Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kıbrıs'ta toprak verilmesi gibi bir durum hiçbir zaman olmayacaktır.
Peygamberimiz ve sahabe Ehl-i Kuran'dı. Peygamberimiz zamanında hiçbir mezhep yoktu. Biz Peygamberimiz dönemi İslamı yaşansın istiyoruz.
Savaşlara, kavgalara, tanklara, toplara ayrılan paralar halkın refahına ayrılmış olsa dünyanın hiçbir yerinde açlık, fakirlik kalmaz.
Yaşlılara, büyüklere hizmet çok büyük bir sevaptır. Hep sabırla, sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir.
İttihad-ı İslam'a, Mehdiyet güzelliğine doğru hızla ilerliyoruz. Dünyanın cennet gibi olacağı günlere gidiyoruz inşaAllah.
İnsanların şık ve bakımlı olması diğer insanlara saygısını gösteren bir ölçüdür. Sadece işlevsel kıyafet olması, bakımsızlık güzel değil.
Azerbaycan'ı kendi ülkemiz kendi canımız gibi seviyoruz. Allah bizleri Azeri canlarımızla cennette de kardeş kılsın inşaAllah.
İngiliz derin devletinin kendini gizleme tekniğine hiç kimse aldanmamalı.
Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.
15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarılı olmamasının sebebi Türkiye'nin Mehdiyetin manevi koruması altında olmasıdır.
Hz. Mehdi'nin mücadelesi ilmi ve fikri olacaktır. Silahlı bir mücadelesi asla olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayvancılık ve ziraat, Türkiye'nin en üzerinde durması gereken iki konudur. Bu alanlardan yüzlerce iş kolu çıkar, istihdam artar.
İstanbul'un yer altının örümcek ağı gibi yollarla donatılması gerekir. Trafik yer altına alınırsa müthiş bir rahatlama olur.
İyilerle kötülerin ilmi mücadelesi hep olacak ve Allah'ın sevdiği iyiler galip gelecek.
Namaz, Allah'a sevgimizi ve saygımızı gösterdiğimiz çok güzel bir ibadettir.
Hz. Hızır devletlerin kurulması ve yıkılması dönemlerinde görev başında olur.
Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdiyettir.
Mehdiyet devrinde çok büyük bir bolluk olacak. Mehdiyet siyasi bir hareket değildir. Sevgi hareketidir ve sosyal adalet sağlayacaktır.
Güzel ahlakın yükselmesi sağlanırsa turizm de yükselir. Sevgisiz, kalitesiz, güzellik karşıtı anlayış olduğunda bu sadece nefreti geliştirir.
Müslümanın gün boyu aklında tutması gereken sadece Allah ve samimiyettir. Allah gün boyunca müminin vicdanına doğruyu ilka eder.
Müşrik İslam anlayışı Peygamberimiz'in vefatından sonra başlayan bir düşünce kanseridir. Bu habis tümör şu anda tüm İslam alemini hasta ediyor.
Esir, akıllı ve Allah'ın ruhunu taşıyan bir maddedir.
İman zafiyetinin etkisiyle Allah'tan uzak kalanların üzerine bir burukluk, hüzün ve neşesizlik çöküyor. Bu manevi bela imanla kaldırılır.
En güzel sığınak Allah'tır. Allah'a sığınmak en büyük nimettir.
Berrak akılla yaşamak güzel olandır. Berrak aklı bırakıp romantizmin boğucu dünyası içinde ezilmek akılcı değil. Kuran'ın aklı nimettir.
Ortadoğu'yu karıştıran İngiliz derin devletidir. Bu karışıklığı düzeltebilmek İslam aleminin Türkiye öncülüğünde birleşmesiyle olur.
En güzel hediye gerçek sevgidir.
İnsanın hayatındaki en önemli görevi Allah'a aşık olmak, Allah'a kul olmaktır.
Kürtler vicdanlı ve yiğittirler. Sabırlı, kanaatkar insanlardır.
Allah'a ulaşan en kısa yol samimi olmaktır. Allah samimi olan kulların kurtulacağını bildirmiştir. Kalbi ferahlatan, insanı ahirette ve dünyada kurtaran samimiyettir.
Bir kadının gerçekten sevdiği gözünden anlaşılır. Gözünde ancak gerçek sevenin anlayabileceği bir tutku, teslimiyet ve derin aşk oluşur.
Tabut-u Sekine yani Hz. Musa (as)'ın emaneti olan kutsal sandık bulunacak. Ve sandığın bulunması tüm dünyayı değiştirecek.
Kitabın ruha etkisi çok güzeldir, bu sebeple kitapla tebliğ çok etkili bir yöntemdir.
İmanlı insana her gün güzeldir. Ama Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan insan için en güzel dediği gün de cehennemdir.
Evrime inanan bir insan Allah'ın gücüne inanmıyor demektir. Evrim çamurlu su içinde her şeyin tesadüfen oluştuğunu savunan bir ideolojidir.
Kuran'dan uzaklaşan insan içine kapanır, yalnız kalmak ister, dostluk istemez. Gittikçe bu mutsuz ruh hali onu sarar. İnsan Kuran'a sıkı sarıldığında, Allah'a kendini tam teslim ettiğinde içine kapanıp mutsuzlaşmaktan kurtulur.
Bizi en güzel eğiten, en dürüst, en dengeli, en tutarlı, en akıllı olmamızı sağlayan Kuran'dır.
Bir çok insan kalitenin, görgünün, kültürün insanı ne kadar güzelleştirdiğini bilmiyor. Gençler bunu bilseler eğitimden büyük zevk alırlar.
Milli bir lider etrafında birleşmek çok hayati bir konudur. Bu yüzden Tayyip Hocam'ın çevresinde tereddütsüz birleşelim.
Abdülhamit döneminden beri Türkiye'yle uğraşan yapının adı İngiliz derin devletidir. Yok saymaya çalışmak bu gerçeği değiştirmez.
Akıllı, derin düşünen, tutkuyu bilen kadın güzeldir.
Allah ölümden sonra dünyaya tekrar dönüşün olmadığını kesin olarak bildirmiştir. Reenkarnasyon Kuran'da yoktur.
Sanatı sevmeyen sevgiyi sevmez, sevgiyi sevmeyen Allah'ı sevmez. Sanat da sevgi de Allah içindir. Allah sanatı, sevgiyi sever.
İngiliz derin devletinin ortaya koyduğu ahlak sisteminde şımarıklık, züppelik, kibir ana unsurlardır.
En büyük çöküş imanda çöküştür. Bir insanın imanı çöktüyse Allah korusun her şeyini kaybetmiş demektir.
Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.
Bilim, Allah'ın sanatını anlama ilmidir. Allah'ın sanatını anlamak çok zevkli ve iç açıcıdır. O yüzden bilim çok kıymetlidir.
Allah bizi derin düşündüğümüzde rahat yaşayacak şekilde yaratmıştır. Düşünülmediğinde Allah insanı her yönden bunaltır.
Düşünmediklerinde rahat yaşayacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Düşünmediğinde dünya daha boğucu, daha rahatsız edici olur.
İnsana en ziyade acı veren, çökerten sevgisizliktir.
Önyargı basit, aklı zayıf insanların özelliğidir. Kaliteli insan önyargılı olmaz.
Eğitimin teorik değil pratik olması lazım, pratiğe dayalı eğitim kalıcı ve öğretici olur.
Beni en çok Allah'ı sevmek ve iman mutlu eder.
Allah dünyayı yaratırken nasıl kullanacağımıza dair rehberiyle yaratmış. O rehber Kuran'dır. Kuran'la hareket edildiğinde akılsız insan akıllı, dengesiz insan dengeli hale gelir. Kavgalar, anlaşmazlıklar tamamen ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Marx sosyal adalet düşüncesini dinden ve Tevrat'tan öğrenmiştir. Kuran'da anlatılan ahlak tam yaşandığında sosyal adalet sağlanır.
Büyük İslam alimlerinin hepsi Hz. Mehdi'nin bu yıllarda görev başında olacağını ve İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir.
Ahir zaman Tevrat'ta, İncil'de ve hadislerde bildirilen şu anda yaşadığımız dönemdir.
Ahirette yepyeni bir boyutta, dünyadaki fizik kurallarının olmadığı bir ortamda yeniden yaratılacağız.
Bir insanın bakışlarından, ses tonundan, sözcükleri kullanış şeklinden, vurgularından duygu hali çok rahat anlaşılır.
Allah sevgisi, Allah korkusu öğretilmediğinde, insanlara sen tesadüfün ürünüsün denildiğinde suç işleme oranlarında azalma olmuyor.
Hızma da dövme de kadınlara çok yakışıyor. Kadınların diledikleri gibi bakımlı, güzel oldukları bir dünya olacak inşaAllah.
Sevgi olmadan gezen insan için gezdiği her yer ürkütücü, rahatsız edici olur. Dostluk, sevgi, arkadaşlık yoksa insan nereye gitse rahat edemez.
Ben bir din eğitimi almadım, hoca değilim, alim değilim. Sadece samimi bir insanım, samimi düşüncelerimi anlatıyorum.
İnsanların çoğu birbirine alaycı yaklaştıkları için samimi candan dostluk kurmaları mümkün olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sabırlı, affedici, nezih insanlar çok olsa o zaman o insanların içinde herkes mutlu yaşar. Yalnızlığa mecbur kalmak manevi bir felakettir.
Ben kız arkadaşlarımı Allah aşkıyla büyük bir tutkuyla seviyorum. Onları Allah'ın tecellisi olarak gördüğüm için derin bir sevgiyle bağlıyım.
Allah kullarından sadece samimi olmalarını istiyor. Samimi olmak dünyanın en zevkli olayıdır.
Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.
Vicdanın sözünü dinlemeyeni vicdan rahat bırakmaz. Vicdan azabından kurtulmak isteyen her anında vicdanına tam uyacak.
Kıbrıs'tan verilecek bir karış toprağımız yoktur. Rumlar ve Türkler birlikte kardeşçe yaşayacaklar ama asla toprak vermeyiz.
İmanın amacı sevgidir. Sevgisizlik bir hastalık, bir anormalliktir.
Allah doğruyu her insanın vicdanına ilham eder. Şeytan da vicdanın dediğinin tersini yapmayı söyler. Mümin vicdanına şartsız uyar.
Sevimlilik insanın ruhunu çok derinden etkileyen bir güzellik. Allah hayvanlarda sevimliliği sırf hoşumuza gitsin diye yaratıyor.
Devletin başı Cumhurbaşkanımızın Kuran okuması, Genelkurmay Başkanının ve siyasilerimizin dindar olması çok büyük bir nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bazı kişiler genç kızların hayatına mutlaka müdahale etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Kadının vicdanına, aklına ve muhakemesine güvenmek gerekir.
Aile içi şiddet olduğunda toplumun o evlatlara kendi evladı gibi sahip çıkması gerekir. Mahallenin koruma duygusu güçlü olmalı.
Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.
Türkiye'nin geleceği inşaAllah çok güzel olacak. Bir imtihan döneminden geçiyoruz ama netice güzel olacak inşaAllah.
Atatürk samimi bir dindardı. Kuran'ı yanından ayırmayan, her gece hafız çağırtan, İmam Hatipleri kurduran, Elmalı tefsirini yaptıran biriydi.
Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.
Müslüman kadın denildiğinde Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan özgür kişilikli, nezih, çiçek gibi tertemiz, asil bir varlık akla gelmeli.
Ağaçların üzerine tabela asılması, dibine deterjanlı su dökülmesi tamamen yasak olmalı. Ağaçların korunması cezai yaptırımla sağlanmalı.
Kuran Müslümanlığı hakim olsa Vahabi, Sünni, Şii, Alevi hepsi kardeş olurlar, kimse birbirine düşman olamaz.
İmanı güçlü, Allah'ı çok seven bir insan mutsuz olmaz. İman zafiyeti oluştuğunda mutsuzluk olur, kişinin neşesi kaçar, sıkıntı içinde yaşar.
Gerçekten samimi olan biri ruh sahibidir. Ruh sahibi olan bir insan dinle, imanla birlikte yaratılır ve o kişi mutlaka dinle buluşur.
Bugün 10 Temmuz Sevgi Bayramı, her yıl inşaAllah sevgi bayramını coşkuyla kutlayacağız.
Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ve nezih bir insan. Muhalefetin güçlü olması Türkiye'nin demokratik zenginliğidir, güzelliktir.
Şehitlerimize Allah kaderde en güzel makamı nasip etmiş, vakti geldiğinde onları o güzelliğe alıyor. Ne mutlu onlara, makamlarına imreniyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

İttihad-ı İslam her an kapıda. İttihad-ı İslam olduğunda kadınlar özgür olacak, tüm inançlar saygı görecek, tüm sosyal baskılar kalkacak, sosyal adalet tam hakim olacak, her yer bağ bahçelik olacak, terör ve anarşi bitecek. Bu konuda, bu güzelliği talep eden her düşünceden, inançtan insanla hemfikiriz.
