstadımız'ın üzerinde durduğu konuyu arka plana atmak bereketsizlik getirir. Bediüzzaman "Ben Mehdi'nin pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm" diyor. Nur talebelerinin de açıkça bunu dile getirmeleri önemli, bereket getirir.
Trump'ın Ulusal Dua Gününde tüm dinlerin temsilcilerini davet etmesi çok güzel bir uygulama.
Batı'nın YPG/PKK'yı desteklemesinin sebeplerinden biri de bölgede bağnazlığa karşı denge unsuru olacak modern bir yapı olduğunu sanmaları. Türkiye eğer çok modern olur, kadın haklarını, sanatı, bilimi güçlendirirse bu iddiayı öne sürenlerin tüm kozları ellerinden alınmış olur.
Türkiye eğer ultramodern bir ülke haline gelirse Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin elindeki en büyük silah alınmış olur. Eğer Türkiye sanatın, bilimin, estetiğin hakim olduğu, kadın haklarının en üst düzeyde temsil edildiği ülke olursa ellerindeki kozu yok ederiz.
Türkiye'yi parçalamak İngiliz derin devletinin 200 yıllık planı. 200 yıl önce çizdikleri haritayı uygulamaya çalışıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki günlerde daha büyük olaylar olacaktır, ama neticesinde insanlık ve dünya düze çıkacak. Barış ve güzellik dünyaya hakim olacak.
Amerika'nın ihtiyacı olan maneviyat ve dindarlıktır. Trump, Musevi, Müslüman, Hristiyan dindarlarla sık sık bir araya gelsin.
Aleviler baştacıdır, sultandır. Sevgi, aşk, dostluk, muhabbet Aleviliğin temelidir. Bu değerleri anlamayanlarla hiç muhatap olmasınlar.
Hadislerde Mehdi'nin ileri yaşlarda dahi genç görünümlü olacağı bildirilmiştir. 70-80 yaşlarında bile 40 yaş görünümünde olacaktır.
Mehdilik kişinin çalışarak, gayret ederek, isteyerek kazanacağı bir makam değildir. Allah'ın seçtiği kişiye nasip ettiği bir makamdır.
Gergin bir Türkiye faydalı olmaz. Ilımlı üslup güzel olur. Ilımlı üslup kendimizden emin olduğumuzu, kendimize güvenimizi gösterir.
Sadece eleştirel üslup kullanarak insanları ve yanlışları düzeltmek mümkün olmaz. Olumlu, akılcı, ılımlı üslupla çözüm elde etmek kolaydır.
Türkiye olarak sürekli doğruya teşvik eden sevecen üslup kullanmamız gerekir. Sürekli karşıt, eleştiren üslupla netice alınması mümkün olmaz.
Tevrat'ta Mehdi'nin tüm milletlere barışı ve sevgiyi öğreteceği, herkesin ona tam tabi olacağı anlatılmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin yaptıklarını yüzlerce belgeyle ortaya koyuyoruz. Kimsenin itiraz edemeyeceği deliller sunuyoruz.
Çile ehli insanlar mükemmel sanatçı oluyorlar. Çingeneler de bu yüzden çok iyi sanatçılar. Çingene olmak şereftir, güzelliktir. Çingene, zenci denildiğinde hakaret olur diyenler yanlış düşünüyor. Çingene de zenci de güzelliktir. Hepimiz Hz. Adem'in evladıyız.
Trump'ın öncelikleri Amerikan toplumunun daha dindar olması, gerçek dindarları desteklemesi ve halkın refahını sağlaması olmalıdır.
Teksas'da yakılan caminin onarılması için yardım kampanyası başlatan Museviler çok güzel ahlak göstermişler.
Müslümanlara karşı düşmanca tavır alan sevgisiz insanlarla ortak hareket etmek Trump'a da Amerika'ya da zarar verir. Trump sevgiden yana olmalı.
Amerika'da Müslümanlar 3. sınıf insan konumuna getirilirse bundan en çok Amerika zarar görür. Trump'a bunun tehlikelerini iyi anlatmak gerekir.
Hz. Eyüp Allah'ın verdiği sıkıntılara ve yoklukla imtihan etmesine karşı çok güzel sabrediyor. İmtihanı çok değerli. Hep aslan gibi ayakta. Hz Eyüp karşılaştığı ağır imtihanlarda, "Dünyaya çıplak geldim çıplak gideceğim. Rab verdi Rab aldı" diyor. Mükemmel ahlak gösteriyor.
Trump'in ilk yapması gereken Amerika'nın daha dindarlaşması için çaba göstermek, silahlara yatırım yerine halkını refahını yükseltmek olmalı.
Trump'ın siyaseti komünist Amerika'ya karşı dindar Amerika'dır. Bu yönüyle kıymetli ve önemlidir. Hatası olursa düzelmesi için eleştirilir.
Trump iktidara yeni gelmiş bir lider olarak halim adımlar atsa daha doğru olur, keskin kararlar boş yere yıpranmasına sebep olur.
Dostluk her zaman bereket getirir. Her zaman sevecenlikle, şefkatle konulara yaklaşmak lazım.
Evrim bilim değildir. Her şeyi tesadüflerle açıklamaya çalışan putperest bir inançtır. Bilim delille konuşur. Evrimin hiçbir delili yok.
Kıbrıs'ta verilecek bir karış toprağımız yok. Kimse toprak vermeyi makul göstermeye çalışmamalı.
İnsanları bir şeye ikna ederken kitle psikolojisini kullanarak değil de anlatarak, fikri her yönüyle ortaya koyarak ikna etmek önemlidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'a iman eden Kuran ayetleriyle yaşar. Kuran'ın hükümlerinden başka hükümlere göre hareket edenlerin ortaya koyduğu şirk dinidir.
Sanatçıların unutulması, değerlerinin bilinmemesi çok acı bir olaydır. Bir sanatçı asla unutulmaz, sürekli gündemde tutulmalıdır.
Sevgisiz insanların çevrelerindekiler de kirli, sevgisiz, saygısız, kötü sözlü, kaba insanlar oluyor.
İman mutlaka yüze yansır. Müminin yüzünde imanın getirdiği bir nur olur.
700 milyonun üzerinde fosil var. Hepsi Yaratılışı ispat ediyor. Evrim olduğunu gösteren bir tane bile fosil yok.
Türkiye'ye yakınlaşan ülkelere peş peşe oyun oynanıyor. İsrail, Rusya, Azerbaycan, İran gibi ülkeler bir anda hedef haline geldi.
PKK/YPG'ye verilen zırhlı araçlar muhtemelen Obama döneminin uygulamalarının devamıdır. Bundan sonra bu anormallikler yaşanmayacaktır.
"Zü" sahip ve malik anlamları taşır. "Karn" ise, asır (yüzyıl) anlamlarına da gelir. Zülkarneyn sahibüzzaman anlamına da gelmektedir.
Zülkarneyn hem iki boyutlu (maddi manevi) anlamına hem de iki çağa hükmedebilen anlamına gelir.
Zülkarneyn o kıssada anlatılan zatın vasfıdır, adı değildir. Zülkarneyn iki cihetli. iki yönlü demektir. Bu kıssada Mehdiyet anlatılır.
İsrail ile Türkiye'nin arasının düzelmesi için çok önemli çalışmalar yaptık. Şimdi güzel neticelerini alıyoruz inşaAllah.
Trump'ın yıpranması Amerika için de dünya için de riskli olur. Yıpranmasına sebep olacak politikalardan kaçınması daha faydalı olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

Biz Amerikan halkının mutlu huzurlu olmasını istiyoruz. Dindar, neşeli, candan yaşadıkları günlere bir an önce dönmelerini isteriz.
Hatalı bir politika izletip Trump'ın başını belaya sokmaya çalışıyor olabilirler. Bunlara karşı Trump'a mutlaka doğruları gösterelim.
Trump önceliği maneviyata versin. Amerika'nın dindarlığının güçlenmesi için çalışmalar yapsın. Müslüman din adamlarıyla bir araya gelsin.
Trump'ı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek önemli. Vize konusunda yaptığı uygulama gereksiz yere sıkıntılara sebep olacaktır, yapmamalı.
Müslümana yapılan eleştirinin Kuran'la olması gerekir. Kendi mantığına göre değil 'Kuran'a göre böyle' diyerek eleştiri yapmak önemlidir.
İngiliz derin devleti çok eski tarihlerden itibaren Müslümanlara vurmak için nerelerin başının tutulması gerektiğini iyi organize etmiş. İngiliz derin devleti sermayeyi sırf şeytanlık için kullanır. Onları asıl ilgilendiren şeytani faaliyet yapmaktır.
Darwinizmin bilimsel geçersizliğini tüm delilleriyle gözler önüne serdik. Darwinizm'i bir daha diriltemeyecekleri şekilde yerle bir ettik.
Dindar masonlar İslam'a mühim hizmetler yapıyorlar. Yakında tüm dünya bu hizmetlerin büyüklüğünü görecek. Osmanlı'yı Darwinizm ve dinsiz masonlar yıktı. Ama dindar masonlar şu an hakimiyeti ele geçirmek üzereler.
Kadın, değerinin bilindiği ve saygı gördüğü yerde özgürce giyinebilir. Kadına saygının bilinmediği ortam kadınlar için çok tehlikelidir.
İnsanı sevgi güzelleştiriyor. Güzellik, et ve kemikle olmuyor.
Rusya İngiliz derin devletini gördü ve konunun üzerine gidiyor. Rus diplomatlarının çok iyi korunması ve her türlü önlemin alınması lazım.
Hz Adem zer aleminde var, oradan cennete, oradan dünyaya geliyor. Evrimle yaratılış diye bir şey söz konusu değildir.
700 milyondan fazla bulunmuş fosil var, bunların içinde bir tane bile evrim olduğunu gösteren fosil yok. Evrimin hiçbir bilimsel değeri yok.
Evrim teorisi Sümerler'de gelişmiş putperest bir hurafedir. Tüm dünyanın tesadüfler sonucu oluştuğunu öne sürer, bilim değildir.
Hz. Musa'nın talebelerinde ve Kehf Ehlinde olduğu gibi Mehdi'nin talebelerinde de Mehdi'nin zuhuru öncesinde manevi uyku olacağı bildirilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2017> Daha Fazla

Bizim milletçe Rumlara karşı içimizde bir öfke yok. Kıbrıs'ta sınırlar açılsın, iki halk bir arada kardeşce yaşasın. Toprak vermek asla olmaz.