Ben ateist kardeşlerimin düşüncesine saygı duyuyorum, hepsine dostlukla, kardeşlik duygusuyla yaklaşıyorum.
Toplu taşıma araçlarında kadınların onuru oradaki tüm insanlara emanettir. Kadınlar her zaman öncelik, hürmet, saygı görmelidir.
Dünyanın sevgi yurdu olmasını, cennet gibi olmasını istiyorum. Her zaman amacım Allah'ın rızasıdır, Allah'ın rahmeti ve cennetini ummaktır.
Türkiye'nin savunma teknolojisini güçlendirmesi ve geliştirmesi son derece önemlidir.
Sanat yoksa, kalite yoksa güzellik yoktur, güzellik yoksa hayatın anlamı yok olur. Bu felaket gençleri haklı olarak çok rahatsız ediyor.
Bir kelebeğin veya kuşun kanatlarındaki simetrinin hayvana hiçbir faydası yok. Evrim simetriyi hiçbir zaman açıklayamaz.
Gençlerin büyük çoğunlu bilinçli, ancak üzerlerinde çok büyük baskı olduğu için rahat, dengeli yaşayamıyorlar. Gençlerin üzerinden tüm sosyal baskılar kalkar, sadece Kuran'ın ölçülerine göre yaşarlarsa o zaman alabildiğine özgür olurlar.
Allah insandan sadece samimi olmasını istiyor. İbadet yaparken de hayatın her alanında da sadece samimi olacağız.
Bir yerde çocuk varken sanki sıradan bir durum varmış gibi davranılmaz. Herkesin o çocuğa iltifat etmesi, sevgi göstermesi gerekir.
İnsanın kibir yapacak bir hali yok. İnsan etten kemikten oluşmuş, kısa süre dünyada kalıp toprak olup ahirete gidecek bir varlık.
Allah hayırlarımızın artmasını, hayırlı işlerimizin çoğalmasını bizlere nasip etsin.
Kadın haklarının korunması tek başına adli tedbirlerle mümkün olmuyor. En güzel çözüm kadına saygı ve sevgi ruhunun güçlendirilmesidir.
Suriyelilere merhamet etmemek çok korkunç. Suriyeli'ye evine dön diyenler, o mazlumların dönecek evi olmadığını dahi düşünmüyorlar.
İnsanların özlediği sosyal adalet Mehdiyet devrinde tam olacaktır. Hz. Mehdi'nin ana vasıflarından biri fiili ve sosyal adalet sağlamasıdır.
Külliye'de müzik resitalleri düzenlenmesi, opera, tiyatro etkinlikleri olması çok güzel olur. Sanata önem vermek hayati bir konudur.
Nur yüze yansıyan asalet, masumluk, güven ifadesidir. Mana ehli olan insanlar bir insanın nurunu hemen fark ederler.
Adalet vicdana göre belirlenir. Herkes vicdanına başvurursa adalet mükemmel hale gelir. Vicdanın önüne engel koymamak lazım.
Kaliteye önem vermek Türkiye için hayati bir ihtiyaçtır. Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulursa bu güzel bir başlangıç olur, arkası gelir.
Evrimciler şu anda "programlı rastlantısallık" ifadesini kullanmaya başladılar. Program varsa akıl ve bilinç vardır, evrim yoktur.
Darwinizm'in tesadüf iddiasının mantıksızlığını ortaya koymamız sayesinde evrimciler içine düştükleri durumu anlamaya başladılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünizmde din, ahlak, devlet, aile yoktur. Mutluluk yoktur. Acımasızlık ve sevgisizlik hakimiyeti vardır.
Atlar çok asil hayvanlar. Allah atları muhteşem bir heybet ve güzellikle yaratmış.
Benim için aşk o insana nasıl daha fazla iyilik yapabilirim, nasıl koruyabilirim, nasıl onore edebilirim düşüncesidir.
Bir insanın dünyaya dair hiçbir hırsı yoksa ve sadece Allah için yaşıyorsa, canı dahil her şeyini Allah'ın verdiğini bilerek yaşıyorsa o insan tutkulu aşkın namzetidir. O insana Allah tutkulu aşkı yaşatır.
Kadın güzelliği dünyayı cennete çevirir. Resim, müzik, heykel, şiir, sanat ve edebiyatın bir çok dalı kadın güzelliği üzerine kuruludur.
Allah için candan, samimi olarak bir şeyi isteyen insana Allah o istediğini mutlaka nasip eder.
İnsanların aradıkları mutluluk ve güzellik Mehdiyet devrinde olacak.
Mehdiyeti reddedene Allah bereket vermiyor, dikkatlice bakan bu gerçeği görür.
Komünizmin olduğu ortamda hayat anlamsız hale gelir, insanlar robotlaşır, neşe ve sevinç ortadan kalkar.
Allah'ın zikri ve dua azaldığında kişinin kendi kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği çok dengesiz bir ruh gelişir.
Kuran kalbe şifadır. Kalbin ilacı Allah'ı anmak, Allah'ı çok sevmektir.
Seyyar satıcılara karşı daha anlayışlı, şefkatli olunması önemlidir. Aksi milletimizin vicdanını rahatsız eder.
Eğlence, müzik, güzel kadınların Müslümanların hayatında var olduğunu görmek bazılarının çok ağırlarına gidiyor. Sanat, güzellik, neşe olmadığında dini geriletmeleri çok kolay oluyordu. İslam'ın tüm bu özgürlükleri sağladığını göstermemiz dini hayattan çıkarmak isteyenlere müthiş şok oldu. Bu yüzden panik şekilde feryat ediyorlar. İstedikleri kadar feryat etsinler tüm dünya neşe içinde dindar güzel yaşayacak. Özellikle kendileri dindar olmadıkları halde kadınların dekoltesine, dansına, neşesine karışanlar çok büyük bir samimiyetsizlik yapıyorlar.
İhtiyacın olduğu halde bir başkasını koruyup kollamak asalettir. Türkiye'nin sınırlı imkanlarıyla Suriyelileri misafir etmesi asalettir. Müslüman kendisi aç dahi olsa esire öncelik veren karakterde olmakla sorumludur. Yüksek karakter, üstün ahlak bunu gerektirir. (İnsan Suresi, 8: Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.)
Cennette en büyük nimet Allah'ın Cemalinin tecellisini görmektir.
Darwinist eğitim ve gerçek din ahlakından uzaklaşılması sanatın gerilemesine sebep oluyor.
Sevginin kökeni dindir, ahlakın kökeni dindir. Din olmasa hayat olmaz.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren MHP'nin fikirleri daima iktidarda olmuştur. MHP gerçek bir dava partisidir.
Milletimizin Tayyip Hocam'a sevgisi çok güzel. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe Türkiye'ye kurulan tuzaklar asla başarılı olamaz.
Çocuk sevgisi cennete olan özlemimizden kaynaklanıyor. Çocuklar cennetin güzel süslerinden biridir.
Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.
"Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.
Dünya bir imtihan yeri ama birçok insan bunu anlamıyor ve isyan ediyor, buradaki ince sanatı ancak düşünenler, akledenler fark ediyorlar.
Teknik din mühendisi gibi düşünen bazı kişiler var, bunlar Allah'ı coşkun sevmeyi, samimiyeti bilmiyorlar.
Allah'ı tanımayan, dini bilmeyen birçok insan var, bu insanların hidayetine vesile olmak iman edenler için büyük bir fırsattır, güzelliktir.
Dünyadaki zorluklar ve imtihan Allah'ı ne kadar tanıdığımızın, nasıl sevdigimizin, nimetlerin kıymetini ne derece bildiğimizin anlaşılması içindir. Dünyada çile çeken ve eğitilen bir insan cennetten büyük zevk alır, aksinde insan oradaki nimetleri gereği gibi takdir edemeyebilir.
Türkiye'deki en büyük sorun kalite sorunu. Kalite konusunda bir Bakanlık kurulması gayet iyi olur, herkes buna destek sağlayacaktır.
Mümin için başına gelen her olay, hayatının her anı hayırdır. Bu sırf sevap hayrı değildir, dünyada da hayrı görülen gerçek bir durumdur.
Kuran'da reenkarnasyonun olmadığı açık olarak bildirmiştir.
Türkiye'nin tarım ve hayvancılığa mutlaka öncelik vermesi gerekiyor. Türkiye kendine yetebilecek bir ülkedir.
Rusya ve Amerika'nın arasında dostluk oluşmaya başlaması Mehdiyetin bereketiyle gerçekleşen bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2017> Daha Fazla

İhtiyaç içindeki insanları mutlu yaşatmak aslında çok kolay. Allah ihtiyaçtan arta kalanı infak etmeyi bildiriyor.
Kadınların özgürlüğü esas olmalı, özgürlüğü kısıtlayan tutumlar doğru olmaz. Kadınların korunması, saygı görmesi, onurlarının şereflerinin korunması hayati bir konudur. Bir kadın şerefiyle, iffetiyle güzeldir.
İstanbul'un yapısını bozan tüm binaların kaldırılması gerekir, ancak bunun için sevgi, coşku, heyecan gerekir. Bu da Mehdiyet döneminde olacak.
Sulukule ve Tarlabaşı yeniden inşa edilirken üst üste binalar yapılması değil bağlık bahçelik, yeşili bol bir alan oluşturulması önemlidir.
Güneydoğu halkı yiğittir, merttir, temiz insanlardır. Hepsi haysiyetli, sabırlı, nezih, güvenilir insanlardır.
Mutluluk parayla ancak şöyle gelebilir, o parayla fakire yardım yaparsın mutlu olursun, İslam'a hizmet edersin mutlu olursun, sevdiklerine hediyeler alırsın, insanlara iyilik yapar insanları mutlu edersin mutlu olursun. Ama tabi tüm bunlardan mutlu olmak imanla mümkündür.
Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah'ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.
İngiliz derin devleti sadece Katar'ı değil Suudi Arabistan'ı, İran'ı ve tüm bölgeyi birbirine düşürüp kırdırmak istiyor. Dikkatli olunmalı.
Ortadoğu'yu paramparça eden ve Müslümanları acımasızca ezen İngiliz derin devletidir. Bu yapı bölgeden temizlenmedikçe acılar bitmez.
Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginlik, güzelliktir. Demokrasinin sağlıklı işlediğini göstermesi açısından muhalefetin varlığı önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Çocuklara şefkat, merhamet sahabe ahlakıdır, Mehdiyet ruhudur. Mehdiyette bencillik yoktur, tüm insanların iyiliği düşünülür.
Bazı kişiler erkeklere her şeyi hak görürken kadınların zerre özgürlük yaşamasını istemiyorlar. Bu, hem ikiyüzlülük hem ahlaksızlıktır.
Türkiye Avrupa'dan daha ileri, daha aydın olacak inşaAllah. Herkes Avrupa'ya gitmek için değil Türkiye'ye gelmek, katılmak için can atacak.
Türkiye'nin modern ve özgürlükçü olduğunun daha iyi vurgulanması gerekir. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ile bir anlaşmazlığı olmaz.
Gençler hiç ümitsizliğe kapılmasınlar. Biraz sabırlı olsunlar, 2020'ler ferahlık yılları olacak Allah'ın izniyle.
Mehdiyetin kardeşlik duygularının coşkusunu en güzel şekilde tüm dünya yaşayacak. Kısa bir zorluk döneminin ardından dünya çok güzel olacak.
Ezan dünyanın bereketidir, çok güzel bir nimettir.
Öldüğümüzde bu hayatımızın görüntüsü bize çok flu gelecek ve insan çok net bir görüntüye kavuşacak.
Alaycılık çok yaygın olduğu ve insanların bir kısmı birbirlerine sevgi, şefkat gözüyle bakmadıkları için özgüven eksikliği de yaygın oluyor. Alaycı, karşısındakini küçük düşürmeye çalışan insan her defasında kendisini küçük düşürür.
Kuran'ın özgürlük alanı çok geniştir. Kuran'daki özgürlük yaşandığında sabahlar olmaz, insanlar müthiş neşe ve coşkuyla yaşarlar.
Tarım ve hayvancılık çok zevkli ve güzel uğraşılardır. Türkiye'nin arazisi ve koşulları da çok uygun. Tarım ve hayvancılığın mutlaka teşvik edilmesi lazım.
Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.
Kadınların dekoltesine, makyajına, neşesine kendilerince ölçü koyup karışan bazı kişiler homoseksüellerin en iğrenç makyajlarını olağan karşılıyorlar.
Maddenin hakikatinin nasıl olduğunu hiçbir insan bilemez. Dışarıda olduğu düşünülen madde ile hiçbir insan doğrudan muhatap olmadı. İnsanın maddeye dair tüm bilgisi 5 duyusundan gelen toplamdan ibaret. İnsan dışarıda ne olduğunu bilmiyor, sadece beyninin içindeki algıyı biliyor.
Allah korkusu ve Allah sevgisi hakim olduğunda tüm insanların sokakta güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya olacaktır.
Sanatın olmadığı ortamda bilim olmaz, bilim yoksa gelişme olmaz ve arkasından çöküş gelir. Sanatı, bilimi destekleyen Kuran ahlakıdır.
Modern gibi görünen koyu tutucu olan bir kesim var. Bunlar buz gibi soğuk bir din anlayışına sahiptir ve ruhlarında sanat, sevgi yoktur. Bunların güler yüzlü olduklarını, neşeli yaşadıklarını görmezsiniz. Halktan kendilerini yüksek görürler, kibirli ve ukaladırlar. Bu tipler görünürde gelenekçi ortodoks sistemi eleştirirler ama yaşadıkları hayatın soğukluğu, sevgisizliği, enaniyeti aynı şekilde dinden uzaktır. Bunların hayat felsefesi insanların neşesini boğan, hayatın güzelliklerini ellerinden alan, sözde aristokrat ama buz gibi soğuktur.
İman sevinci en güzel sağlık vesilesidir. Tüm benliğiyle Allah için yaşayan çok iyi bir hayat yaşar.
Şehit ailelerine, gazi ve gazi ailelerine yaylalık yerler de dahil yurdun her yerinde tatil köyleri yaptıralım, onları çok güzel yaşatalım.Bu mekanlar halka da açık olsun, halk onları ziyarete gitsin, hediyelerle onore etsin. Can azizdir, vatan için canını vereni baş tacı edelim.
Yaşlanmamanın sırrı imandır. Allah Kendisi'ni samimi sevene yaşı ileri olsa dahi güç, kuvvet, kudret ve dinçlik verir.
Kadının dekoltesine, güzelliğine, makyajına karışmak İslam'da değil, gelenekçi ortodoks sistemde vardır. İslam'da kadın hürdür.
Kadını potansiyel suç işleyecek ve işletecek varlık gibi görüp baskı altına almaya çalışmak gelenekçi ortodoks sistemin en korkunç yönüdür.
Gazilerimize yurdun çeşitli yerlerinde dinlenmeleri için geniş tesisler yaptıralım. Halka da açık olsun bu mekanlar. Gazilerimiz halkla içiçe olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk hurafelerle Kuran İslamı arasındaki farkı görmüş ve aydın Kuran Müslümanlığının değerini anlamış çok kıymetli bir insandır.
Müslümanların en güzel duası ve hedefi "Allah hepimizden razı olsun, cennette bizi kardeş yapsın"dır.
Müslüman sadece Allah'tan korkar, ama her zaman temkinli ve dikkatli olur.
Gençlerin sevdikleri bölümlerde yeteneklerine göre bir eğitim aldıkları sistem yerleştirilebilse çok iyi olur.
Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için gelenekçi ortodoks sistemin tamamen kalkması, kalite ve sanatın da ön plana alınması şarttır.
Allah için sevmezsen hep hüsran olur. Allah için sevmezsen, merhameti, şefkati, tutkuyu yaşayamazsın.
Tutkuyu, aşkı bilmeyen, kadının ruhuyla sevgi bağı kuramayan, sadece eti kemiği önemli gören gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşayamaz.
Öğrencilerden hiçbir yerde ücret alınmaması, öğrenci harçlığının bayram harçlığı gibi adet haline getirilmesi gerekir.
Çocukların en büyük gıdası sevgidir. Sevgisiz ortamda çocuklar hasta olur.
Bir kadının şiddet gördüğüne şahit olan birinin o kadını mutlaka koruması, güvenliğini sağlaması gerekir.
Kadınların bakımsız, özensiz, baskı altına alındığı bir ortamda din yayılmaz. Kadın özgürlüğü ve güzelliği varsa din hızla yayılır.
Peygamberimiz (sav) asla kadınların dövülmesini söylememiştir. Bunu iddia edenler doğru söylemiyorlar.
Savaş lobisi Mehdiyetle birlikte yeryüzünden kalkacak, herkes dost herkes kardeş olacak. Kavgaların hepsi son bulacak.
Bizim programlarımızın amacı deccaliyeti ilimle irfanla etkisiz hale getirip hayatın her alanında bu sistemi tamamen çökertmektir.
Proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç olması gerçeği Darwinizmi ilmen yıkmak için yeterlidir.
Biz "tesadüf bilim değildir' deyince bazı Darwinistler "rastlantısal rastlantı" gibi anlamsız ifadeler ortaya attılar, boşuna çırpınıyorlar. Darwinistler tesadüf iddialarıyla artık hiç kimseyi kandıramazlar, Darwinizmi ilimle yerle bir ettik.
Ülkücüler aklı başında ve asildir, hiçbir zaman oyuna gelmemişlerdir. Ülkücüler devlet terbiyesi almış, devlete millete sadık insanlardır.
Genel kültürün insanı güzelleştirdiğinin vurgulanması kitap okunmasını da teşvik edecektir. Genel kültür son derece önemli. Kültürlü insan güzel ve akıcı konuşur, görgülüdür.
Annelik dünyanın en zor ve en kutsal zanaatidir, hamilelik dönemi çok zahmetlidir, doğduktan sonra da çocuğa büyük dikkat göstermek gerekir. Annelik şereftir. Annelere Devletimizin ve milletimizin mutlaka maddi-manevi destek vermesi gerekir. "Annelik hakkı" şeklinde annelere destek olacak imkan oluşturulması çok güzel olur. Annelerin her istediğinin yerine getirilmesi gerekir.
Kimileri İslam'ı yaşanması güç gibi göstererek insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, oysa İslam özgürlükler dinidir. İslam'ın yayılmasını istemeyen bazı kişiler, dini dekolteye karşı gibi göstermeye çalışıyorlar, boşuna uğraşıyorlar.
Pazara gidiyor meyvelere sebzelere hayran oluyor, bitkiye bakıyor hayran oluyor, hayvanlara hayran oluyor. Tüm bunlar nasıl oldu diyoruz, tesadüf diyor. Her şey tesadüfle oldu demek tarihin en küçük düşürücü, en mantıksız açıklamasıdır. İnsanlar bir süre sonra nasıl bunu dedik diye şaşıracaklar.
Tek bir kuşun tek bir tüyünün tek bir hücresinde İstanbul şehri kadar büyük, kompleks bilgi var. Bu bilgi tesadüf eseri oluşamaz.
Canlıların hepsinde mükemmel bir sanat, mükemmel bir estetik ve mükemmel bir simetri var. Bunun tesadüfle açıklanması imkansız.
Tesettürlü insanlara karışanlar çirkin bir tutum sergiliyorlar. Dekolteye de tesettürlü olana da saygı duyulmalı.
“İslam'ı yaşarsanız kadınların tüm özgürlükleri ellerinden alınır, bakımsız, içine kapalı bir yapı gelişir” iddiasıyla insanları dinden uzaklaştırdıkları için İslam'da özgürlükler olduğunu, kadının dilediği gibi yaşayabileceğini ortaya koymamız bu kişileri çok rahatsız ediyor.
Türkiye İslam aleminin lideri olacak. Milletçe Tayyip Hocam'ı desteklemeye devam edeceğiz. Aramıza ayrılık sokmaları mümkün olmayacak.
Dindarlık yükselmiyor diyenlerin bir anket şirketinin bir avuç insana sormasıyla değil sokakta insanlara sorarak araştırma yapmaları gerek. Bazı çevrelerin dindarlık zayıflıyor iddiası Kuran Müslümanlığının yayıldığını görüyor olmalarından kaynaklanıyor.
Darwinizm'in fikren ezilmesi dinin yükselmesi demektir. Tüm dünyada Darwinistlerin ağlıyor olmasının sebebi de bu. Kuran Müslümanlığı yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Genel kültür önemlidir. Gençlerin eğitiminin genel kültür ağırlıklı olması gerekir.
Kadının güzel olması için ruhunun güzel olması yeterlidir. Kişiliği güzel olan kadın çok olumlu yönde değişir ve güzelleşir.
Farklı ırkların ve dillerin olması Allah'ın sanatının bir güzelliğidir. Allah sırf hoşumuza gitmesi için hayatı çok renkli yaratıyor. İnsanların karakterlerinin birbirine benzememesi, her insanın fıtratının orijinal olması Allah'ın yaratma sanatının muhteşemliğidir.
Bazıları bağnazlık elden gidiyor diye ağlıyorlar. İslam elden gidiyor diyorlar. Hayır, İslam değil bağnazlık gidiyor. Kuran İslamı geliyor.
Suriyeli kardeşlerimizi deccaliyetin eline teslim ettirip kitle katliamı olsun istiyorlar. Bu İngiliz derin devletinin bir oyunudur. Halkımızla Suriyeli kardeşlerimiz arasında gerilim yaşanması İngiliz derin devletinin isteğidir. Suç işleyen varsa karşılığını hukuk verir, sokakta olmaz.
Türkiye'nin bir an önce kendi jet uçağını sıfırdan yapabilmesi, uzun menzilli güdümlü füzeler üretmesi gerekiyor.
Çocukların homoseksüel çiftlere evlat verilmesi dehşet verici bir zulümdür. Çocuk istismarı bu yüzden hızla yayılıyor.
Osmanlı'nın yıkılma sürecini başlatan Abdülhamit döneminde Darwinizm'in İmparatorluğa girmesidir. Bu süreci İngiliz derin devleti destekledi.
Sempatik videolar çekmek için hayvanları zorla eğitmek rahatsız edici. Güzel olan hayvanların özgür tavırlarıdır.
Sevgiyle ve ilgiyle büyümeyen çocukların ruhunda derin izler kalıyor. Tüm çocuklara herkesin kendi çocuğu gibi sahip çıkıp sevmesi gerekir.
Suriyeli kardeşlerimiz Çanakkale'de bu milletle birlikte Allah için canlarını verdiler. Suriyelilere söz söyleyenler bu gerçeği unutmamalı.
Allah kainatı yaratırken dünyayı, kendi bedenimizi ve ruhumuzu nasıl kullanacağımızı bize anlatıyor. Bize neden var olduğumuzu öğretiyor. Var oluşumuzun amacını bilmeyende her türlü yalpalama olur. Bir insan Allah'ın ne dediğini tam anlarsa derin ve akıllı bir hayat içine girer.
Allah'ın varlığını açıkça inkar eden ve bir pagan dini olan Darwinizmi bilim gibi gençlere dayatmayla öğretmenin vebali büyük olur.
Biyoloji dersinde pagan dini anlatılamaz. Bir pagan dini olan Darwinizm dinler tarihi içerisinde anlatılsın, bilim gibi anlatılmasına karşıyız.
Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.
Dindarlık zayıflıyor diyenler yanılıyor. Gençlerin Kuran'ın aydın, modern, sevgi dolu ruhunu sahiplendiklerini ve modern dindar olduklarını görüyoruz.
Türkiye'de gerçek Kuran ahlakı hakim oluyor. Bağnazlığa karşı modern, aydın dindarlık yayılıyor. Bundan panik duyanlar insanların arasında ümitsizlik yaymak istiyorlar.
Bazıları özellikle halkı ümitsizliğe sevk etmeye çalışıyor, dindarlık azalıyor propagandası yapıyorlar. Bu millet asla ümitsizliğe düşmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayat kalitesi sanatla, güzelliğe olan eğilimle, kadınlara özgürlük tanımakla, gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını durdurmakla sağlanır.
İş güvenliği mühim bir konu, kutsal bir görev. Üniversitelerde eğitimi verilmesi de çok doğru bir karar.
İttihadı İslam'ın, Mehdiyet'in, Kuran Müslümanlığı'nın yolunu açan Atatürk'tür. Atatürk'e dil uzatan kişi bu çirkin tavrının altında kalır.
Atatürk aydın bir Kuran Müslümanıdır. Bizim milletimizin tamamı Atatürkçü'dür. Bizim için Atatürkçülük sahabe Müslümanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik propagandası yapılmasına da Atatürk'e söz edilmesine de kanunla hukukla müsaade etmeyiz. Atatürk nezaketi, görgüsü, kıyafetleri, neşesi, modernliği, kalitesiyle tüm gençlere örnek bir insandı. Yanından Kuran'ı hiç ayırmazdı.
Atatürk'e karşı hareket başlatanlar bu yaptıklarının altında ezilir, asla başarılı olamazlar. Atatürk'e saygı ve hürmet mühimdir.