Kıbrıs'tan toprak verilmesi de Türk askerinin çekilmesi de asla kabul edilemez. Kıbrıs'tan çekilmesi gereken bir askeri birlik varsa önce İngiliz üslerinin kapatılması ve İngiliz askerlerinin çekilmesi gerekir. Kıbrıs'ta bulunan Türk askeri her iki tarafın da güvencesidir. Türk askerinin varlığından rahatsız olmak çok anormal bir durumdur
Allah ahirette insanlara "dünyada ne kadar kaldınız?" diye sorduğunda, "Bir gün ya da daha azı kadar kaldık" diyeceklerdir.
Müminin vefat anında tedirgin olacağı hiçbir şey olmaz. Canı rahatlık ve güzellik içinde alınır. Ölümden sonrası için de müminin endişe edeceği tek bir an bile yoktur.
Tüm insanlar zer aleminde vardı. Evrimle dünyada yaratılma diye bir şey yoktur. Hz. Adem de zer aleminden cennete, oradan dünyaya gelmiştir.
Ölüm, kaliteli bir rüyadan uyanmak gibidir. Uyanır uyanmaz da ahirete geçmiş olur insan. Geri dönüşü olmaz artık.
Kadınların üstünde fazla baskı oluyor. İlla kadınlara nasıl yaşayacaklarını öğretmek istiyorlar. Kadınlar vicdanlarıyla ne yapacaklarını bilirler.
Kitap evdeki sessiz mürşiddir. Gece gündüz bıkıp usanmadan tebliğe devam eder, tüm mahalleyi eğitir. Kitapla tebliğ en iyi yöntemdir.
Bazı insanlar dini çok yanlış biliyor. Dindar olan içine kapanır, asosyal olur, neşesi azalır, mistik bir havaya bürünür sanıyorlar. Din bu değildir. Tam tersine imanla, dinle insan hayat bulur, neşe bulur. Mümin dışa dönüktür, hayat doludur, aksi müşriklerin iddiası ve yaşamıdır.
Tesadüfler sonucu yeni genetik bilgi oluşması diye bir şey söz konusu değildir. Genetik anti evrimci bir bilim dalıdır.
Evrim kainatın oluşumunu tesadüflerle açıklamaya çalışan Sümerler devrinden kalma bilim dışı, putperest bir hurafedir.
Evrim Sümerlerden kalma bir hurafedir. Yaratılış bilimdir. Bilime karşı putperest hurafelerin sunulmasını kabul etmeyiz. Evrimcilerin elinde evrimi gösteren tek bir fosil dahi yok. Sadece hayali çizimler ve masallar var.
Fosil kayıtları canlıların bir anda ortaya çıktığını, kademeli gelişme diye bir şey olmadığını gösteriyor. Bunun anlamı evrim yok demektir.
Evrimcilerin çırpınması bizim evrimin geçersizliğini daha kapsamlı anlatmamıza vesile oluyor. Her çırpınışları fayda sağlıyor. Biz evrimin olmadığını milyonlarca bilimsel delille ortaya koyuyoruz. Evrimi savunanlar tek bir delil sunamıyor, sadece demagoji yapıyorlar.
Kuran'da evrim var yanılgısını savunanlar cennetin, meleklerin, cinlerin, cennet köşklerinin, bitkilerinin nasıl yaratıldığını açıklayamıyor. Kuran'da evrim yoktur. Bilim de evrimin olmadığını ispatlamıştır. Aşama aşama gelişme, oluşma diye bir şey yoktur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre Allah Mehdi'ye tüm peygamberlere verdiklerini verecek ve Mehdi dünyayı başka bir dünyaya dönüştürecektir.
Bazı Müslümanların hem Batı'nın medeniyetine şiddetle karşı olması hem de Batı'da yaşamak için can atması çok büyük bir çelişkidir. Müziğe, sanata, resime, heykele, Batı'da olan tüm medeniyete karşı olduklarını söyleyenler okumaları için çocuklarını hep Batı'ya gönderiyorlar. Eğer Batı'ya eleştirilerinde samimi olsalar Batı'da yaşamak için böyle can atmazlardı. Bu kişiler bilinç altlarında medeniyetin güzelliğini biliyorlar.
Cennette insanlar evrimle yaratılmıyor. Dünyaya gelmeden önce de insanlar Kalu Bela'da vardı. Sonradan evrimle gelişmediler.
Kuran'da evrim yoktur. Allah kainat yaratılmadan önce tüm insanları yarattığını ve onlardan söz aldığını bildirmiştir.
İngiliz derin devletinin oyunlarını belgeleriyle deşifre etmemiz deccaliyetin çöküşünün başlangıcı oldu.
Kuran'da hükmü kaldırılan bir ayet yoktur. Kuran'ın bütünü kıyamete kadar geçerlidir. Kuran'ın bazı hükümlerinin nesh edildiğini iddia edenler ahirette bu çirkin cesaretlerinin karşılığını tam olarak alacaklardır. (Bakara Suresi, 85: Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.)
Her gün sevgiyi hatırlatmamız, şeytanın her gün yaptığı düşmanlık eylemine karşı en güzel cevaptır.
Kadınların ezildiği her toplum yıkılır. Kadınlar hür ve özgür olacak. Her türlü özgürlüğü sadece erkeklerin hakkı görmek vicdani değildir. Kadınların kıymetini bilememek insanlar için bir felakettir. Kadının nasıl güzel bir nimet olduğunu fark edememek o insan için beladır.
Peygamberimiz (sav), Mehdi devrinde kadınların alabildiğine özgür olacağını bildirmiştir.
Bağnazların sanattan, kaliteden, eğlenceden, güzellikten uzak yaşamları farkına varmasalar da Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.
İslam’ı içine kapalı, ölü, azap dolu bir sistem gibi gösterdikleri için insanlar İslam’dan kaçıyor. Deccaliyetin bu oyununu biz bozduk. Sevgi, eğlence, güzellik, dostluk en güzeliyle İslam’da yaşanır.
Tevrat'ta bahsedilen hakimiyet, Mehdi (Moşiyah) döneminde İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasıdır.
Anadolu'yu tanıtan programlarda halkı mahcup edecek bir üslup kullanılması çok çirkin olur. Anadolu insanına hak ettiği saygı gösterilmeli. Toplumu sıradan, basit, kalitesiz eğlencelere teşvik etmek doğru değil. Halk hep kaliteli, güzel şeylere teşvik edilmelidir.
Bazı insanlarda dindar olduktan sonra durgunlaşması, hayat neşesini kaybetmesi, canlı olmaması gerektiği gibi yanlış bir kanaat var. Halbuki tam tersi olması gerekir. Din insana hayat ve canlılık verir. Birse bin canlı olur, birse bin hayat dolu olur insan.
Bir insan dini yaşamaya başlamadan önce bir çok hata yapmış olabilir. Ömrü boyunca bu hataların acısını çekmek Kuran'a göre doğru değil. Müslüman dini öğrendikten sonra bilmeden önce yaptıkları için tevbe eder ve o konular biter. Sürekli onun ezikliğini yaşamaz.
Dindar olmadan önce insanın kafası çok flu oluyor, dinin hükümlerini de flu olarak biliyor. Aklında bir şuur ve keskinlik tam oluşmuyor. Dini tam öğrenmeden önce insanlarda Allah sevgisi ve korkusu oluyor ama dini çok geride tutuyorlar. Dünya daha öncelikli oluyor. Bu yüzden tebliğ yapanlara çok büyük sorumluluk düşüyor. İnsanları sıkmadan, bunaltmadan şuurlarını açmak için gayret etmek lazım.
Suriye'de bir an önce normale dönmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve seçimlerin yapılmasını sağlamak önemli.
Evrimi savunanların çoğu teori hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ne fosilleri ne de proteinlerin nasıl oluştuğunu biliyorlar, bilmeden teoriyi savunuyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Hadislerin işaretlerine göre daha büyük olaylar da olacak ama sonuç hep hayırlı olacak inşaAllah.
Peygamberimiz (sav) hadislerinde Mehdi'yi tüm detaylarıyla anlatarak Mehdiyet'e destek olmuş ve yardım etmiştir. Hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'ye talebeleri zer aleminde, henüz dünya yaratılmadan, tabi olmuşlardır.
Allah insanı dünyayı yaratmadan önce var etmiştir. İnsanın evrimle aşama aşama var olması diye bir şey yoktur. (Maide Suresi, 7: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir.)
Allah'ın aklı müthiş hayranlık uyandıracak sonsuz bir akıldır. Allah'ın gölgeyi yaratması tek başına muhteşem bir sanattır.
Dünyada zorluk var. Çünkü aşk ve sevgi zorluk içinde gelişiyor. Aşk ve sevgi olmadığında ise hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Derin sevgi ve derin tutkunun olması için acılar, zorluklar ve çile olması gerekiyor. İnsan başka türlü derinlik kazanamıyor.
Dünyada imtihan için verilen süre insanın vicdanını, kişiliğini geliştirmesi ve göstermesi için çok çok yeterli.
Dünya cennet ile cehennem arasında bir yer. Allah müminleri cennet ağırlıklı bir dünyada yaşatıyor, bu çok büyük nimet.
Nazilerin yaptığı soykırım Darwinist düşüncenin neticesi olan çok büyük bir vicdansızlıktır.
Kuran'ın hükmü ahirete kadar geçerlidir. Kuran'ın sevgi, şefkat hükümlerinin kalktığını iddia edenler büyük zulüm yapmış oluyorlar. Bazı bağnazlar Kuran'da sevgi, şefkat hükümlerinin nesh edildiğini söyleyerek Musevilere ve Hristiyanlara şefkatle yaklaşmayı yasaklıyorlar. Kuran'ın hiçbir ayeti nesh edilmemiştir. Allah Kitap Ehli'ne şefkatle, merhametle yaklaşmayı emretmiştir.
Homoseksüellik Allah'ın haram kıldığı iğrençliktir. İnsanların inancı gereği tiksindiği bir şeyi zorla dayatmak çok büyük zulümdür. Dolayısıyla kiliselerde rahiplere zorla homoseksüelleri evlendirin demek, rahiplerin inancına ters olan bir şeyi dayatmak gaddarlıktır. Homoseksüelliğe karşı olanları cezalandırmak zulümdür. Bir insanı inancına ters bir şeye sürüklemek en temel insan haklarına aykırıdır.
Güneş batmayan denilen sistem, Deccaliyetin gücü deşifre edildikten sonra çökmeye başladı. Deşifre olmak çöküşlerinin başlangıcı oldu.