İngiliz derin devleti dünyanın en büyük mafya sistemidir. Terör örgütleri de darbe organizatörleri de onlara bağlıdır.
Askere, polise verilen yiyeceklerin taze olması önemlidir. Özellikle etin taze olması şarttır, yiğitlerimize her gün günlük et verilmeli.
Kadına şiddet uygulandığında tüm toplumun güçlü bir tepki göstermesi gerekir. Olay anında şahit olanların kadını koruması önemlidir.
Big Bang yaratılışın açık ve net ispatıdır. Sıfır hacimden aniden meydana gelmek yokluktan yaratılmak demektir. Allah'ın varlığının ispatıdır.
Darwinistler boş yere çırpınıyor. Darwinizm bilim kitaplarından tamamen çıkacak. Tesadüfü put edinen bu pagan inanç tamamen yıkılacak.
Darwinistler gözün kompleks yapısını açıklayamaz. Darwin de "Gözü düşünmek beni teorimden soğuttu" diyor.
Darwin “ara fosil bulunamazsa teorim çöker” diyor. 150 yıldır tek bir ara fosil bulunamadı. 700 milyon fosil var ama evrimi destekleyen bir fosil yok.
Darwinistler ilk canlı hücrenin oluşumunu açıklayamadıkları için uzaylılar getirdi diyorlar. Köşeye sıkıştıkları için uzaylılara sığınıyorlar.
Sümer efsaneleri, Babil yazıtları tesadüf sonucu ortaya çıkmış canlılığı anlatır. Evrim eski uygarlıkların pagan bir dinidir, bilim değildir.
Doğal seleksiyonun evrimleştirici, yeni bir tür meydana getirici bir gücü yoktur. Bünyesi zayıf olanın yok olması yeni bir tür oluşturmaz. Darwinistlerin "evrimleştirici güç" diye ortaya sürdükleri doğal seleksiyon bir canlı meydana getiremez, yeni bir tür oluşturamaz.
Homoseksüellik Allah'ın haram kıldığı çirkin bir eylemdir. Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması bu sapkınlığın yayılmasına sebep oluyor.
Kadınları erkekleştirdikleri erkekleri de kadınlaştırdıkları ve bunu meşrulaştırdıkları için homoseksüellik yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını bildirmiştir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'da faaliyet yapacağını anlatmıştır.
Darwinizme bilim diyen bilime hakaret etmiş olur. Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışmak bilim değildir, hurafedir.
Toplu taşıma araçlarında kadınlara özel alan olması kadın özgürlüğünü kısıtlayan değil tam tersine kadına değer veren bir uygulamadır. Eğer kadınlara burayı kullanabilirsiniz başka yeri kullanamazsınız denilirse bu yanlış olur ama istediğiniz yeri kullanın ama burası sırf kadınlara özel denilmesi kadına verilen bir ayrıcalıktır ve güzel bir uygulamadır. Türkiye'de bağnazlık asla hakim olmaz endişe etmesinler.
Özenti, ukala, rüzgar nereden eserse oraya dönenlerin kanaati değil milletin kanaati önemlidir. Bu millet Tayyip Hocamı seviyor.
Tayyip Hocam vatanın milletin birliğini düşünen değerli bir insan. Bazı neokonların hezeyanları milletimizi ilgilendirmez.
Batıl Mısır inancında, Sümer dinlerinde hep tesadüf putu var. Darwinizm o günlerden kalma batıl bir inançtır.
Darwinizm bilim değil, tesadüfü put edinen bir pagan inancıdır.
Hayatın neresine baksak insan bedeninde, hayvanlarda, bitkilerde mükemmel matematik düzgünlük ve altın oran var. Yaratılış net açık.
Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginliktir. Demokratik tepkiler kanuni sınırlar içinde gösteriliyor ise bu güzelliktir.
Sayın Devlet Bahçeli particilik derdinde değil. Onun aşkı vatan, devlet, bayrak. Devletin bekası söz konusu olduğunda her zaman vatandan yana olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanında geri kalmasının en önemli sebeplerinden biri gelenekçi ortodoks İslam anlayışıdır. Çünkü bu anlayış sanatı, geniş düşünmeyi yasaklıyor. Sanatın ve geniş düşünmenin olmadığı bir yerde bilim de teknoloji de gelişmez.
Hiçbir imani çalışma yapmayan, hiçbir insanın imanına vesile olmayan kişilerin Bediüzzaman gibi muhterem bir insana söz söylemesi olmaz.
Toplu taşıma araçlarında kadınların korunup kollanması yüksek ahlakın bir alametidir. Buna çok özen gösterilmesi gerekir.
Gençlerde hep sevgi, dostluk, kardeşlik ortamı özlemi var. Gençlerin istediği bu güzel dünya özlemi Mehdiyet devrinde gerçek olacak.
Kanuna hukuka uygun olduktan sonra adaletin mükemmelleşmesini istemek güzel bir taleptir. Muhalefetin olması demokratik zenginliktir.
Kitap ile tebliğ deccaliyete indirilmiş ilmi bir tokattır.
Her şey tesadüf ürünü diyerek insanları aldatmaya çalışmak tarihi bir mantık bozukluğudur. Evrim bilim değildir, putperest inançtır.
Komünist felsefe Darwinizm zemini üzerinde gelişir. Darwinizm ortadan kaldırıldığında komünizm, komünist terör hiçbiri kalmaz.
Darwinistler de gayet iyi biliyorlar ki evrim bilimsel değil. Bu yüzden panik yaşıyor, ısrarla "evrim gerçektir" diye çırpınıyorlar. Astronomi, paleontoloji, biyoloji gerçektir diye kimse çırpınmıyor. Çünkü bilim olduğundan herkes emin. Evrim için çırpınmalarının sebebi gerçek olmadığını gayet iyi bilmeleri. Darwinizm bilimsel olarak öldü. Darwinistlerin evrim ölmedi diye ağlamalarının bir anlamı yok.
Rumilik ile Anadolu'daki Mevlevilik aynı değildir. Rumilikte homoseksüellik var. Rumilikte "bizim yolumuzda İslam yok" deniyor. Milletimiz İngiliz derin devletinin felsefesi olan Rumiliği hiçbir zaman kabul etmez. İslam alemine dinsizliğin yayılmasına izin vermeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2017> Daha Fazla

Polisimize, askerimize her yerde tüm kardeşlerimizin sahip çıkması, ikramlarda bulunması, koruyup kollaması çok önemlidir.
Genç kızların rahatsız edildiği görüldüğünde gerekli korumayı ve sahiplenmeyi sağlamak orada bulunan herkesin vicdani sorumluluğudur.
Dansın haram olduğuna dair Kuran'da hiçbir hüküm yoktur. Tüm kainatta ritm ve hareket vardır. Dans Allah'ın güzel bir nimetidir. Dansı, müziği, güzelliği haram kılmaya çalışan ortodoks sistem insanları asosyal, sevgisiz, dengesiz bir ruha sokmak istiyor, kimse bu oyuna gelmesin.
Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin mübarek eşi Seyyide Sekine annemizi Allah gani gani rahmetiyle sarsın, cennet ehli kılsın inşaAllah.
Rumilik bütün Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın ve adeta homoseksüellerin, İngiliz derin devletinin dini gibi. Bizim Rumilik konusundaki eleştirilerimiz Anadolu Mevleviliği'ne değildir. İngiliz derin devletinin felsefesi haline gelmiş sapkın inancadır.
Melekleri, cinleri, insanları tek bir anda yaratan Allah'tır. Melekler evrim geçirmediği gibi insanlar da evrim geçirmemiştir.
Tesadüfler insana burun, kulak kazandıramaz, meyveleri var edemez, onlara güzel tatlar, vitaminler ekleyemez. Her şeyi yaratan Allah'tır.
İnsan gözü ayrı ayrı kompleks parçalardan oluşur, bütün parçalar aynı anda var olmazsa göz fonksiyonunu kaybeder, bu gerçek evrimi yok eder.
Yıllardır evrim olduğunu gösteren tek bir fosil gösterin diyoruz. Hiçbir Darwinist'ten çıt çıkmıyor, çünkü evrim yok, böyle fosil de yok.
Evrime inanmayı dayatmayla insanlara kabul ettirmek istiyorlar. Tarihin en mantıksız açıklaması olan tesadüfü put olarak sahipleniyorlar.
Darwinizm konusunda dünya çapında bir baskı ve dayatma var. Bilim insanlarının açıkça evrim yoktur demelerine dahi imkan sağlanmıyor.
Cenab-ı Allah şehitler için “sevinç içindedirler” diyor. Şehitlerin sevincini reddetmek Allah korusun Kuran'ı reddetmek olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Bu konuda defalarca kamuoyu önünde yemin ettim.
Gençlerin ruhunda hep sanat, estetik ve güzellik var. Güzel söz duymak, güzel ortam görmek istiyorlar. Sanatın teşvik edilmesi güzelliğin teşviğidir.
Gençlerimizin yüksek ideal taşıyan, çevreye, doğaya, hayvanlara değer veren, bencil olmayan üslupları çok güzel.
Sanatın her dalını önemli görüyorum ve tüm sanatçılarımızın emeğini takdir ediyorum. Tüm sanatçıları sevmek, hepsine değer vermek gerekir.
Kadınların toplu taşıma araçlarında rahatsız olması tüm toplumun vicdanını rahatsız eder. Kadınlara her zaman öncelik verilmeli.
İnşaatta çalışmak çok zor. İnşaatta çalışan kardeşlerimizin talepleri çok haklı. İş güvenliği için her türlü tedbirin tam alınması lazım. Acımasızca bir çalışma düzeni olmamalıdır. İnsanların sıhhatli yaşayabileceği, düzgün beslenebileceği, her haklarının korunduğu ortam olmalı.
İslam ahlakının hakimiyeti ezerek, kırarak, baskıyla olmayacaktır. Sevgiyle, sevecenlikle, güzellikle olacaktır.
Bağnazlık gençlerin canını çok yakıyor. İnsanların hayatına, nasıl yaşadığına karışmak, baskı yapmak İslam'da yoktur.
Her görüşten insana saygı duymak gerekir. Her insan inancına göre özgür yaşamalıdır. Bağnazlık ise sevecen yaklaşmayı bilmez.
Darwinizm tarih dersinde pagan dinleri başlığı altında okutabilir ama bilim diye savunulması mantıksızdır.
PKK'ya ve teröre vurulacak en büyük darbe Darwinizm'in geçersizliğinin ortaya konulması, Yaratılış'ın delillerinin anlatılmasıdır.
Darwinizmi ilimle, delille, fikren eziyor olmamız tüm dünyada etki uyandırdı.
Minik bebeklerin vefatı şehadettir, doğrudan vildan olarak cennete giderler.
Evrim teorisi bilim değildir, batıl bir pagan inanışıdır. Dolayısıyla evrimin bilim olarak anlatılmasına yine bilimle karşı çıkarız.
İngiliz derin devletine karşı İslam aleminin birlik olması şart. Tayyip Hocamız’ın İslam ülkelerinin ileri gelenlerini İslam aleminin birlik olması konusunda tek tek ikna etmesi güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Zer aleminde şehit olarak yazılmış olanlar sırası gelince şehit olarak çağrılıyorlar. Şehitler ölü değildir diridirler. Sevinç içindedirler. Onlar için mahsunluk, korku ve üzüntü yoktur.
Bizim duamız, isteğimiz şehitlerimiz gibi şerefle dünyadan ayrılmak. Aslanlarımızın makamlarına imreniyoruz.
Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.
Birinin sadakatini delikanlılığından, fedakarlığından, sevdiği için acıya katlanmasından anlarız. Gerçekten seven fedakar olur.
Milletimiz mübarek bir millet. Alevi, Sünni, Bektaşi, Caferi her biri ayrı güzel, her biri ayrı değerli.
İtalya'dan Endonezya'ya İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar dünyanın en etkin gazetelerinde bu hafta Türkiye'den Adnan Oktar nam-ı diğer Harun Yahya'nın başarılarından bahsedildi. Harun Yahya'nın 30 yılı aşkın süren yaratılışı ispat eden evrim teorisi karşıtı bilimsel çalışmalarının anlatıldığı bu haberlerde Harun Yahya'nın bu mücadeleyi kazandığı anlatıldı.
Hayatın her alanında kadınlara öncelik verilmesi, kadınların gelecek endişesi bir durumlarının olmaması gerekir. Hastaneler kadınlara ücretsiz olmalı, iş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli, kadınlar her alanda hak sahibi olmalı.
Özgürlük olursa sokaklar gençlerin, genç kızların neşesiyle şenlenir. Şu an çoğu gözleri yerde neşesiz yaşamaya mecbur ediliyor.
Kadının güzelliğini takdir etmek onun onuruna, namusuna, asaletine özen göstererek olur. Kadınlara karşı laubali tutum çok çirkindir.