İngiliz derin devletinin 200 yıldan beri devam eden Deccaliyet politikası artık sonuna geldi. Deşifre edilmeleri bu sonu hazırladı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin dünyaya hakim olmasına şaşırmayanlar Mehdiyet vesilesiyle İslam ahlakının hakim olmasına şaşırıyorlar.
Peygamberimiz (sav) "Allah'ım bana kardeşlerimi göster" diyerek Mehdi ve talebelerini görmek için dua etmiştir.
Peygamberimiz (sav) "Mehdi devrinde yaşayanlar çok kısmetlidirler, Mehdi'yi ve arkadaşlarını sevenler mübarek olsunlar" buyurmuştur.
Peygamberimiz Mehdi’ye ilk karşı çıkacak olanların bazı bağnaz alimler olacağını söylemiştir. Mehdi'nin dini değiştirdiğini iddia edeceklerdir.
Peygamberimiz (sav) "Allah Mehdi'nin çıkışını kullarına kaçınılmaz bir surette gösterecektir" buyurmuştur.
Hadislere göre Deccalin saçları kıvırcık ve karışıktır. Tek gözü kör, iri yapılı, cildi kırmızıya yakındır. Başının görünüşü kertenkeleyi andırır. Hadislere göce Deccalin sihir ve ispiritizma, hipnoz ile kitleleri etkileme gücü de olacaktır. Muhtemelen masonluk içinden çıkacaktır.
Peygamberimiz ahir zaman ve Mehdiyetle ilgili muazzam detaylar vermiş, hepsi öyle birebir gerçekleşiyor ki harika bir dönem olduğu görülüyor.
İslam ahlakının hakimiyeti tüm dünyanın katılımıyla olacak. Rus, Çin, Amerikan siyaseti, Birleşmiş Milletler, masonlar hepsinin katılımıyla olacaktır. Dünya tarihi Mehdiyete göre şekillenmiştir. Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun temelinde de Mehdiyet vardır.
İsa Mesih uzuna yakın orta boyludur, atletik bir yapısı vardır. Yüzü duru ve pırıl pırıldır. Ağzı, burnu kusursuz güzelliktedir.
Hadislere göre İsa Mesih keskin bakışlıdır, gözleri yeşile yakın ela rengidir, altın rengine bakan kestane rengi saçlıdır.
Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.
İsa Mesih'i inşaAllah hep birlikte göreceğiz. Bu nesil Peygamber görmekle şereflenecek. Asıl ilmi mücadeleyi Mehdi yapacaktır. Hristiyanların İslam'a tam dönüşü ise İsa Mesih vesilesiyle olacaktır. İsa Mesih'i görür görmez yüzündeki heybetinden insanlar hemen bir Peygamber gördüklerini anlarlar. Peygamber heybeti çok heyecan vericidir. Peygamberlerin heybeti insanlarda çok etkileyici bir hal oluşturduğu için Peygamberler çok şaka yapar, insanlardaki heyecanı kırarlardı.
Ateist dürüsttür, ben inanamıyorum diye açıkça söyler. Münafık ise kahpedir, haindir alçaktır. Müslümanları içten içe kemirmeye çalışır.
Evrimciler de "mutasyonun yararlı olması arabanın motoruna ateş edip motorun daha iyi olması gibi ihtimaldir" diye itirafta bulunmuşlardır.
Mutasyonlar %99 zararlı %1 etkisizdir. %1 etkisiz olanların da uzun vadede mutlaka zararlı etkilerinin çıktığı bilimsel olarak açıklanmıştır.
Mutasyon canlıların genlerinde meydana gelen hasardır. Mutasyon yeni bir canlı meydana getiremez, bir canlıyı diğerine dönüştüremez.
Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin Hicri 1400'de yani 1979'da göreve başlayacağını açık ve net olarak söylemiştir.
Federasyon yaklaşık 200 yıl önce İngiliz derin devletinin planıydı. İstanbul'u, İzmir'i ayırıp Türkleri İç Anadolu'ya hapsetmek istiyorlardı. İngiliz arşivlerinde yer alan harita 1920'lerde İstanbul'u ayrı bir devlet olarak gösteriyor. Amaçları topraklarımızı paramparça etmekti.
700 milyonun üzerinde fosil var, tek bir tane bile evrimi gösteren fosil yok. Fosil kayıtlarında canlılar aşama aşama gelişmiyor.
Trump ve ekibi eleştiriye açık insanlar. Müslüman karşıtı oldukları iddiası gerçekçi değil, tepkileri radikalliğe karşı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2017> Daha Fazla

Obama döneminde Amerika tarihinin en büyük manevi çöküntüsünü yaşadı. Trump Amerikan rüyasını yani dindar Amerika'yı yeniden inşa edebilir.
Trump'ın "Radikal İslam"dan bahsetmesinde yanlış bir yön yok. Bununla, Kuran'a uygun olmayan sahabe İslamından uzak İslam'ı kast ediyor.
Radikal İslam diye bir şey yok demek gerçekçi değil. Kuran'da olmayan, yalan hadislere dayalı, şiddeti savunan anlayış radikal İslam'dır.
Kalitenin düşmesi, sanatın ortadan kalkması, neşenin kaybolması, kadın hakları olmaması darbeci zihniyet için gerekçedir. Bunlara önem verelim.
Deccaliyetin çok fazla yancısı, destekçisi, muhbiri olur. Kendi yandaşlarına adeta yalancı cennet sunarken karşı olanları cehennem gibi yaşatır.
Tüm sokakları meyve ağaçlarıyla dolduralım. Halkın tüm meyve ihtiyacı karşılansın. Tüm boş arazilerde tarım yapılsın, tarımı teşvik edelim.
İstişare, İslam'ın önemli hükümlerinden biridir. Peygamberimiz (sav) de hep istişareyle hareket ederdi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2017> Daha Fazla

Şii Sünni diye bir ayrım yok, hepimiz Müslümanız. Kardeş olacağız, ittifak edeceğiz, bir olacağız.
Mehdi'nin çıkışının büyük ve küçük alametleri var. Afganistan'ın işgali, Kabe baskını, Irak'ın işgali gibi alametler Mehdi ile aynı dönemde gerçekleşmiştir.
Müslüman her zaman delil ile konuşmalıdır. Eleştirisi de anlatımı da delil ile, Kuran ile, hadis ile, bilim ile olmalıdır.
Abdülhamit'in şahsına bir Müslüman olarak saygı duyuyoruz. İngiliz derin devletinin kuşatması altında kalmış bir insan. Abdülhamit dönemin mağdur bir insanıdır. Onun devrinde İngiliz derin devleti Osmanlı'ya yerleşmiş ve ülkeyi parçalamıştır.
Dünyanın reçetesi Kuran'dır. İslam sahabe dönemindeki gibi yaşanmadığı için her yerde acı yaşanıyor. Huzur, Kuran'la hakim olur.
İngiliz derin devleti Türkiye'yi parçalamaya azmettiği için eyalet ve federasyona zemin hazırlayabilecek hiçbir şeye müsaade edilmemeli.
Churchill'in Beyaz Saray'da büstünün olması İngiliz derin devletinin "Biz her yerdeyiz" anlamında bir mührüdür.
Ahir zamanda Müslümanlar, dindar Hristiyanlar ve dindar Museviler ittifak edecekler. İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacak inşaAllah.
Mehdi'nin çıkışı çok yakın inşaAllah. Putin, Trump ve Tayyip Hocam bu kutlu dönemde güzel görevler yapacaklar inşaAllah.
Trump dürüst tavır gösteriyor. Eğer bir yanlışı olursa halk kendisini uyarır. Acımasızca karşıt olmak dürüst bir tavır değil.
Modern bilimin delilleri evrimi darmadağın ediyor. Okullarda bu deliller anlatılsın diyoruz. Evrim hurafesine bilimsel cevap verme hürriyeti olmalı. Evrimciler Kambriyen fosillerini 70 yıl sakladılar. Bilimi halktan saklayarak Sümer döneminden kalma pagan teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Okullarda Sümer hurafesi olarak evrim anlatılsın ama mutlaka proteinin nasıl oluştuğu ve fosiller çocuklara öğretilsin.
Bakterinin içinde direnç olması evrim değildir. Bakteri bakteri olarak yaratılmıştır ve bakteri olarak devam ediyor, başka canlıya dönüşmüyor.
Adem ile Havva ve tüm insanlar önce nefs sahibi olarak zer aleminde yaratıldı, sonra dünyaya gönderildi.
Kuran'da evrim yoktur. Allah zer aleminde tüm insanları yaratmış, hepsinden söz almıştır. Evrimle aşama aşama oluş yoktur.
Evrimi savunmayan bir Müslümanı dünyada önemli makama getirmiyorlar. Bu yüzden bazı ezik karakterli kişiler evrimi savunarak bir yere gelmeye çalışıyorlar.
Bakteri direncini evrimle açıklamaya çalışıyorlar, oysa bakterinin sahip olduğu direnç Allah'ın ilk baştan bakteri içinde var ettiği sistemdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Münafık çok nankör ve alçaktır. En çok sevgi gösterildiği anda, en beklenmedik zamanda Müslümanlara alçaklık yapar.
Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur, bundan ibret alır. Münafık ise hastalıktan ibret almaz, neden bunu yaşadığını düşünmez.
Münafık çok nankördür, nimetin kıymetini bilmez. Kendisine yapılan binlerce iyilik olsa tek bir tane eksik olanı bulup ahlaksızlık yapar.
Münafık bir noktadan engellense başka bir noktadan pislik yapar. İçindeki lağımı akıtacak bir deliği mutlaka bulur ama hep aşağılanır.
Münafık dünyada da cehennemde de arsızdır. Dünyada da sürekli talepkardır, cehennemde de talepkardır.
Müminin münafığı hor ve aşağılık kılması ibadettir. Allah münafıkları müminlerin eliyle güçsüz kılar.
Münafık bir şey elde etmek istediğinde onu mutlaka hileyle elde eder. Müslümanların malını adeta gasp ile yağma etmeye çalışır.
Peygamberimiz münafıkların kendilerini ele veren alametlerini anlatmıştır. Bunlardan biri de selamlarının, sevgilerinin yapmacık olmasıdır.
Münafık çok ahmaktır ama o ahmaklığıyla Müslümanları kandırabildiğini zanneder. Bu alçakların oyunlarına gelmemek çok önemlidir.
Münafık Müslümanın üzerine kene gibi yapışıp kendi çıkarları için hayatını sürdürmek ister. Müslümanın dikkati bu konuda hep açık olacak. Münafığı Müslümanların ilmi mücadelesi, yaşadıkları, zorlukları ilgilendirmez. O sadece alçakça kendi menfaatlerini korumanın peşindedir.