Yeni nesil hayvanları, bitkileri, doğayı çok seviyor, dünyayı daha güzelleştirmek istiyor. Egoistlikten uzak bu ahlakları çok güzel.
Hayvanlara eziyet eden insanların toplum güvenliği açısından adli olarak izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.
Deniz temizliği çok önemlidir. İnsan deniz gibi bir güzelliğe kıyıp nasıl çöp atar. Denizi kirletmek denize ihanet etmektir.
Çocuklara genel kültürün önemi, temizliğin önemi, sevgi, şefkat, kaliteli olmak ana konu olarak öğretilmeli. Müfredat buna göre olmalı.
Teröre karşı en büyük vuruş komünizmin beyni olan Darwinizm'in dağıtılmasıdır, geçersizliğinin öğretilmesidir.
Darwinizm tüm Ortadoğu'dan İslam ve Hristiyan aleminden ilmen silinecek. Böyle bir aldatmaca artık insanlıkla dalga geçemeyecek.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı durabilen, İttihadı İslam'ı isteyen delikanlı bir lider. Tüm İslam alemi yanında olmalı. Tayyip Hocam'ı desteklemek parti meselesi değildir. Partiler üstü bir konu olarak lideri koruyup kollamak sahip çıkmak gerekir.
Başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa basını "Adnan Oktar'ın çalışmalarıyla Türkiye'de Darwinizm'in sonu geldi" haberleri yaptı.
Darwinizm tarih dersinin pagan dinleri bölümünde Sümerlerde din nasıldı başlığı altında anlatılabilir. Ama bilim olarak öğretilemez, çünkü Darwinizm tıpkı eski toplumlarda olduğu gibi tesadüfleri put edinmiş batıl bir inançtır. Darwinistler açıkça "puta inanıyoruz" desinler bu inançlarına saygı duyarız ama Darwinizm bilimdir derlerse bunu kabul etmeyiz. Tesadüf bilim değildir.
Allah şehitlerin sevinç içinde olduklarını haber vermiştir. Allah'ın sevinç içinde olduğunu bildirdiği insan için ağlamak doğru olmaz.
Şehitlerimizin şehadeti mübarek olsun. Şehit ailelerimizin asil duruşu da çok güzel. Allah hepsini nuruyla sarsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayvanların yavrularına gösterdikleri titizlik Allah'ın şefkatinin ve sanatının güzel bir tecellisidir.
Sokakta sanat yapanlara saygı, hürmet önemlidir. Verdikleri emeği takdir etmek, onlara ilgi göstermek güzel bir vicdandır.
Bazıları kadınlara gülmeyi bile çok görüyorlar. Kadınlar dünyanın en güzel süsüdür, alabildiğine hür olacaklar, her yerde hürmet görecekler.
Kadınların istedikleri gibi giyindikleri istedikleri gibi bakımlı yaşadıkları bir dünya olacak inşaAllah.
Cennetin en mühim vasıflarından biri çok temiz olmasıdır. İçgüdü olarak temizlikten zevk almak Allah'ın bize hediyesidir. Temizlik aynı zamanda bir sanattır. Bir yere temizlik geldiğinde kalite ve güzellik gelir. Temizlik cennete özlemimizin tecellisidir.
Şehitlerimizin her birine imreniyor, hepsiyle iftihar ediyoruz. Şehit ailelerinin tevekkülü ve delikanlılığı çok güzel maşaAllah.
Çocukların bilgisayar ve akıllı telefon başında geçirdikleri vakti ailelerin iyi takip etmesi önemlidir.
Din topluluk halinde yaşanır. Sabır, zekat, tebliğ hepsi topluluk halinde yaşamın içinde var olan ibadetlerdir.
Müminlerin birbirlerine dua etmesi güzel bir ibadettir.
Seyyar satıcılara kaba davranılması, tezgahlarının dağıtılması halkın vicdanını rahatsız ediyor. Onlara rahat çalışacak imkan sağlanmalı.
Ahir zamanda olduğumuz için olaylar çok süratli akıyor ve gündem çok hızlı değişiyor.
İnşaAllah ve maşaAllah zikirleri şirki yerle bir eden iki zikirdir.
Hz. Mehdi sevgi insanıdır. Ümmidir, Arapça'yı bilmez. Bir makam beklentisi yoktur. İnsanlara sevgiyi öğretir.
Mehdi gelmeyecek diyenlerin bu kadar telaşlanmaları Mehdiyetin hak olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor.
Müslümanların bir veli, bir kurtarıcı, bir sahip yani Mehdi istemesi Kuran'da bildirilen bir gerçektir. (Nisa Suresi, 75: Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?)
Mehdiyete karşı olanlara rağmen Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve tüm dünya Hz. Mehdi'yi heyecanla bekliyor.
Şehitliğin ne kadar büyük ve onurlu bir makam olduğunu bilmeyenler garip tepkiler veriyorlar. Şehadet dünyadan ayrılmanın en güzel halidir.
Komünist terörist örgütlere ve PKK'ya karşı yapılacak en önemli atak Darwinizmi fikren yerle bir etmektir. Bu, terörün beynini dağıtmak olur.
Şehitlerimiz imtihanlarını en şerefli şekilde tamamlıyorlar. Şehitlikle dünyadan alınmak bir Müslümanın isteyeceği en güzel makam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle çok büyük kalkınma olacak. Tüm Türkiye ve dünya yeniden imar edilecek.
İngiliz derin devletinin Darwinizmle, homoseksüellikle, Rumilikle dünyayı mahvetmek istediğini henüz insanlar tam anlayamadılar, bela büyük.
Hayattan tek beklentim Allah'ın benden razı olması. Rabbim benden razı olursa dünyanın en mutlu insanı ben olurum.
Kız arkadaşlarımın hem ahlakları çok güzel hem de genel kültürleri, eğitimleri mükemmel. Hepsi üniversite mezunu, en az iki dil biliyorlar.
Sanatta dev atılım Mehdiyetle olacaktır. Çünkü o dönemde manevi bir devrim olacak, insanlar Allah aşkıyla yaşayacaklar.
Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda homoseksüelliği öven ifadeler var. Bu yüzden homoseksüeller de Rumiliğe sahip çıkıyorlar. İngiliz derin devletinin Rumiliği ısrarla desteklemesinin sebebi de kendi felsefesine uygun olması ve homoseksüelliği savunmasıdır.
Dünyayı ısrarla homoseksüellerin iğrençliğinin içine çekmek istiyorlar. Homoseksüellik 3 dinde de haramdır.
Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Cinayetin, hırsızlığın çirkinliğini anlatmakla nasıl yükümlüysek bu iğrenç fiilin de çirkinliğini anlatmakla sorumluyuz. Gençlerimizi homoseksüellik felaketinin pençesine düşmekten koruyalım, ilimle irfanla bu belaya dur diyelim.
Sevginin en güçlü temeli saygı ve değer vermektir. Ben kadınlara çok saygı duyuyorum ve yüksek bir sevgi gücüyle hepsini seviyorum.
Hulusi Akar Paşamız nur gibi Müslüman maşaAllah. Dindarlığı, vatana millete sevgisi çok güzel.
Hayvanların varlığı çok büyük nimet. Allah hayvanları sırf sevmemiz için yaratıyor.
Süleyman Soylu güzel ahlaklı, efendi, delikanlı, gayretli ve çalışkan bir insan. Vatanseverliği çok güçlü, Allah yolunu açık etsin.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz, iyi dinlensin, sağlığına çok özen göstersin. Biz milletçe yanındayız, kendisini asla yalnız bırakmayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kadınların hak ettiği değeri görmesi için toplu bir ruh devrimi gerekli. Bu da eğitimle olur. Allah sevgisiyle, kadına saygı duyan ruhla olur.
Müslüman ülkeler Kuran'da bildirilen kardeşlik ruhuyla birleşse hiç kimse Müslümanlar aleyhine plan ve uygulama yapamaz.
Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koymamızın ardından sol fikren tamamen çöktü ve sağa benzeyen bir sol haline geldi.
Şu an dünya büyük acılar içinde. Böyle bir dönemde, bu kadar bela varken tatil yapmak çok ağırıma gider. 40 yıldır hiç tatil yapmadım.
Sevginin en samimi şekli aşktır. Usulen olan sevgi ise hevestir, kişi çıkarıyla çatıştığında sevdiğini terk eder ya da saldırganlaşır. Aşkta ise sevgi şartsızdır.
Din olmazsa hayat cehenneme döner. Allah aşkıyla, imanla dünya cennet gibi olur. Ne kadar çok Allah'ı seversen o kadar güzel yaşarsın.
Modern İslam anlayışıyla, kalitesiyle, klaslığıyla, aklıyla Türkiye tarihinin en mükemmel lideri Atatürk'tür.
Türkiye'de şu anda klasik siyaset yapılacak bir dönem yok. Vatan, devlet, millet söz konusu olduğu için partiler üstü ortak hareket ediliyor.
Sayın Devlet Bahçeli İngiliz derin devletinin tehdidini net gördüğü için her vatansever gibi particiliği kenara bırakıp Devletin menfaatini öne aldı.
Homoseksüelliğin Kuran, İncil ve Tevrat'ta iğrenç bir eylem olduğu bildirilmiş, haram kılınmıştır.
İnsanların bir çoğu yalnız yaşıyor. Hem toplum baskısı hem gelenekçi ortodoks sistemin baskısı hayatlarını zehir ediyor, sevgiyi yaşayamıyorlar.
Başarının tamamı Allah'tandır. Allah tüm insanların kalbine hem doğruyu hem yanlışı bildirir. Doğruya uyana Allah başarı verir.
Gelenekçi ortodoks sistem Müslümanların kendisini de rahatsız ediyor. Bu batıl sistem ortadan kalkmadan acıların bitmesi mümkün görünmüyor.
Bazı insanların mazlum gördükleri birini ezmeye çalışmaları, ona kaba davranmaları dinsizliğin acı sonuçlarından biridir.
İnsanın ve kainatın yaratılış amacı saf sevgidir. Ruhumuz, bünyemiz sevgiye göre yaratılmıştır. Allah'a kulluktaki amaç da sevgidir.
Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.
Gelenekçi ortodoks İslamla tanışanlar kadınlara varlık hakkı tanınmayan, neşenin yasak olduğu bir anlayışı gördükleri için dinden uzaklaşıyorlar.
Allah'ın haram kıldığı iğrenç bir fiil olan homoseksüelliği destekleyenler nasıl dehşet verici bir ortam oluşacağını düşünmüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Ermeniler, Rumlar, Museviler hepsi kardeşimiz, hepsi canımız. Her biri Türkiye'nin süsü, güzelliği, her biri çok değerli.
Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.
Sanatçıların taltif edilmesi sanat güçlerini artırır. Sanatçıyı unutmak milli bir felakettir. Sanatçılara ömür boyu sahip çıkılması gerekir.
Suriyeli misafirlerimiz bizim canımız, kim ne derse desin onlara sonuna kadar sahip çıkacağız inşaAllah.
Deccaliyet kadınları erkekleştirmek, erkekleri kadınlaştırmak istiyor. Bu yüzden dünyaya homoseksüelliği yaymaya çalışıyorlar. Dünyanın bir çok ülkesinde homoseksüelliği insanlara dayatıyorlar. Kuran'a göre çirkin bir eylem olan bu haramın yayılması dehşet vericidir. Homoseksüellik Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın haram kıldığı çok çirkin bir sapkınlıktır. İnsanlara zorla bunu dayatmak zulümdür.
Ben Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Bazı insanların Allah'ı fark edememesine ve Allah'ı unutmasına çok şaşırıyorum.
Ben Allah'ın delisiyim. İslam'a hizmet varsa, Allah'a aşıksan, müminleri seviyorsan sana her gün bayramdır.
Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.
İnsanlar Kuran özgürlüğü içinde yaşamış olsa son derece mutlu olurlar. Ama toplumun baskıları yüzünden adeta nefes dahi alamıyorlar.
İslam'ı bilimi, sanatı, hayatın güzel yönlerini öldüren bir sistem sandıkları için dinden uzak duruyorlar. Oysa İslam neşenin, hayatın kendisidir. İslam'ı neşeyi kaçıran sistem sandıkları için yaşlanınca dini yaşarız diyorlar. Oysa İslam insanlara baskı uygulayan tüm kuralları kaldırır.
Gani gönüllü olmak güzel bir vasıftır. Dünya hırsı olmadan, malı bol dağıtmak bereket getirir.
İslam'ı ve dini anlatmak asla ücret karşılığında olmaz. Kişinin İslam'ı anlattığı için para alması Kuran'a uygun değildir.