Hamaney de mezhep savaşlarını körükleyenin ve oluk oluk Müslüman kanı akıtanın İngiliz derin devleti olduğunu ifade ediyor.
Mezhep taassubu Suriye'de, Irak'ta ve daha bir çok yerde Müslümanların birbirlerini kırıp geçirmesine sebep oldu.
Peygamberimiz Mehdi talebelerinin birbirlerine çok benzeyeceklerine dikkat çekmiştir. Mehdi'nin talebelerinin geceleri abid, gündüzleri ise aslanlar gibi olduğunu söylemiştir.
Kuran'da bildirilen Peygamberimiz döneminde yaşanan dinden sorumluyuz. Sonradan geliştirilen dinin Peygamberimiz dönemindekiyle ilgisi yok.
Bediüzzaman mezhebe tabidir ama Mehdi'nin en büyük müçtehid, en büyük müceddid olacağını, tüm mezheplerin Mehdi'ye bağlanacağını söylemiştir.
Peygamberimiz döneminde mezhepler yoktu, dört ayrı din yoktu. Tek bir din vardı. Mehdi döneminde de Peygamberimiz dönemi gibi olacaktır.
Amerikan başkanlarının Churchill'in büstüyle poz vermeye mecbur bırakılmaları İngiliz derin devletinin baskısını gösteren bir semboldür.
Dört ayrı mezhebin dört ayrı haram ve helalleri var. Haram ve helal sadece Kuran'da bildirilendir. Dört ayrı din, dört ayrı haram helal olmaz.
Münafık hastalığı da kendi çirkin amacı için kullanır. Bir şey elde etmek istediğinde sağlık konularını bahane eder, hayali hastalık çıkarır.
Münafık saplantılı ve takıntılıdır. Takıntılarından vazgeçmez. Kendince bir kötülüğü meşrulaştırmak için sonuna kadar uğraşır.
Münafıklar ulaşmak istedikleri amaç için uzun vadeli planlar yapar, o hedefi elde etmek için her türlü ahlaksızlığı yaparlar.
Trump'ın Suriye'de siyaseti Suriye'nin bütünlüğünü korumak üzerine olmalı. Trump'a komünist Marksist terör örgütünü desteklemek yakışmaz. Yeni Amerikan yönetimi Obama devrinde başlayan komünist terör örgütü PKK'yı desteklerse Amerikan rüyası değil Amerikan kabusu oluşur.
Irak'ta meşru hükümeti destekleyip demokratik sistemi tam oturtmak gerekir. Amerika'nın da politikası bu yönde olmalı.
Netanyahu'nun İran halkına dostluk çağrısında bulunması güzel olmuş. Ancak gerçek barış ve dostluk Mehdi (Moşiyah) ile mümkün olacaktır. Netanyahu İran halkına seslenirken, "Beklenen Mehdi ve Moşiyah aynı kişi, hepimizi onu bekliyoruz" dese halkın müthiş sevgisini kazanır.
Dünyanın kardeş olması çok kolay. Kavga, nefret, savaş zor olan. Buna rağmen kardeş olmamak için direnmeleri çok şaşırtıcı. Barışı çok zor gösteriyorlar. Dost olmayı, ittifak etmeyi, Müslümanların birlik olmasını zor gösteriyorlar. Oysa dostluk ve barış kolaydır.
Trump tek başına İngiliz derin devletine güç yetiremez, ama iyi desteklenirse güzel netice alır. Rusya, Türkiye, İran ve Çin destek olsun.
“Satranç, tavla haram, kadınlar gülemez, kadın hamileyken dışarı çıkamaz” diyerek bilerek veya bilmeyerek insanları dinden soğutuyorlar. İnsanları İslam'dan soğutmak için izlenen her yönteme karşı çok dikkatli olmak gerekir.
Türkiye, İran, İsrail, Rusya, Çin ve Amerika birlikte hareket ederse İngiliz derin devletinin tüm gücü kırılır. Tek tek ise mücadele edilemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Trump eleştiriye açık bir insan. Yanlış konuşmaları, yorumları olursa eleştirildiğinde bunları düzeltiyor.
Müslüman aklı başında ve mutedil olur. Sokağın yanlış felsefelerine uymaz, insanların kendisinin güzel ahlakına uymasını sağlar.
Allah yolunda gayret eden tüm kardeşlerimizi Allah cennette en güzel şekilde ödüllendirsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin sistemli olarak Trump'a baskı uygulamak isteyeceği görülüyor. Bu durumda Trump'ı yalnız bırakmamak gerekir. Özellikle Amerika'da yaşayan Müslümanların İngiliz derin devletine karşı Trump'ın yanında olmaları çok güzel olur. Açık destek versinler.
Tüm güç kuvvet Allah'ın elindedir. Samimi iman edenlere karşı Deccaliyetin hiçbir etkisi yoktur, olmayacaktır.
İngiliz derin devletinin baskısına karşı Trump'ı Türkiye ve Rusya yalnız bırakmasın. İyi desteklenirse Trump cesur ve doğru hareket eder.
Resulullah (sav)'in haber verdiği büyük alametler Mehdi'nin olduğu zamanla aynı dilimde gerçekleşecektir. Bu da Mehdi'nin çıkışının mühim delilidir
“Mehdi gelip geçti, Mehdi'den bahsetmek bizi tembelleştirir, Mehdi şahsı manevidir” gibi tüm açıklamalar Mehdiyeti engellemek içindir.
Kendilerince Mehdiyeti etkisiz hale getirmek için kullandıkları samimiyetsiz yöntemlerden biri de "Hz. Mehdi’nin gelişine daha 100-200 yıl var" demektir.
Tanzimat Fermanı Londra'da, Islahat Fermanı ise İngiliz büyükelçisinin katılımıyla hazırlandı. Amaç Osmanlı'yı İngiliz denetimine sokmaktı.
Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.
Trump şevkle, azimle Amerika'ya hizmet etmek istiyor, daha bir adım bile atmadan engel olmaya çalışmak yakışık almaz. Fırsat vermek önemlidir.
Üst akıl Rusya olabilir diyenler dikkati İngiliz derin devletinden dağıtmaya çalışıyorlar. Rus bürokrasisinde de bu yapı oldukça etkilidir. Putin de İngiliz derin devletinin yandaşları tarafından kuşatıldığının farkında ve bu tehdite karşı güçlü bir mücadele veriyor.
Suriye meselesini bir an önce çözelim, Suriye'nin bütünlüğünü sağlayalım. Türkiye bölgede Irak ve İsrail ile bağını çok güçlendirsin.
Fizik, kimya, fen, biyoloji bilimdir. Ama evrim kainatı tamamen tesadüflerle açıklayan eski Sümer dinidir, putperest bir inançtır. Evrim okullarda eski putperest inançlardan biri olarak okutulabilir ama bilimsel cevabı da verilmesi şartıyla. Fosilleri, proteinin yapısını okullarda mutlaka öğretmek gerekir. Her şeye tesadüf diyen, bilimsel dayanağı olmayan hurafenin bilim gibi dayatılmasını kabul etmeyiz.
Trump'ın seçilmesini protesto edenler Amerikan halkının seçimine saygı göstermeyi öğrenecek. Bizim dediğimiz olmazsa sokağa dökülelim olmaz. "Halkın ne dediği önemli değil, kıymetli ve asıl olan insan benim, benim dediğim olsun" demek demokrasiye uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2017> Daha Fazla

Amerika kurumlarını asıl yöneten İngiliz derin devletidir. Amerikan halkı da İngiliz derin devletinin baskısı altında eziliyor.
İffet ve iman bir kadını en çok güzelleştiren nimetlerdir. İmanın nuru apayrı bir etkileyiciliktir.
Allah Kuran'da tüm insanları Kal-u Bela'da yaratıp var ettiğini bildirmiştir. İlkelden gelen aşama aşama oluşmuş insan diye bir şey yoktur.
Evrimin iddiasına göre fosil kayıtlarında milyonlarca yarım yamalak canlı görüntüsü olması gerekirdi. 700 milyon fosilin içinde böyle bir tane bile fosil yok.
Melekler, cinler aniden evrimsiz yaratılmıştır. Ahirette yaratılış evrimsiz olacaktır. Neden dünyada insanlar evrimle yaratılmış olsun? İnsanların evrimle yaratıldığına dair ne tek bir bilimsel delil ne de bir Kuran ayeti vardır. Kuran'da evrim yoktur. Allah, insanları en güzel surette "Ol" emriyle yarattığını bildirmiştir.
Bilimle hiçbir ilgisi olmayan, Sümer devrinden kalmış hurafe bir düşünce olan evrimi Kuran'la bağdaştırmaya çalışmak boşuna bir uğraştır.
Evrim teorisi bilim değildir. Evrim kadar mantık dışı bir putperest düşünceyi savunanlar ileride çok utanacaklardır. Tek bir hücrenin içi bir büyük şehirden daha komplekstir. Böylesine kompleks bir yapıyı tesadüf meydana getirdi demek utanç vericidir.
Kuşları, çiçekleri, kedileri, çilekleri, insanları her şeyi tesadüfle açıklayan evrim hurafesi karşısında diz çökmek utanılacak bir durumdur.
İngiliz derin devleti 200 yıllık bir örgütlenme, ahir zamanın deccali olarak zuhur ediyor. Çok dikkatli ve teyakkuzda olmak lazım.
Lenin, Darwinizm’i kendi fikirlerine temel alan bir insandı. Lenin'in savunduğu anarşi ve terörün temelinde Darwinizm vardır. Lenin, terörü ideolojisinin hayata geçmesi için mutlaka olması gereken bir husus olarak görür. Lenin’in ideolojisinin temelinde Darwinizm vardır.
İngiliz derin devleti hem sokak hareketleri hem istikrarsızlık hem de ekonomik kuşatma ile Trump'ı çökertmeye çalışıyor. Putin, Erdoğan ve Trump bu deccali güce karşı açık ve net ittifak etsinler. Deccaliyet çok azılı bir mahluktur. İttifakla karşı koymak gerekir.
Trump'ın "Establishment" denilen derin devlet yapısını eleştirmesi doğrudan İngiliz derin devletine yönelik bir eleştiridir, tarihte ilktir.
Bir insan tek bir arının petek inşa etmesini, bal yapmasını düşünse, bu konuya dikkatini tam verse çok güçlü bir imana sahip olur. Açısı, derinlikleri eşit petek inşa etmesi, balı doldurduktan sonra zarla kaplaması, balın tertemiz olması gibi binlerce detayda ayrı harika var.