Türkiye bir ülkenin tek bir kesimine değil tüm halkına sahip çıkmakla yükümlü. Mısır'da da tüm halkı ayırt etmeden sahiplenmeli sevmeliyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah'tan haşa ümidini kesen karamsarlık denizine düşer, simsiyah bir dünyada acı ve sıkıntı içinde çırpınır. Çözüm Allah'ı coşkuyla sevmektir.
Boğazdan geçen gemilerin herhangi bir atık madde bırakmalarına izin verilmemeli, buna karşı gerekli yaptırımlar olmalı.
İnsan her sözü her tavrı vicdanına başvurarak değerlendirmelidir. Vicdanının emrine uyan küsmeyi, öfkeyi, merhametsizliği ortadan kaldırır.
Allah'ı en çok seven insan dünyanın en mutlu insanıdır.
Mağazalarda çalışan insanlara saygıya uygun olmayan tavır göstermek hem çok çirkin hem de çok vicdansızlık.
Tayyip Hocam gençliğinin tamamını Allah rızası için hibe etmiş bir insandır. Böyle bir insanın dünyadan bir beklentisi olamaz.
Alkol insanları bedenen ve ruhen çökertir. Alkol insana bir şey kazandırmaz. Mutluluk Allah sevgisiyle Allah korkusuyla kazanılır.
Her şeyi tesadüfle açıklayan bir düşünce bilim değildir. Evrim tesadüf putuna inanan bir pagan inancıdır.
Evrim Sümerlerden gelen putperest bir düşüncedir. Bu pagan inancını bilim diye gençlere dayatmak kabul edilecek bir şey değildir.
Darwinist materyalist düşünce ilmen çökertilirse PKK'nın beyni dağıtılmış olur. PKK Darwinizm üzerine kurulu Stalinist bir harekettir.
İşverenler çalışanlarını kendi evlatları gibi görüp onlara şefkat gösterip merhametle yaklaşmalıdır.
Bazıları genç kızların eğlenmesini anormal görüyor ama kendileri diledikleri gibi eğleniyorlar. Asıl eğlence, neşe ve güzellik kadınların hakkıdır.
Kadının iffetine değer verip, dünyadaki en güzel varlık olduğunu hissettirip, saygı göstererek dilediğince özgür yaşayacağı ortam sağlanmalı.
Gençlerin rahat rahat sohbet edecekleri, eğlenecekleri, gülecekleri bir dünya istemeleri haklı. Saygı ve sevginin olduğu ortamda hür olurlar.
Rusya ile Türkiye'nin arasının bozulması için çok uğraştılar. Türkiye'nin Rusya ile de İsrail ile de ilişkileri hep iyi olacak inşaAllah.
Türkiye'de Suriyeli sorunu yok. Türkiye'de Suriyeli misafirlerimiz var, canını korumak amacıyla geleni korumak Müslüman için farzdır.
Kız arkadaşlarımın bana olan içten sevgileri Allah'ın özel bir lütfudur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın müminlere hediyesidir.
Her insan sadece kendi ekranında kendisine gösterilen görüntüyü bilir, diğer bir insanın ekranında ne gösterildiğini bilemez.
Sokak sanatçılarına hak ettikleri değerin verilmesi önemlidir. Sokakta icra edilen müzik gerçekten nefis oluyor, gereği gibi takdir edilmeli.
Gençlerin gerçekten eğlenebilmeleri için önce kalplerinin huzurlu olması lazım. İman ve sevgi olmadan eğlence yeri gerginlik vesilesi oluyor.
Cennet ruhu ve cennet ahlakındaki bir insan yeşilliği sever. Cennet ahlakına özenmeyen kişi için yeşilliğin kıymeti ve güzelliği olmaz.
Mehdiyet devrinde tüm dünya kurtulacak. Biz bir ülkenin kurtulmasıyla mutlu olmayız. Tüm insanların kurtuluşuyla mutlu oluruz.
İnsanların çoğu vesveseli, korku ve tedirginlik içinde yaşıyorlar. En yakınlarına bile güvenemiyorlar. Bu yüzden sürekli asık yüzle dolaşıyorlar.
Akıllı insan akıllı olanı hemen anlar. Akılsız insan ise uzun süre karşısındaki kişinin ahlaksızlığını teşhis edemez.
Bir insana güvenmek için onun aklına, imanına, derinliğine bakmak lazım. Güven olmadan sevgi olmaz, o sadece bir heves ve heyecandır.
Allah Hz. İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildirmiş, diri olarak Allah Katı’na alındığını ve yeniden yeryüzüne geleceğini söylemiştir.
Homoseksüellik tüm dinlerde haramdır. Tüm dinlerin mensupları bu ahlaki dejenerasyona karşı ortak ilmi tedbir almalıdır.
Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Bu çirkin eylemi savunanlar gençlerimizin nasıl bir ortamda yetişmesini istediklerini düşünmelidir. Homoseksüelliğin sebep olduğu toplumsal tahribatı ortadan kaldırmak varken bu çirkinliği teşvik etmek çok büyük bir vicdansızlık ve vebaldir.
Allah Kuran'da homoseksüelliğin iğrenç bir pislik olduğunu bildirmiştir. Biz toplumu bu ahlaksızlık konusunda uyarmakla sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran'ın kuralları dışında toplumun insanları ezen yapmacık kurallarını kaldırmak gerek. O zaman herkes çok özgür olur.
Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.
Katar ile Mısır'ı barıştıran da Türkiye olsun. Türkiye hiçbir ülkede tek bir kesimi savunan olmasın, tüm kesimleri kucaklayalım.
Türkiye, Mısır'da halkın tamamını kucaklayacak, hepsinin kurtuluşu için gayret edecek bir siyaset izlerse çok güzel olur. Mısır'da idam sırası bekleyen gençlerin kurtarılması Türkiye'nin önceliği olsun. Bu da Mısır'da tüm kesimlere sahip çıkarak mümkün olur.
Bir insan okumamış olabilir ama arif olur. Arif olan insan bir nevi alimdir, aklıyla olayları çok iyi değerlendirir.
İnsanlar akılla, sevgiyle, muhabbetle, bencillikten kurtulmakla mutlu olur.
Sevgiyi yasaklayan, kadınların özgürlüğünü, neşesini baskı altına alan bir sistemde sanat da gelişmez.
Sevginin, dostluğun, kardeşliğin yayıldığı bir toplumda hiçbir genç kız taciz edilmez, rahatsız edilmez.
"Çok iyi yere gelmek" Allah sevgisiyle, imanla mutluluk vesilesi olur. İyi dediğin yerde sevgiyle, imanla iyi hizmet yaparsan mutlu olursun. Mutluluk diğer insanları mutlu ettiğinde yaşanan bir duygudur. Bencil insan mutlu olamaz.
Hz. Mehdi devrinde dünyada silah kalmayacak, mevcut silahların tamamı sanayide kullanılacak.
Tatille, mekan değiştirmekle mutluluk olmaz, hayatın değişmesiyle mutluluk olur. İslam'a, dine hizmet eden en mükemmel tatili yapmış olur.
Peygamberimiz (sav) mühim konuları 3 kere tekrar ederdi. Tekrar konunun anlaşılması açısından önemlidir. Tebliğde de bu yöntem kullanılmalıdır.
Ülkücüler gerçek dava adamlarıdır. Asla kişisel veya ideolojik menfaate göre değil sadece devlet menfaatine göre hareket ederler. Başbuğ Türkeş ülkücüleri çok güzel bir devlet terbiyesiyle yetiştirdi. Onlar için öncelikli olan her zaman Devlet'in bekasıdır.
Muhalefetin sesinin gür çıkması Türkiye'de demokrasinin gürül gürül işlediğini gösterir, bundan rahatsız olmamak gerekir.
Evrim en ilkel pagan inancıdır. Her şeyi tesadüfle açıklayan batıl bir dindir.
Biz Darwinizm gençlere öğretilmesin demiyoruz, öğretilsin ama bilim konusu olarak değil eski devirlerin batıl inancı olarak öğretilebilir.
Darwinizm bir hurafedir, pagan inancıdır. Darwinizm gençlere tarih dersinde ‘eski dönemlerin batıl dinleri’ başlığında anlatılabilir.
İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun, Allah tekrarlarına kavuştursun inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2017> Daha Fazla

Kimse kimsenin yemeğine, kıyafetine karışma hakkına sahip değildir. İnsanlar bir çok sebeple oruç tutmuyor olabilir, buna kimse karışamaz.
Tüm insanlar sevgiyi, dostluğu, kaliteyi arayacak bir eğitimle yetişir, böyle bir ruh kazanırlarsa dünya cennet gibi olur.
Avrupa'da sanat, kalite ve temizliği gördükleri için akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye sanatın ve kalitenin merkezi olmalı.
Güzel ahlaklı bir kadının sevgisi ve sadakati çok güçlüdür, sevdiği için her fedakarlığı göze alır.
Kadın düşmanlığı, kadınların istediği gibi yaşayamaması çok korkunç. Tüm insanların özgür ve rahat yaşaması esas olmalı. Kadına bakan bir insan bir çiçeğe, bir sanat eserine bakar gibi koruma hissiyle, sevgiyle ve saygıyla bakmalıdır.
Eğlenceyi, güzelliği, özgürlüğü sadece erkeklere hak gören zihniyet çirkin. Bu zihniyet kadınları ikinci sınıf görüyor, biz buna müsaade etmeyeceğiz.
Araplar, Türkmenler, Kürtler bizim için hepsi bir. Hepsi bizim kardeşimiz.
Tekfir Müslümanları ezmek için şeytanın ortaya attığı bir tuzaktır. Allah birdir, Hz. Muhammed O'nun Resulüdür diyen her insan Müslümandır.
İnsanlara hep şefkatle yaklaşmak lazım, hepsine doğruyu akılcı şekilde anlatmak gerekir. O zaman bir çok insan doğruya severek gelir.
Kuran'a göre Allah'ın inkar edilmesi büyük bir zulüm ve nankörlüktür.
Müslüman her şeyi Allah'tan ister. Allah'ın yerine haşa Allah'ın herhangi bir kulunu esas almak şirk olur. Müslüman şirkten kaçınacak.
Türki devletlerin ve İslam ülkelerinin hepsinin birleştiğini göreceğiz inşaAllah. Kardeşlik, sevgi ve dostluk için bir araya gelecekler.
Allah Kendisi'ni seveni sever. Allah Kendisi'ne yaklaşana çok daha fazla yaklaşır.
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin evlatları çok değerli, kıymetli insanlar. Onlar bize Sultanımız'ın emaneti, her biri bizim için çok değerli.
Hayvanlar sevgi gösterildiğinde çok daha fazla güzelleşiyorlar, huyları da güzel oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatın tadı imanla, Allah'ı aşkla sevdiğinde yaşanır. Allah aşkı, Allah korkusu olmadan hayatın rengi, güzelliği olmaz.
Din hayatın her yerindedir. Din olmadığı hiçbir yer olmaz.
Müslümanlar birleşsin. İngiliz derin devletinin İslam alemini çatıştırma oyununa hiç kimse gelmesin.
Hiçbir akıllı kadın gerçek sevgiye, derinliğe, tutkuya karşı direnmez. Kadın sevgide samimiyetsizlik görürse kendini sevgiye kapar.
Hayal etmek, Allah'ın verdiği bir nimet ve Allah'ın yaratma gücünün özel bir tecellisidir.
Darwinist materyalist eğitimin getirdiği boşluk ve iman zafiyeti insanların nefreti daha çabuk kabullenmesine sebep oluyor.
Yenilik hayatın süsüdür. Yenilik cennetin de özelliğidir. Bu sebeple Müslümanların her zaman yeniliğe açık olması gerekir.
Şans Allah'ın kaderde o kişiye mahsus yarattığı imkanlar veya zorluklardır. Kör tesadüf anlamında olan şans yanlıştır. Her şey kaderdedir.
Şımarma görgü eksikliğinden ve cehaletten kaynaklanır. Görgüsü, bilgisi arttıkça kişi şımarmanın küçük düşürücü olduğunu anlar.
Namus dinin tamamıdır. Dinin korunması namustur.
İnsanlar çocukluktan itibaren üzüntüyü, kızmayı, nefreti, heyecanı öğreniyor. Mümin bu olumsuzlukları Kuran terbiyesiyle kontrol altına alıyor.
Sevgi, dostluk, kardeşlik olsa insanların, evlerin, ülkelerin arasında duvarlar kalmaz.
Yaşlılık imtihan açısından daha zordur ama değerlidir. Yaşlılıktaki sevabın nimetini iyi bilerek yaşayan kişi güzel bir ruh elde etmiş olur.
Putin dine saygılı ve müspet düşünen bir insan. Cesareti ve İngiliz derin devletine karşıtlığı da güzel. Türkiye ile Rusya sıkı dost olmalı.
Gençlere genel kültürü sevdirmek lazım. Kültürlü bir insanın güzelliği ve kalitesi gençlere iyi anlatılırsa onlar da severek kültürlerini artırırlar.
Özbekistan da tüm Türki devletler de her yönüyle Türkiye'nin öz kardeşidir.
Dünya imanla güzeldir. Hayat Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve imanla anlam kazanır. Allah sevgisi olmadığında dünya cehennem gibidir.
Her istediğimiz cennette olacak. Dünyada ise istediklerimizin bir kısmını ertelemek durumunda kalırız.
Taşların güzelliği çiçek güzelliği gibi özel bir nimet. Allah'ın taşlarda bu kadar ince sanat yaratması çok büyük bir güzellik.
İnsanlara derinlik, yaşam sevinci, muhakeme ve akıl gücü veren iman ve Allah aşkıdır. Allah korkusu olmadan bunların hiçbiri olmaz.
Allah'ın ve ahiretin varlığını bilmek çocuklara huzur verir. Allah sevgisi ve ahiret inancıyla yetişen çocuk dengeli, tutarlı olur.
Çocuklar kendilerine değer verilmesinden hoşlanırlar. Onlarla büyük insanla konuşur gibi konuşup akılcı üslupla anlatım yapmak gerekir.
Allah hayvanları sevmemiz için özel olarak bu kadar sevimli ve tatlı yaratıyor.
Müslümanların Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliğin propagandasına karşı dikkatli olmaları, demokratik tepki haklarını kulanmaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Yıkıcı şaka hiç yapılmamalı. Karşı tarafı şoka sokan mahcup eden şaka olmaz. Şaka onore edici olmalıdır.
Sevgi olmadan saygı oluşmaz, sadece suni saygı gösterisi oluşur.
Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.
Ağrıyı yaratan da ağrı kesiciyi vesile ederek ağrıyı kaldıran da Allah'tır.
Her şeyin Allah'a ait olduğunu bilen ve her şeyi Allah'ın yarattığına iman eden birisi kıskançlık duygusu yaşamaz.
Gençlerin hem Avrupai ve kaliteli olmaları hem de örflerimizi çok iyi öğrenip özümüze sahip çıkmaları gerekir.
Benim için en iyi insan Allah'ın rızasına en çok uyan kişidir.
Bir insanın en değerli zamanı Allah'ı en çok sevdiği, tüm dikkatini Allah'a verdiği zamandır.
Üzüntü içindeki insanların arabesk müzik dinlemesi derin travmalara sebep olabilir. Üzüntü olunca Allah'a sığınıp neşe, sevinç istemek gerek.
Tüm insanların sevgiye ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel engelli kardeşlerimize çok yoğun şefkat ve merhamet gösterilmelidir.
Bir hadisin doğru olması için Kuran'a mutabık olması veya hadiste bildirilen olayın gerçekleşmesi gerekir. O zaman bu hadise güvenebiliriz.
Hayvan sevgisi çok hayatidir. İnsanların bir kısmı hayvanları sevmenin kıymetini ve güzelliğini daha yeni anlamaya başladı.
Kıbrıs'tan toprak istemek hem Kıbrıs Türk halkına hem milletimize hakarettir. Kimse böyle bir teklifte dahi bulunmamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Kadınlara karşı bazı yerlerde acımasız kurallar uygulanıyor. Kadınlara gereken saygı ve değerin verilmesi Mehdiyetle olacaktır.
Herkes birbirini çok sevse, kadınların üstündeki baskı, gerilim ortadan kalksa, cennet gibi bir ortam olur ve insanlar da mutlu yaşarlar.
Allah imtihan olarak kimi zaman hastalıklar verse de gerçek imana dayalı neşede insanlar çok sağlıklı olurlar.
Bel ağrıları, cilt bozuklukları, saç dökülmesi gibi hastalıkların nedeni genellikle üzüntü ve strestir. İmana dayalı neşede vücut savunması güçlenir.
Allah en yüksek sevgiyi ister. Dünyadaki zorluklar istenen bu sevgi düzeyini yükseğe çıkartmak içindir. İnsanlar Allah'a tam dikkatlerini verseler aslında zorluk da yaşamazlar.
Dünyada cenneti de andıran özellikler vardır cehennemi andıran da. Allah zorluklar meydana getirerek Kendisini hatırlatır.
Dünyadaki imtihan çok zorludur. Allah güçlü bir sevgi oluşmasını ister, bu yüzden zorluklar yaratır.
Müminlerin imanları ölümden sonra da devam eder, Allah'ın kendilerini sonsuz yaşatacağına iman ederler, şuurlu şekilde güzel tavırları devam eder.
Ölümden sonra iman edenler hiçbir sıkıntı ile karşılaşmaz, en ufak bir korku ve gerginlik yaşamazlar, inkar edenler ise büyük korku yaşarlar.
İman edenler şeytanın olumsuzluklarından, vesveselerinden etkilenmezler.
Şeytan insana her yönden yaklaşır, her yerdedir fakat etkisi zayıftır, insanlara kötülük telkin eder ama iman edenler onu dinlemezler.
Şeyh Nazım Hazretleri dünya tatlısıydı, Allah gani gani rahmet etsin.
Hz. İsa (as) Allah'ın Hayy isminin bir tecellisidir.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.
Tayyip Hocam bütün gençliğini zorlu bir hayat yaşayarak, Allah için çalışarak geçirdi, hala da çile çekiyor. Tayyip Hocamı kendince eleştirenlerin hakkaniyetli olması, yıkıcı değil, yapıcı ve olumlu yönde eleştirmesi gerekiyor. Tayyip Hocam Allah için bütün gücüyle gayret ediyor, dünyadan bir beklentisinin olmadığı da açıkça görülüyor.
Tayyip Hocam çok vasıflı bir lider, şevkli ve gayretli bir insan. Ekonomi alanında da çok yetenekli, bu yüzden desteklenmesi gerekiyor.
Kanuna uygun yürüyüş, konferans ve miting yapılması Türkiye'de demokrasinin işlediğini gösteren örnekler olması bakımından gayet güzel.
İngiliz derin devleti her yere homoseksüelliği yaymak istiyor, bu konudaki oyunlarına karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Sadece Kuran'a tabi olan insan tam anlamıyla özgürdür.
Mutlu olmak gerçek anlamda Allah'ı sevmekle olur. Derin iman eden insan dünyanın en mutlu insanıdır.
Yeni nesil bağnazlığın etkisinde değil. Aydın modern dindarlığı seviyorlar.
Türkiye'nin geleceğinde İslam aleminin birliğine vesile olmak ve Müslüman dünyasının manevi lideri olmak var Allah'ın izniyle.
Şii - Sünni karşıtlığını sanki takva alametiymiş gibi gösteriyorlar. Müslümanların kardeş olduğunu unutuyorlar, bu yüzden İslam Birliği olmuyor.
Hayvanseverliğin artması çok güzel oldu. Hayvanların korunması için de çok kararlı davranıyorlar. Hayvanların rahat etmesi güzelliktir.
Zorluk anında Allah'a aşkla sadık olmak çok yüksek bir ahlaktır. Sahabe böyle yüksek ahlaklıydı. Her Müslüman bu ahlakta olmalı.
Sünni-Şii karşıtlığı İngiliz derin devletinin oyunudur. Bölgenin iki güçlü ülkesi olan Türkiye ile İran’ı çatıştırmak istiyorlar. Kimse oyuna gelmesin. İran ve Türkiye çatışırsa Allah korusun İslam alemi mahvolur. İki ülke ittifak ederse çatışmalar ortadan kalkar, İslam Birliği oluşur.
İmtihan ve çile insanların kendilerinin gerçek ahlakını görmelerini sağlar.
Zorluk anında Allah'ı haşa terk etmek çok büyük bir nankörlüktür. İnsan aşık olduğu Sevgilisini asla yalnız bırakmaz.
Sahabe kendisinden kat kat büyük ordulara karşı cesaretle mücadele ediyordu. Hepsi iman sevinci ve neşesi içindeydi, kimse fütur vermiyordu.
PKK'nın barış veya çözümden anladığı Türkiye'yi baştan başa bölen Ortadoğu ile arasında set olacak komünist devlet kurmaktır.
Darwinizm bilimsel bir düşünce değildir. Eski pagan dinlerinde olan putperest bir inançtır. Gençlere bilim olarak öğretilmesi doğru değildir.
Evrim diye bir süreç yaşanmadı. Bulunan 700 milyon fosil var, hepsi bir anda yaratılışı gösteriyor, sözde evrimsel süreci gösteren tek bir fosil yok.
Allah zer aleminde tüm insanlığı yaratmıştır. Sonra insanları anne baba vesilesiyle dünyaya göndermiştir. Zer aleminde evrim yoktur.
İran ırk üstünlüğüne göre değil ümmet anlayışına göre yönetilen bir ülkedir. İran'ın ırkçı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şiilerin yanlış yönleri olabilir ama Ehli Beyt'e ve Hz. Ali'ye aşıktırlar. Ehli Beyt'e yapılan hainlikten dolayı yaşadıkları bir öfke var. O tarihi öfkenin acısıyla kendilerini korumak için çok güçlü olmaları gerektiğine inanıyorlar. Ama bu Pers ırkçılığı düşüncesi değildir. Şiileri, Sünnileri, Vahabileri çok seviyor, hepsini Müslüman kardeşimiz olarak görüyoruz. Müslümanlar birbirlerini ırkçılıkla itham etmemeli.
Sevgisizlik hastalığı veba gibi bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı mutlaka tedbir alınması gerekir.
Hristiyanlar Kitap Ehlidir. Kuran'a göre Müslümanlar Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdür.
Allah şehitlerimizin şanını, namını, güzelliğini sonsuza kadar cennette devam ettirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Haziran 2017> Daha Fazla

Her beden, dünyanın en güzel insanının vücudu da dahil, mezarda darmadağın olacak. Bedeni hırsla sahiplenmenin manası yok.
İnsanların bir çoğunun aklı nimetlere değil de imtihanın zorluklarına takılıyor. Zorlukla karşılaşınca Allah'ı unutuyorlar. Allah sayısız nimet yaratıyor, nimetleri saymakla bitiremiyoruz ama bazı insanlar en ufak bir zorlukta Allah'ın aleyhine düşünüyorlar.
Allah'ın Sanatını sürekli düşünmek ve anlatmak lazım. Her yerde herkesin birbirine Allah'ın Sanatını hatırlatması gerekir. Beynimizin içinde gözsüz gören biri var, bu çok büyük bir sanat. Göktaşlarının içinde büyük bir hızla gidiyoruz, bu büyük bir sanat. Allah hoşumuza gidecek şekilde müzik yaratıyor. Hem müziği hem müziğin hoşumuza gitmesini yaratıyor. Bu büyük bir sanat. Halının tek bir ipliğinde yünün alındığı hayvana dair tüm bilgi var, bu çok büyük bir sanat. Dışarıda sessizlik, hissizlik, karanlık hakim ama biz beynimizde ışıl ışıl rengarenk bir dünyada yaşıyoruz. Bu Allah'ın harika Sanatı.
Mehdi gelmeyecek diye sürekli gündem yapanlar Mehdiyetin doğru olduğunun farkında oldukları için böyle panik oluyorlar. Mehdi çıkmayacak diyenler alametlerden ısrarla hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Mehdi'nin alametlerinin hepsinin gerçekleştiğinin farkındalar.
Avrupa'da yaşayan Müslümanların bir çoğu birbirlerinin camilerine dahi gitmiyorlar. Oysa hepsinin birbirini coşkuyla sevip korumaları lazım.
Gelenekçi ortodoks sistemde kadın potansiyel suç unsuru olarak görülüyor, varlığını bile tehlike görüyorlar. O zaman kadına saygı olmuyor.
Kadının değerini bilmek onu Allah'ın tecellisi olarak görmekle olur. O zaman kadın gözünde yücelir ve koruma hissiyle bakarsın. Kadın Allah'ın en güzel Sanatlarından biridir. Kadının mutlu yaşaması için kendi çıkarlarını terk eden bir ruh olmalı.
Türkiye'de tarım ve hayvancılığa çok önem verilmeli. Ziraat Fakültelerinin sayısı artırılmalı, tarım ve hayvancılık teşvik edilmeli.
Öğrencilere herkesin destek olması gerekir. Staj yapan öğrencilere ücret vermemek doğru değil. Öğrenciye sahip çıkmak sorumluluktur. Bayram harçlığı gibi öğrenci harçlığı geleneği olmalı. Aileden, komşulardan herkesin öğrencilere imkanı oranında destek olması önemlidir.
Toplumun bazı katı kuralları insanların hayatını zehire çeviriyor, kendi kendilerini ezen bir sistem oluşturuyorlar. Gereksiz kurallar insanları boş yere eziyor, her gereksiz kural yeni bir pranga oluyor. Kuran insanların üzerindeki bu zincirleri kırar. Kuran özgürlüktür.