Müslüman dünyası Trump'ı desteklesin. Trump'ın idealinin dindar Amerika yani Amerikan rüyasını geri getirmek olduğu görülüyor. Bu çok güzel.
Kiliselerin kapanacak hale gelmesi rahatsız edici. Kiliseler kapanacak hale geldiğinde Müslümanlar Hristiyanlara sahip çıksın. Kuran'a göre sinagoglar ve kiliseler Müslümanların emanındadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2017> Daha Fazla

Darwinizm'i bilim sandıkları için karşısında kendilerini ezik hissediyorlar. Darwinizm bilim değildir. Biyoloji içine girmiş hurafe yığınıdır.
Darwinizm saygı duyulması, itiraz edilmemesi gereken bir bilim değildir. Tesadüfleri put edinmiş Sümerlerden kalan bir pagan dinidir. Paleontoloji, fizik, kimya, biyoloji bilimdir. Evrim ise hurafedir.
Kadın güzelliği ve sevgisi dünyadaki en güzel nimetlerden biridir. Kadın sevgisinin insanların elinden alınması büyük bir manevi beladır.
Evrim tamamen bozuk, yarım, darmadağınık yapılar arasından kör tesadüfler sonucunda kusursuz yapının ortaya çıktığı iddiasıdır. Bu bilim değildir. Kainat ve canlılık Allah'ın "Ol" emri ile bir anda var olmuş, yaratılmıştır.
Allah Kuran'da evrimle yaratılış olmadığını, insanı "Ol" emriyle en güzel şekilde yarattığını bildirmiştir.
Darwinizme karşı olanı "Sen bilime mi karşısın" diye yıldırmaya çalışıyorlar. Darwinizm bilim değil hurafedir. Bilime değil hurafeye karşıyız.
Darwinizm anlatılsın, gençler hurafenin ne olduğunu öğrensin. Ama hurafenin bilimle cevabı da verilsin. Fosiller, proteinin yapısı anlatılsın.
Darwinizm baştan sona kadar tesadüfü kullanan eski putperest bir inançtır. Bilimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bilime evet hurafeye hayır.
İnsanların çoğu Darwinizm'in oluşturduğu felaketin farkında değil. Faşizmin, komünizmin, tüm savaşların temelinde Darwinizm var.
Fosiller bilimsel delildir. Bilimsel delilden korkan teori hurafedir, bilimsel değildir. Evrim Sümerlerden kalma bir hurafedir.
Evrim teorisinin bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi yok. Her şeyi tesadüfle açıklıyor. Tesadüfle açıklama yapan bilim olmaz. Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı proteinin aynı anda olması gerekiyor. Tek başına bu her şeye tesadüf diyen evrimi bitirmiş oluyor. Bırakın fosiller sergilensin diyoruz, asla diyorlar. Fosilden korkan bilimsel teori olabilir mi? Darwinistler bilimi yasaklamaya çalışıyor.
İngiliz derin devletinin kahpeliğine karşı Trump'ın korunması konusunda çok özen gösterilsin. Rusya, Çin, Türkiye Trump'ı desteklesinler.
Allah her şeyi hayırla yaratır, hayırla her iş bitmiştir. Biz sebebe sarılmak için tedbir alıp gayret ediyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2017> Daha Fazla

Tüm İslam alemi Trump'ın yanında. Rusya ve Çin de yanında olacak. Trump’ı İngiliz derin devletine karşı yalnız bırakmayacağız, gönlü rahat olsun.
Hayvanların ve çocukların güzelliği, birbirlerine duydukları sevgi cennetin bir misalidir.
700 milyondan fazla bulunmuş fosil var. Yüz milyonlarca fosilden neden bizim haberimiz yok, neden bizden gizleniyor diye herkes bir düşünsün. Fosilleri de proteinin tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunu da evrim teorisini bilimsel olarak çökerttiği için halktan gizliyorlar.
Evrimi kendilerince saygın bir teori haline getirmeye çalışıyorlar. Evrim Sümerler devrinden kalan, her şeye tesadüf diyen bir hurafedir.
Meleklerin, cinlerin, şeytanların yaratılmasında ve ahirette yeniden dirilme olduğunda evrim yoktur. İnsanın yaratılışında da evrim yoktur. Bulunan 700 milyon fosilde evrime dair tek bir delil yoktur. Proteinin oluşumunda evrime dair delil yoktur. Evrim bilimsel olarak yoktur.
Bir insanın irfan sahibi, derin düşünen, derin kavrayan olması önemlidir. Tek başına kültürün bir insana faydası olmaz.
Peygamberimiz çok bakımlı, yakışıklı ve özenliydi. Gözlerine sürme çekiyor, tertemiz gül kokuyordu. Bakımlı olmak bir güzelliktir.
Kadının güzel, çekici ve cazip olması suç da değildir günah da değildir. Fıtratı bozmak yanlış olur. Kadın kadına erkek erkeğe benzeyecek. Erkek istediği gibi yakışıklı, kadın dilediği gibi bakımlı ve cazibeli olur. Mühim olan iffetli olunması, saygı duyulması, değer verilmesidir.
Hrant Dink'in öldürümesi çok acı bir olaydır. Savunmasız bir insanın sokakta vurulup yere serilmesi tüm milletin vicdanında yaradır. Hrant Dink Türkiye'den yana bir insandı. Konuşmaları dürüsttü. Bir insanın fikrine katılmayabilirsin ama fikrini anlatmasını engelleyemezsin. Hrant Dink yetimhanelerde büyümüş, mazlum, vatan sevgisi olan bir insandı. Böyle bir mazlumun katledilmesi çok vahim bir olaydır. Bu vatanın bir evladı olarak sokakta güven içinde olduğunu düşünerek gezen bir insanı çekip sırtından vurmak çok büyük günahtır.
İngiliz derin devleti seri cinayetlere başladı. Kendisini deşifre edenleri farklı yöntemlerle öldürüyor. Cinayet deccaliyet metodudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2017> Daha Fazla

Kadınlara hürriyet verilmezse, helaller haram kılınırsa İttihad-ı İslam oluşmaz. Kadınların ezildiği bir yapıyı Allah başarılı kılmaz. İttihadı İslam'ın anahtarı kadınlardır. Kadınların mutlu, özgür olduğu bir toplum oluşturucağına söz verirsen Allah İttihadı İslamı oluşturur.
Allah insanı ilk yarattığı andan itibaren kusursuz ve mükemmel var etmiştir. (Tin Suresi, 4: Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.)
Allah insanı ilk yarattığı andan itibaren kusursuz ve mükemmel var etmiştir. Evrim ise haşa Allah'ın yaratmasında kusur olduğunu iddia eder. (Kaf Suresi, 15-16: Ya, Biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar 'karmaşık bir kuşku' içindedirler. Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.)
Allah müşrikler için "akletmez bir kavimdirler" diyor. Müslüman ise aklını kullanır, okur, öğrenir ve araştırır.
İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in İngiliz derin devletine dair son açıklamaları çok iyi olmuş. Allah çalışmalarımızı vesile ediyor.
Tüm güç, kuvvet Allah'a aittir. Bir başarı olduğunda onu nasip eden Allah'tır. Allah duamızı kabul ettiği için bize başarı nasip ediyor.
Obama da yakın çevresi de komünist eğilimliydi. Obama'nın yaptığı tahribatı Trump'ın düzeltmesini temenni ediyoruz. Trump anti komünist anti Darwinist bir insan. Rusya, Türkiye, İran, Çin ve tüm Türki devletler Trump'a destek olsunlar.
Darwinizm PKK ve tüm komünist örgütlerin ideolojisi, İngiliz derin devletinin dini ve tarihin en berbat hurafesidir. Biz Darwinizm'in anlatılması yasaklansın demiyoruz, cevabı verilsin diyoruz. Her şeyi tesadüf varetti diyen Darwinizm bilim dışı bir hurafe ve putperest inançtır. Bu ilkel putperest inanç cevabıyla birlikte anlatılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2017> Daha Fazla

İnsanın evrimle yaratıldığına dair hem bilimsel olarak hem Kuran'da tek bir delil yoktur. Tüm paleontolojik bulgular yaratılışı gösteriyor.
Yol, köprü, baraj yapılması, sanat ve özgürlük olmadığında eksik kalıyor. Tüm sokaklarda sanat olmalı, kadınlara özgürlük olmalı. Sanat ve Kalite bakanlığı kurulması çok önemli bir konudur. Bu, Türkiye'nin konuya verdiği önemi gösterir. Bir adım atılırsa arkası gelir.
Peygamberimiz (sav) "suda, denizde bir taç görüyorum, bu iblisin tacı ve kuzeyde bir adadır" diyor. Bu İngiliz derin devletinin tarifidir.
Darwinizm eski Sümerlerden gelen hurafelerle dolu bir pagan dinidir, evrim hakkında bilgisi olmayan bazı kişiler bunu bilmiyorlar.
Lindsay Lohan'ın İslam'a yakınlık göstermesi çok güzel. Bağnazların kendisine yönelik bir baskısı olursa bunlara hiç aldırış etmesin.
Beynin içinde gözü olmadan gören kimdir? İnsanlar bunu sorgulamalı.Elektrik sinyallerini üç boyutlu mükemmel bir görüntü olarak gören ruhtur.
İnsan vücudu dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından üstün bir yapıdadır. Hücre demiri, bakırı tanır, gerekeni alır, insan bu ayrımı yapamaz. Bir insan elementler arasında ayrım yapamaz ama hücre gereken elementleri alır ve tam gereken yerde gerektiği kadarıyla kullanır. Hücre Allah'ın dilemesiyle çok akıllı hareket eder, atomları ihtiyaçlarına göre seçerek, gereken yerlerde kullanır.
Darwinizmi ısrarla kabul ettirmeye çalışanlar, "herşey tesadüfler sonucu oldu, dini bırakın" diyeceklerdi ama buna müsaade etmedik, etmeyiz. Bütün delilleriyle Darwinizmin geçersizliğini anlattık. Boşuna çırpınmasınlar, evrim yoktur, evrim teorisi dünyadaki en çürük teoridir.
Charles Darwin: "Tavus kuşunun tüylerini görmek beni hasta ediyor" demiş ve canlılardaki mükemmelliği kabul etmiştir.
Evrimcilerden bazıları, paleontoloji biliminden faydalanarak gösterdiğimiz fosillerin gerçek olduğunu gizlice de olsa kabul ediyorlar.
Yaratılışı savunmak 'ilericiliktir'. Paleontoloji bilimini kullanarak, fosillerin değişmediğini, canlıların evrim geçirmediğini kanıtlıyoruz. Darwin zamanında mikroskoplar çok ilkeldi. Darwin hücre için 'su dolu bir baloncuk' diyordu, oysa hücre şehir gibi çok kompleks bir yapıdadır.
Bazılarına hakim olan gerici zihniyet asıl olarak Firavun ve Nemrut döneminden kalan evrim inancını savunmaktır.
Allah Kuran'da, "sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar" (Kamer Suresi, 7) buyuruyor, burada evrimle yaratılış yoktur.
Milletimiz evrim iddialarını kabul etmedi, bu bazılarının ağırına gitti ve kendilerince Kuran'da evrim varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.
Evrim teorisinin ana amacı Allah'ın varlığını inkar etmektir.
Hz. Musa (as)'ın asasının aniden yılana dönüşmesi yaratılışın ispatıdır. Cennet ve cehennem de yeni bir yaratılışla var olur, evrim yoktur.
Türkiye'de Darwinizm'e inanmayanların oranı en az % 80'dir. Allah'a inananların oranı da % 95'tir. Allah çalışmalarımızı vesile etti.
İngiliz derin devleti özel seçtiği bazı kişileri Darwinist olarak yetiştiriyor sonra çeşitli şekillerde Darwinizme hizmet ettiriyor.
Bilim adamları hiçbir ara fosil olmadığını açıkça ifade etmiştir, türler aniden ortaya çıkmıştır ve hiç değişmemiştir yani yaratılmıştır.
Allah Kuran'da insanı en güzel biçimde yarattığını bildirmektedir. İnsanın ortaya çıkışında evrim aşamaları varmış gibi göstermek çok yanlış. Ayette geçen 'Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık' ifadesi insanın ilk yaratılışta kusursuz yaratıldığının ispatıdır.
700 milyon fosil varken ve bunlar canlıların değişmediğini gösterirken bilimsel gerçeklere karşı çıkıp, evrimi savunanlar yanlış yapıyorlar. 700 milyon fosil içinde tek bir tane bile ara geçiş fosili yok, hepsi Yaratılışı ispat ediyor. Yaratılış gerçeğine direnmek bilimsel değil.
Bir bilgisayar nasıl tesadüfen olmazsa, hücre ve protein de tesadüfen olmaz. Kimi Darwinistlerin sırf itibar için evrimi savunmaları yanlış.
Dünyadaki Müslümanların Darwinizme inanıp inanmadığına dair bir anket yapılsa Türkiye'de %80-90 oranında Darwinizme inanılmadığı görülür.
Kuran ayetlerine göre zor durumda olan Müslümanlar Allah'a bir Mehdi yani kurtarıcı göndermesi için dua ediyorlar.
Mehdi Tevrat ve İncil’de çok geniş şekilde yer alıyor. Kuran’da da birçok ayette Mehdiyete işaret eden kelimeler geçer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyet öyle bir oyun oynuyor ki Müslüman ülkeler Müslüman öldürmek için deccaliyete para verip silah alıyor, Müslümanlar şehit ediliyorlar.
Her şey tesadüfle oldu diyen Darwinizm dünya tarihinin insan aklıyla alay eden en berbat felsefesidir.
İngiliz derin devleti lobisinin çok yerde etkili olduğu görülüyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye karşı para konusunu gündeme getirmesi de bunun göstergesi.
Kıbrıs'ın Abdülhamit döneminde İngiltere'ye verilmiş olması utançla hatırlanması gereken bir durumken bazıları bundan adeta sevinç duyuyor.
Kırgızistan'da düşen uçak sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ailelerine sabır nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2017> Daha Fazla

Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan da daha cesur olsun. İngiliz derin devletine karşı kararlı davransınlar.
Mehdiyetin bereketiyle Allah deccalin elini kolunu bağlıyor. Deccaliyet neye yeltense ayağına dolanıyor.
İslam ülkelerinin liderleri İngiliz derin devletinden çekinmesinler, cesur ve yiğit olsunlar. Cesur olurlarsa kimse kendilerine zarar veremez.
İsrail, Rusya, Çin, İran ile çok sıkı dost olalım. Hep birlikte İngiliz derin devletinin oyunlarını bozalım.
İyi insanlar da var ama kötüler çok fazla. Güvenilmez, dengesiz insan çok fazla. Böyle bir ortamda çoğu insan sevgiyi yaşama imkanı bulamıyor.
İngiliz derin devleti özünde korkaktır, adı deşifre edildiğinde dehşete kapılır.
Güzel ahlak çok zor ve karışık değildir. Mümin sadece samimi olacak, samimi vicdanını kullanacak. Allah güç yetiremeyeceğimiz bir imtihan vermez. Karmaşık ve zor olan, yorucu ve sıkıcı olan ahlaksız olmaktır. Ahlaksızlığın vereceği yorgunluk dehşettir. Samimi olmakta insan hiç zorlanmaz.
Kardeşlerimiz "hamdolsun" değil "Allah'a hamd olsun" şeklinde söylerse daha doğru ve güzel olur.
Zahiren öyle gibi görünse bile hiçbir mümin sıkıntı içinde ölmez, canını sevinç ve neşe içinde verir.
En önemli konu Allah'ın sevilmesi. Allah sevgiyi çok lezzetli yaratmış, tüm güzellikler, cennetteki tüm nimetler sevgi için yaratılmıştır.
Bir insanın iman etmemesi çok şaşırtıcı bir durum. Tek bir molekül tüm insanlardan daha akıllı, ama bunu anlamazdan geliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

Tutku Allah'ın müminlere özel verdiği bir nimettir, bir nurdur. Saygı olmadan sevgi olmaz. Bir kadının karşısındaki saygı duyulacak vasıflara sahip değilse o kişiye saygı duyamadığı gibi tutku da duyamaz.
Evrim teorisi şu an müfredattan kaldırılmış değil, sadece adı değiştirilmiş durumda. Hala “evrim yok, protein tesadüfen oluşamaz” denilemiyor. 700 milyon fosilin olduğu, bu fosillerin evrim olmadığını gösterdiği gençlere anlatılamıyor. Evrim her şeyi tesadüfle açıklayan hurafedir. Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması bilimsel olarak mümkün değil. Canlıların tesadüf eseri olduğunu söylemek insan aklıyla alaydır.
Kuran'da evrim yoktur. Allah her şeyi "Ol" emriyle yaratmıştır. Aşama aşama evrimle yaratılış yoktur. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. İsa'nın çamurdan yaptığı kuş canlanıp uçuyor. Bunlar evrimle değil Allah'ın ol emriyle yaratılıyor.
Enaniyet insan bedenini çürütür. Enaniyetli insan makul konuşamaz, makul mantık akışı yok olur, sevgi gücünü ve derin düşünmeyi kaybeder.
Abdülhamit'e itham edilen Kızıl Sultan, bağnaz gibi ifadeleri kabul etmeyiz. Bunlar gerçek değil. Ama Darwinizm'in Osmanlı'ya o dönemde girdiği doğru. Abdülhamit döneminde Darwinizm'in Osmanlı'ya girmesiyle büyük bir maneviyat çöküntüsü yaşandı. Asıl üzerinde durulması gereken konu budur.
Şu anda Darwinistler dahil Türkiye'de kimsenin Darwinizm'e aslında inanmıyor olması Allah'ın bize nasip ettiği bir başarıdır. İngiliz derin devletini, felsefesi olan Rumiliği deşifre etmeyi de Allah bize nasip etti. Modern İslam anlayışını ilk defa dünyaya gösterttik. Bizim dışımızda böyle bir model yok. Kuran’ın yeterliliğini çok kapsamlı anlattık. İlk defa bağnazlığı akılcı, şefkatli bir üslupla yerle bir ettik. PKK’ya birçok kişi neredeyse teslim olmuştu. PKK’nın bütün oyunlarını ortaya serdik. PKK tehlikesine karşı hükümet akıl almaz bir atağa geçti. Rumiliğin İslam'dan uzak bir felsefe olduğunu açık bilgilerle ortaya koyduk, aydınlarımız durumun vahimliğini gördüler. Mehdiyet unutulup gidecekti Mehdiyeti en akılcı, en bilimsel, en doğru şekliyle 1300 seneden sonra en kapsamlı anlatan biziz. Münafıkların günümüzdeki halini kimse bilmiyordu Kimse bunların farkına varmıyordu. Münafıklığın ne demek olduğunu biz anlattık.
Trump'a, Türkiye, Rusya, İran ve Çin en yüksek seviyede destek versin. O zaman Trump'a karşı olanlar dünyanın kendisine vermiş olduğu desteği görmüş olurlar.
Amerika'da sanatçıların Trump'a karşı tutumu onu seçen milyonlarca insanı hiç yerine koymak, saygı göstermemek demektir. Halka saygı göstermemek sanatçıya yakışmaz. O zaman halk da sanatçıya desteğini çeker, bu çok daha büyük bir karşılık olur.
Ülkücüler asil insanlardır. Hiçbir ülkücü siyasi hesapla basit şeylere tenezzül etmez. Onlar vatan için canını ortaya koyan insanlardır.
İslam alemindeki ve Türkiye'deki tüm cemaatler Mehdi’yi sever ve bekler. Her Nakşibendi her Kadiri Mehdi'yi sevgiyle, aşkla bekler. Süleymanlı kardeşlerimiz, Caferiler, Şiiler, Bektaşiler, Aleviler, Nur talebeleri Mehdiyet aşkına sahiptir. Heyecanla Mehdi'yi beklerler. Sevgisiz, Müslüman camialara karşı, kendi aklını çok beğenen bazı kişilerin Mehdiyet karşıtı uğraşıları boşuna bir uğraşıdır.
Menfaat görmediğinde Müslümanların aleyhine tavır alacak kişilere karşı dikkatli olmak gerekir. Dostluk güvenilir, efendi insanlarla olur.
İngiliz derin devleti deccaliyettir. Tüm İslam alemini mahvetmek amacındadır. Felaketin boyutunu tüm kardeşlerimiz görsünler.
İngiliz özentisi olan bazılarının sayfaları Churchill fotoğraflarıyla dolu. Atatürk'ten, Kurtuluş savaşından, milletin zaferinden hiç bahis yok.
İngiliz derin devletine karşı İslam aleminin birleşmesi dışında yol yok. Türkiye, Rusya, İsrail, İran, Çin'in de dahil olduğu bir İslam Birliği’nin acilen kurulması gerekiyor. İngiliz derin devleti ancak böyle durur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi talebelerinin sevgi dolu olduklarını, münafıkların kirlerinden uzak olduklarını ve nurlu olduklarını söylemiştir.
Tek yanlı Darwinist eğitim verip bilimsel cevabını vermeyi yasaklamak makul değil. 700 milyon fosil evrim yok diyor. Bu, gençlere öğretilsin. Bilimsel olmayan Darwinizmi dayatmak, tek yanlı eğitim yapmak doğru değil. Gençlere fosillerin gösterilmesi lazım. Bilimsel bilgi öğretilsin. "Allah yoktur" diyen Darwinizmi bilimsel gerçek gibi gençlere dayatmak çok büyük vebaldir. Bu, uğursuzluk ve bela getirir.
İmtihanın böyle zor olması insanların kişiliğinin güçlü gelişmesine vesile oluyor. Sonsuza kadar yaşam olacağı için ona göre hazırlık oluyor.
Normalde her insanın çok normal ve dengeli olması gerekir ama insanlarda iyilik zenginliği olduğu kadar kötülük zenginliği de oluyor. Kıskançlık, öfke, egoistlik, kavgacılık, dedikoduculuk gibi negatif özellikler bazı insanların üzerine şaşırtıcı bir şekilde yerleşiyor.
Kadınları namazdan, abdestten, İslam'dan uzak tutmayı adeta marifet sanıyorlar. Bu anlayış Peygamberimiz döneminde yoktu, müşrikler geliştirdi. Önce kadınları namazdan, abdestten uzak tutmuşlar sonra da kadınların dini yarımdır diye cehenneme gidecekler demişler. Bu, şirk zihniyetidir.
İslam'ı tebliğ farz. Müslüman tüm gücüyle ilmen mücadele etmekle yükümlü. Müslümanları pasifleştirmeye çalışanlara kimse itibar etmesin.
Deccaliyet olan İngiliz derin devletinin sonu geldi. İngiliz halkının da üzerinde bela olan bu felaket artık bitecek inşaAllah.
Türkiye ve Rusya, Putin ve Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı direnen iki aslan. Rusya ile mutlaka ittifak edelim, dost olalım. Ruslar güzel insanlardır, Anadolu terbiyesine sahiptirler. Türkiye Rusya ittifakı en yüksek boyutlara gelsin, bu konuda vakit kaybetmeyelim.
Tayyip Hocam Kırım konusunda İngiliz derin devleti ve Soros politikasını reddedip, Rusya ile ittifak etsin. Kırım'ın garantörlüğü bizde olsun. Kırım'ı Türkiye ve Rusya birlikte kalkındıralım. Rusya-Türkiye ittifakıyla Karadeniz'iz bir barış gölü haline getirelim.
Kırım konusunda Türkiye ve Rusya ittifak etsin, Kırım'ın garantörlüğü Rusya ve Türkiye de olsun. Karadeniz'i birlikte ihya edelim. Kırım'da Türkiye ve Rusya'nın garantör olması Ukrayna'nın dışlanması ya da bölünmesi anlamına gelmez. Tarihe uygun olan bu garantörlüktür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 1943 yılında Bengal'de kıtlık meydana getirip 4 milyon Hintlinin ölümüne sebep oldu, sonra da ülkeyi kontrolüne aldı. Bengal 70 bin ton pirinç üretirken, İngiliz derin devleti buna el koyup, gemilerle başka yerlere gönderip, kıtlıktan ölümlere neden oldu.
İngiliz derin devleti açıkça ifşa edilmediği için 300 yıldan beri şımarıkça ve arsızca faaliyetlerine devam ediyor.
İngiliz derin devletine örtülü olarak dikkat çekmek doğru olmaz, alenen İngiliz derin devleti açıklanmış olsa bu onların büyüsünü bozar.
İngiliz derin devletini direkt olarak anlatmak gerekir, net hedef gösterilmediği için Deccaliyet yüzyıllardır faaliyetini devam ettiriyor.
İngiliz derin devleti dünyanın dinsiz, tek dünya devleti haline gelmesini ister. Deccaliyetin asıl amacı budur.
Kalbinde hastalık olan insan zamanla, Kuran’la tedavi olabilir ama gerçek münafıksa düzelmez, ilk fırsatta eski pisliğine döner.
Münafığın yüzü sürekli masktır, hayasızlık yüzüne oturmuştur, utanma hissi yoktur, hayasızca müslümanlara iftira atar, çok seri yalan söyler.
Münafık kendine zarar gelmesin diye kesintisiz müslümanlara iftira atarak, kendince kusur bularak yaşamaya çalışır, aynı şeytan gibidir. Münafığın bedenine şeytan hulul etmiştir, müslümanları meşgul etme konusunda şeytani bir yeteneği vardır.
Münafık fitne çıkartmakta hayret edilecek derecede yeteneklidir, durduk yere pislik yapar. Münafık pislik üretme makinesi gibidir. Sürekli suç işlediği için suçlanmaktan çekinir, bunu gizlemek için sürekli müslümanlara iftira atar.
Münafık şeytanın insan suretine girmiş, insanlar arasında dolaşan bir halidir, müslümanların münafıklara karşı çok dikkatli olması lazım.
Münafık kör köstebek gibi çok ahmaktır, kendini zeki zanneder ama her oyunu yakalanır. Münafığın aklı çok zayıftır, o yüzden çok açık verir, sürekli kendini rezil eder. Münafık aynı kaçmaya çalışan kör köstebek gibi sürekli her oyununda yakalanır. Allah müslümanlara bu yönde bir güç verir.
Münafık her hareketini Allah’ın yarattığını kabul etmez. Bu yüzden bütün ömrü çırpınışlar içinde geçer. Münafığın Allah'a karşı gizli bir savaşı vardır.
Münafık herşeyi Allah’ın yarattığını düşünmez. Münafık için tek bir yaratıcı vardır o da kendi beynidir adeta beynine tapar.
Türkiye, Rusya, İran, Pakistan ve Çin birlik olursa İttihad-ı İslam hemen kurulur. Çin'de çok fazla sayıda müslüman var.
Rusya, Türkiye, İran ve Pakistan birleşerek, Çin'le de ittifak edilerek hemen İslam birliği kurulmalı.
İngiliz derin devletinin kolları ile tek tek mücadele etmek yerine doğrudan başa yönelmek akılcı olandır. bunun için de İslam Birliği gerekir.
Münafık dünya hakimi olmak isteyen deli bir ruha sahiptir, çok vesveselidir bu yüzden de delice bir panik içinde yaşar. Münafığın ruhunda deli bir boşluk vardır, onu sürekli doldurmaya çalışır.
Sevgi için derin samimiyet, derin Allah korkusu gerekir. Allah sevginin şartlarını Kuran’da belirtmiştir, bunlar olmadığında sistem çöker. Sevginin oluşması için samimiyet olacak ama bazılarının her hareketi poz oluyor, elleri, bakışları, yürüyüşleri pozdan ibaret oluyor. Sistem samimiyetsizliğin üzerine kurulu olduğu için tutku olmuyor. Tutku özel bir güç gerektirir, taklidinin yapılması kadını çok kızdırır.
İngiliz derin devleti ile iç içe olan bazı özenti yazarların ortak özelliği de Darwinist, Rumi ve homoseksüel destekçisi olmaları. İngiliz derin devletiyle bağlantılı bazı yazarlar da asi, kendini büyük gören, tartışmacı, laf söz dinlemeyen, kompleksli bir karaktere sahipler.
Özenti ruhu İngiliz derin devletinin felsefesinin bir yansımasıdır. Bu ruhu yaşayan kişiler hep aynı oluyor, bütün özellikleri ortak. Özenti ruhundaki kişiler kendilerince Peygamberimiz (sav)’e uygun olmayan sözler söylüyorlar, homoseksüelliği destekliyorlar. Bu gibi kişilerin garip bir sanat anlayışları var, hep özenti ruha sahip oluyorlar. Kendilerince herkesten üstün olduklarını düşünüyorlar. Bunlar Türk milletini sözde analiz eden, kendilerini yücelten kişiler. Hepsi Rumilik felsefesini kabul etmiş, homoseksüel destekçileri.
Sanat ve estetik eksikliği kargaşaya, mutsuzluğa yol açar. Halkın mutlu olmaması, sanatçıların ve kadınların ezilmesi gerilime sebep olur.
İngiliz derin devleti sistemi kan ve şiddet üzerine kurulmuştur ama İngiliz terbiyesi, İngiliz nezaketi güzeldir, bunu dışlamak olmaz. Biz ingiliz centilmenliğini, Fransız nezaketini, İtalyan sanatının estetiğini ve güzelliğini örnek alalım, Rusya da alsın, İran da alsın.
Bazıları İngiliz derin devletine karşı olmayı yanlış anlayıp, modernliği, kaliteyi, klas olmayı dışlıyorlar bu büyük yanlış olur.
Rusların iyi özelliklerinden biri de özenti İngiliz derin devleti ruhuna uzak olmalarıdır.
Milli menfaatler için ortaya çıkmak doğru olmaz. Milli menfaat peşinde olsak Suriyeli kardeşlerimizi almazdık, diğergam olduğumuz için aldık. Allah’ın rızasını düşündüğümüz, Allah’a hesap vereceğimizi bildiğimiz için Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye'ye misafir olarak aldık. Aksinin zulüm olduğunu bildiğimiz için Suriyeli kardeşlerimizi ülkemize kabul ettik, onlar da bu vatanın has evlatlarıdır, bizim parçamızdır. Suriyeli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz, Allah hepsine sağlık versin, kendi vatanları olarak kabul edip huzurlu olsunlar, sevinç duyarız.
Tayyip Hocam Çin’e, Rusya’ya ve İran’a sahip çıksın. Türkiye hep mütevazi, sevecen, alttan alan olsun, biz menfaat peşinde bir ülke değiliz.
Rusya ile Türkiye çok yakın olsun. Ruslar dürüst, mütevazi, iyi niyetli insanlar, hiçbir ülkenin bölünmesini istemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2017> Daha Fazla

Türkiye ve Rusya, Çin'e de sahip çıksın. Türkiye, İsrail, Rusya, Çin ve İran birleşirse çok etkili bir ittifak olur.
Çingene kardeşlerimizi kendilerince küçük görenler ahlaksızlık yapıyorlar. Çingene demek sanatçı, neşeli, kalender, güzel insan demektir.
Trump İngiliz derin devletinin alçaklıklarından hiç yılmasın. İstedikleri tuzağı kursunlar geri adım atmasın. İftiraları kaale almasın.
İslam Birliği bağnazlığa dayalı olmayacak. Modern, kaliteli, aydın, sanata dayalı bir İslam anlayışı hakim olacak.
İttihadı İslam olmadan bereket gelmez, bela kalkmaz. Allah'ın emri yapılsın, Müslümanlar birleşsin.
Tayyip Hocam'ı desteklemek bir siyasi mesele değildir. Milli bir meseledir. İngiliz derin devletinin isteğine asla boyun eğmeyeceğiz.
İttihadı İslam mutlaka kurulacak, İngiliz derin devleti de fikren yerle yeksan olacak.
Dünyadaki felaketlerin çözümü İttihadı İslam'dır. Tek başına ne Türkiye'nin ne Mısır'ın ne İran'ın gücü yeter. Birlik olursak felaket kalkar.
Fitneye karşı İslam aleminin birlik olması, Türkiye'nin de İslam alemiyle birleşmesi gerekiyor. İyilik isteyen İttihadı İslam'ı savunmalı.
İngiliz derin devletinin en önemli taktiklerinden biri farklı hedefler, ülkeler, kurumlar göstererek kendinden dikkati uzaklaştırmaktır.
Türkiye Rusya, İsrail, İran ve Çin ile tam ittifak yaparsa son derece güçlü olur. Türkiye aleyhine oynanan hiçbir oyun etkili olmaz.
İnsanların çoğu kadına saygıyı bilmiyorlar. Kadın dilediği gibi özgür olacak ama herkes kusursuz hürmet gösterecek.
Türkiye, Rusya, İran tam ittifak etse hiç kimse bu güçlü ittifakı sarsacak bir şey yapamaz. İngiliz derin devleti tam felç olur.
Kıbrıs'ta toprak vermek diye bir şey asla söz konusu olamaz. Bunu kabul etmeyiz.
İslam'ı tebliğ etme amacında olan bir Müslümanın sosyal medya sayfalarını çok faydalı kullanması önemlidir.
Yaşananları eleştirirken küresel güç diye genel bir eleştiri yapmak değil doğrudan İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu söylemek önemlidir.
Anayasa değişikliği konusunda halkın iyi bilgilendirilmesi çok önemlidir. Halk değişen her maddeyi ve ne anlama geldiğini bilmeli. Sistem değişikliğine neden ihtiyaç duyuluyor, nerelerde tıkanıklık yaşanıyor, bu halka çok detaylı anlatılsın. Halk referandumda neyi oylayacağını çok iyi bilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Münafık müminlerle tartışmak için, kendi düşük aklınca müminlerin açığını bulmak için Kuran'ı öğrenir.
Münafık çok nankör olur, yapılan iyilikleri görmez. Sadece şikayet edeceği konuları gündeme getirir, hep kusur bulmaya çalışır.
Münafığın içi fokur fokur lağım kaynar, Müslümanları sevmez. İçindeki fesat ve pislik hiç ölmez, fırsat bulduğunda yine alçaklık yapar.
Münafık her şeyin kendi hakkı olduğunu zanneder. Sahip olduklarının Allah'ın lütfu olduğunu düşünmez, kendi zekasıyla elde ettiğini düşünür.
Münafık düşük aklınca kendisini Müslümanlara karşı Kuran'la korumaya çalışır. Müslümanlara akıl almaz iftiralarda bulunur.
Münafık hiçbir şeyden ibret almaz. Hastalık, dert münafığı akıllandırmaz, daha da azgınlaşır.
Münafık karanlıkta uçan yarasa gibidir. Ahlaksızlık yapmak için uygun ortamı bekler.
Münafık kaya porsuğu gibi sinsice bekler, ilk imkanda yine pislik ve ahlaksızlık yapar. Bu yüzden münafık üzerinden dikkat dağılmamalı.
İngiliz derin devleti başta Rusya'ya karşı olmak üzere seri cinayetlere başladı. Doğal ölüm gibi göstererek suikast yapıyorlar.
Mehdi'nin ve İsa Mesih'in zuhurundan önce çok büyük olaylar olacak, hiçbir kardeşimiz fütur getirmesin, sarsılmasın, sonu hayır olacak.
Bazıları kendi akıllarına göre gülmeyi Müslümanlara yasaklıyorlar. Oysa mümin iman sevinci ve neşesi içinde yaşar.
Kendisine saygısı olmayan, kavgaya yatkın, sürekli küfürle konuşanlar nefret dolu hayatı makul görüyorlar. Böyle hayat olmayacağını anlatmalı.
Sevgisiz, öfke dolu, küfürsüz konuşamayan, ufukları dar insanların eğitimi için Devlet özel bir eğitim programı uygulamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2017> Daha Fazla

Musevilerin beklediği Moşiyah ile Mehdi aynı kişidir. Mehdi'nin hakimiyeti İslam ahlakının hakimiyeti demektir.
Neşe, sanat ve güzellik olmayan İslam iddiası, İslam'ın haşa bitmesi için şeytanın oynadığı bir oyundu. Bu oyunu biz bozduk.
Peygamberimiz Mehdi'nin taş kalpleri elmaslaştıracağını bildirmiştir. Mehdi dünyanın sevgi öğretmenidir.
Allah Kuran'ı insanların öğüt alması için kolaylaştırdığını bildiriyor. Şirk zihniyetindekiler ise Kuran anlaşılmaz diye yalan söylüyorlar. (Kamer Suresi, 17: Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?)
Din gelenekçi Müslümanların gösterdiği gibi güç değildir, kolaydır. Şirke alışmış olanlar dinin kolay olduğunu görünce hayret ediyorlar. (Hac Suresi, 78: Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi "Müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.)
İran'ı uzun süre tehdit olarak gösterdiler, bu oyunu Türkiye bozdu. İran ile Türkiye'nin dost olması için biz de ilmi çalışma yaptık.
Allah bizim Sevgilimiz, biz Allah'tan uzak olmayız. Her nerede ne yapıyor olsak Allah'ı anarız. İslam hayatın dışında değildir.
İslam modernliktir, kalitedir, sevgidir. Müslüman bakımlıdır, dilediği gibi güler, eğlenir, dolu dolu yaşar. Aksini söyleyen yanlış biliyor.
Müslümanlıkta neşe ve sevinç vardır. Müzik, sanat, eğlence olmayan bir İslam oluşturarak İslam'ı adeta yeryüzünden silmek istediler.
Trump'ı Türkiye olarak, Türki devletler olarak ve İslam alemi olarak destekleyeceğiz. İngiliz derin devletine karşı, Rusya ve Çin de Trump’a destek verecektir.
Peygamberimiz Mehdi'nin kutsal emanetlerle çıkacağını söylemiştir. Kutsal emanetler İstanbul'dadır. Mehdi İstanbul'dan çıkacaktır.
Vakti gelinceye kadar Hz. Yusuf'un kardeşleri nasıl Yusuf'u tanıyamadıysa, Mehdi de vakti gelinceye kadar tanınmayacaktır.
Ben 1979'da tebliğe Mimar Sinan Üniversitesi'nde başladım. Mimar Sinan Üniversitesi o dönemde Marksizmin kalesi konumundaydı. Asıl amacım hep tebliğ oldu. Sosyete denilen kesimle Müslümanların bağı neredeyse sıfırdı. O cemiyet içinde ilk tebliği biz yaptık, İslam'la bağlantılarına vesile olduk. Bir çok Müslümanın girmeyi dahi düşünmediği Saint Benoit, Avusturya Lisesi, Dost Koleji, Robert Kolej gibi okullarda ilk tebliği biz yaptık.
Bir çok Müslüman meyhanedekine, klüptekine tebliğ yapmaz. Ama biz yaparız. Bu insanların yüzüne kapı kapatılmaz, biz onlar için emek vereceğiz. Resulullah da Ukaz Panayırında en dinden uzak kişilerin arasında tebliğ yapıyordu. Biz de İslam'a en uzak insanlara tebliğ yapacağız.
Müslüman ahlaken çökmüş, nefrete gömülmüş, tahrip olmuş insanları kurtarmayı hedefler. Onların kurtuluşu için gayret ibadettir. Müslümanın öncelikli tebliği Müslümana değil İslam'ı hiç tanımayan, şeytanın etkisine kapılmış kişileredir. Bizim asıl tebliğimiz o kitleyedir.
Bizim ısrarla gündemde tutmamızdan sonra tüm aydınlarımız, siyasilerimiz, yazarlarımız İngiliz derin devletinin üst akıl olduğunu anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2017> Daha Fazla

Müslümanın her şeyi Allah içindir. Allah için yaşar, Allah için ölür.
Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Bu, Kuran'a ve İslam'a iftiradır.
Kadınlara hürriyet vermeyen şirk dinidir. Şirk dini İslam değildir. Kuran dini kadınlara alabildiğine özgürlük verir. Şirk dininde kadın haşa hayvandan aşağı görülüyor ve acımasızca eziliyor. Bu yüzden de şirk dini olan yerde bereket olmuyor.
Samimi mümin, iyi bir insan asla çirkin olmaz. Allah onu mutlaka güzelleştirir.
Kediler sevgiyi çok güzel bilen çok şahane varlıklar. İnsanlar kedilerin tatlılığını ve kıymetini daha yeni yeni anlıyor.
Kadınların akıl almaz baskıya alındığı bir din İslam olamaz. Kadınları sokağa çıkarmıyor, gülmelerine izin vermiyor, %99'u cehenneme gidecek diyorlar. Allah'ın kullarını ezersen Allah da seni ezer. Kadınları ezen anlayış İslam değildir. Şirk dinidir. İslam'da böyle bir zulüm yoktur.
İngiliz derin devleti dünya çapında desteklemeden hiçbir terör örgütü kurulamaz, yaşayamaz. IŞİD'i kuran da İngiliz derin devletidir. İngiliz derin devleti bugün PKK'ya çekilin dese PKK hemen çekilir. Hiçbir eylemi kalmaz. Derin devlet desteğiyle eylem yapıyorlar.
İngiliz derin devletinin dünyadaki hakimiyetini bütün delilleriyle ispat ediyoruz, bazılarının kabul etmemesi bu gerçeği değiştirmez.
Osmanlı'yı paramparça edenin İngiliz derin devleti olduğunu herkes biliyor, bazıları ise hala anlamazlıktan geliyorlar.
PKK, IŞİD gibi bütün terör örgütlerinin hepsini dünya çapında destekleyen İngiliz derin devletidir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top