Araştırmak, incelemek, öğrenmek Kuran'da tavsiye edilir. Bizler Allah'ın Sanatını öğrenmekle sorumluyuz.
Benim en mutlu olduğum an Allah ile yoğun bağlantıda olduğum zamandır. Allah ile yakınlık insanı mutlu eder, diğerleri gelip geçicidir.
Kuran'a göre üzülmek tevekkülsüzlük anlamına gelir. İnsanın kendisini sonra toparlarım diye bırakması doğru olmaz.
Bir insana haksızlık yapıldığında Allah mutlaka o haksızlığı yapana karşılık verir. Bu, Allah'ın Kuran'da bildirdiği kanunudur.
İngiliz derin devletinin umudu milletimizin tek vücut olmaması. O yüzden bir lider etrafında kenetlenmek önemlidir. Bu, siyasi mesele değil.
Kıbrıs'ta askeri varlığımızın azaltılması doğru olmaz. %80 azalmasın tam tersine %80 artsın, Türk askerinin varlığı güvenliktir, huzurdur.
Tayyip Hocam iradeli, sabırlı ve azimli bir delikanlı. İslam'a candan sahip çıkıyor. Böyle bir lidere sahip çıkmamak vicdansızlık olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2017> Daha Fazla

Huruf-u Mukattaa, Hz. Hızır'ın yapması gereken işlerde Kuran'dan aldığı bir bilgi, bir sır sistemi olabilir Allahualem.
Zaman da mekan da izafidir. Allah sonsuz uzun zamanı sonsuz kısa zaman içinde yaratmıştır, bunun adı kaderdir.
Dünyadaki tüm detayları yaratan Allah, cennette de sevdiğimiz, beğendiğimiz güzellikleri ve detayları yaratacak, istediğimiz her şey olacak.
İnsan, beyninin içinde elektrik sinyallerinin ulaştığı mercimek kadar yerde rengarenk ışıl ışıl müthiş detaylı bir dünya izliyor.
Allah insanların Kendisi'ne yaklaşması için çileler, dertler, hastalıklar verir. Bunların hepsi samimi kullar için birer nimettir.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının en büyük tahribatlarından biri insanları dinden uzaklaştırmak oluyor.
Gençlerin eğitiminde Darwinizmin açmazlarının öğretilmesi, Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatılması çok önemlidir.
Bir ülkeye ambargo uygulamak orada yaşayan kadın, çocuk, yaşlı, hasta, sivil insanları mağdur ediyor. Bu vicdani bir uygulama değil.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının olduğu yerde kadına saygı duyulmaz. Çünkü kadın dövülmesi gereken potansiyel suç unsuru olarak görülür. Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında kadın, insanın başını belaya sokan çok tehlikeli bir varlık olarak görülüyor. O zaman kadına saygı duyulmuyor.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi, adaleti savunan, kendi kanaatine göre mağdur gördüğü kişileri savunan üslubu normal. Sağlıklı muhalefet budur. Güçlü muhalefet olması demokrasinin sağlıklı olduğunu gösterir. Muhalefetten rahatsızlık duymamak gerekir.
Türkiye'nin yalnızlaştırılmasını engellemek için en güzel çözüm bağnaz zihniyetin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması ve modern İslam anlayışının dünyaya gösterilmesidir. O zaman Batı'daki Türkiye karşıtlığı hızla sona erer.
İslam aleminde her cemaatten her tarikattan her mezhepten insan bir araya gelip zincir oluştursunlar, biz her yerde beraberiz diye. Fotoğraf çektirip kamuoyuna duyursunlar. O zaman deccaliyetin İslam alemi üzerindeki planları boşa çıkarılmış olur. Ama sürekli birbirine nefretle konuşan, birbirini düşman gören bir anlayış devam ederse deccaliyet Müslümanları kolayca birbirine kırdırır Allah korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgisiz, bilgisiz insanlar farkında olarak veya olmayarak insanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar.
Mümin malı, mülkü ve zenginliği Allah için ister. Allah yolunda hizmet etmek için ister.
Müminlerin gafil insanlardan etkilenmesi çok büyük bir hata olur. Allah'ı unutanların çok olması kimseyi yanıltmamalıdır.
Her görüntüyü yaratan Allah. Her beğendiğimiz, her sevdiğimiz şey Allah'a ait. İnsanların gaflet içinde Allah'ı unutması mucizedir.
Milletçe İngiliz derin devletinin esaslı atağıyla karşı karşıyayız. Katar'a yönelik operasyonun ardından da Türkiye'yi hedef almak istiyorlar.
Milletçe Tayyip Hocam'ın etrafında kenetlenirsek İngiliz derin devletinin tüm oyunlarını bozarız inşaAllah.
Rahmetli Başbuğ Türkeş çok dindar bir insandı ve tüm cemaatleri, tarikatları sevgiyle kucaklardı. Gerçek ülkücü ruhu budur.
Türkiye her zaman mazlumların yanındadır. Katar'ın yanındayız. Suudi Arabistan ile Katar da kardeş, kardeşleri barıştıracağız inşaAllah.
Tayyip Hocama sahip çıkmanın milli bir mesele olduğunu bazıları hala fark edememiş durumda. Türkiye ve bölge açısından Tayyip Hocama sahip çıkmak ve şahsının desteklenmesi çok önemli, bazıları bunun gerekliliğini tam kavrayamadılar. Kişisel çatışmalar değil ülke menfaatleri esastır, bu yüzden Tayyip Hocamı her kesimin desteklemesi gerekiyor.
Herhangi bir karşılık bekleyerek değil, içten gelerek, samimi ve Allah için yapılan dua önemlidir.
Türkiye ultra modern bir ülke olsun. Kaliteli toplum modelini her yerde görmemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Siyasi meseleyi bir kenara bırakıp güçlü bir liderin etrafında milletçe kenetlenirsek İngiliz derin devleti Türkiye'ye bir şey yapamaz.
Peygamberimiz (sav) bir an bile kendisi için yaşamamıştır. Hayatın tüm yönlerinden çekilerek her anında sadece Allah için yaşamıştır.
Allah her insana hem kötülüğü hem de o kötülükten kurtulmanın yolunu öğretmiştir.
İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.
Allah sevgisi ve Allah korkusu Kuran'ı titizlikle hayata geçirmektir.
Mümin her anında en Yüce Sevgilisi Allah'a her vesileyle sevgisini ifade etmek ister. Bu da mümine dinçlik ve şevk verir.
Çocuklara bir konuyu saygı duyarak, değer vererek anlatmak gerekir. Çocuktur bu diyerek saygı duymayan bir üslup doğru olmaz.
Müminin ahiretteki sorgusu da çok kolaydır. Küfür için ise çok detaylı zorlu bir sorgulama söz konusudur.
İnsan ölüm anından itibaren yeni bir boyuta geçer. Mümin ölüm sırasında hiçbir korku, endişe veya sarsıcı olay yaşamaz. Ölüm rüya gibi olan bu görüntünün çok keskin bir görüntüye dönüşmesidir. Küfür ölüm anından itibaren acı yaşamaya başlar, müminde acı olmaz.
Darwinizm fikren yenilince sol ideolojilerin dayanak noktası yıkılmış oldu. Bu yüzden tüm dünyada sol geriliyor.
Kendini tamamen Allah'a vermiş, dünyadan tamamen çekilmiş, egoistlikten vazgeçmiş bir insanda tutkunun kapısı açılır. Tutku, Allah'ın rızasının en çoğunu arayan insanlara verilen özel bir nimettir.
Dejavu Allah'ın insanlara kaderi hatırlatmasıdır.
Rumlar çok güzel bir halk. Yunanistan ile ilişkilerimizin çok güçlü olması, Rumlara sahip çıkmamız gerekir.
Bediüzzaman, kendisi için yaşamayan samimi insan konusunda en güzel örneklerden biridir.
Çin'de komünist ideolojinin getirdiği insanı değersiz görme ve mekanikleşme var. Çoğunun yüzüne donuk ve ürkek bir ifade yerleşmiş.
Samimi olan kişi çıkarıyla çatıştığında mağlup olmaz. Samimi insan hayatının tamamını Allah'a adamıştır, her şeyi Allah için yapar.
Allah samimi olan tüm tevbeleri kabul eder.
Allah'ı unutmaktan Allah'a sığınmak, Allah'ı unutmaktan utanmak Müslümanın vasfı olması lazım.
İslam alemi tek bir beyin etrafında toplandığında kurtulur. Çok beyin olduğunda hepsi birbiriyle çelişiyor, parçalanma oluyor.
İnsan samimi olduğunda çıkarıyla çatışan durumlarla karşılaşır, hiçbir defasında çıkarını tercih etmemek samimiyettir. Samimi bir insan asla kendisi için yaşamaz. Samimiyetin temel ölçüsü budur.
Samimiyet dünyanın en kolay ibadetidir. Allah insanların sadece samimi olmasını ister.
Atatürk Allah'ın inayetine mazhar olmuş özel bir insandır. Modern bir dindardır, aydın bir Osmanlı paşasıdır.
PKK'nın hedefinin sadece Güneydoğu olduğunu zannediyorlar, oysa komünist ideoloji tüm bölgeyi yutmayı amaçlayan bir harekettir.
Allah'ın tüm kainattan tek istediği sevgidir. Allah yarattıklarını sever. Sevgiyle hayat anlamlı olur. Kainat sevgiyle güzeldir.
Kadın aklının, ruh derinliğinin, nezaketinin, sanatçı ruhunun, güzelliğinin takdir edilmesini ister. Takdir edildiğinde kadın ruh kazanır. Dünyanın hemen her yerinde kadınların hayatlarını adeta cehenneme çevirmişler. Hiçbir yerde rahat huzurlu yaşatmıyorlar.
Kadınların ekonomik özgürlüğü önemlidir. İş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli ve kadınların her yönden çok güzel korunmaları gerekir.
Din mühendisi insanların hiç iman hakikatleri anlattıklarını duymaz, Allah sevgisi, insan sevgisinden bahsettiklerini işitmezsiniz. Bu insanların sadece üst perdeden halkı eleştiren, kendilerince haşa dini eleştiren açıklamaları vardır. Yüzleri de buz gibi sevgisizdir.
Haşa Allah'ı eleştiren din mühendisi bazı kişilerin Müslümanlara akıl vermesini istiyorlar. Müslümanlar Kuran'dan, Resulullah'tan öğüt alır.
Allah milletimizi ve ülkemizi büyük depremlerden ve felaketlerden korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

2019-2020 yılları Mehdiyetin en güçlü ilmi faaliyette bulunacağı yıllar olacak Allah'ın izniyle.
Allah'ın, vicdanına ilham ettiklerine direnmeyen insana samimi insan denir.
Dünyadaki en güzel varlık kadındır, tutkuyla sevilebilecek bir varlıktır kadın, Allah çok büyük nimet olarak kadını yaratmıştır.
Spor, sağlık açısından çok önemli, Devletimizin gençlerimize yönelik çocukluktan itibaren mutlaka iyi bir spor politikası izlemesi gerekir.
İnsanlar kanunlar çerçevesinde bir başkasının hürriyetini, mutluluğunu gaspetmeyecek şekilde alabildiğine özgür olmalı.
Tevekkül eden Müslümanın akli dengesi yerinde olur, işleri hep rast gider. Gelecek korkusu ise insanı psikolojik yönden çok yıpratır.
Allah'a tevekkül eden, dünya hırsı yapmayan kişiyi Allah güzellikle yaşatır. Dünyada görevini başarı ile ifa edip güzellikle ahirete gider.
Müslüman sadece Allah'ın rızası için hareket eder.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.
Şeytanın Darwinizm tuzağı ile insanlar bencil, saldırgan ve şiddete eğilimli hale geliyorlar.
Bütün sahte Mehdilerin yolu kapalıdır, başarısız olurlar. Mehdiyetin delili başarıdır. İslam alemini birleştiren ve Hz. İsa ile namaz kılan kişiye 'Allah-u alem Mehdi' diyebiliriz.
Şeyh Nazım Hocamızın evlatları tertemiz, nur gibi insanlardır.
Beynin dışında mutlak sessizlik ve simsiyah karanlık vardır. Işık ve ses beynin yani ruhun yorumudur. Kimileri maddenin gerçeği konusunu düşünmekten kaçınıyorlar ve bu konuda beyinlerini uyuşturuyorlar. Allah’ın ruhunu fark eden böyle yapmaz.
Teknoloji Allah tarafından yaratılır, her imkanı, her yazıyı, her konuşmayı Allah yaratır.
Çocuklarla aklı başında bir insan gibi konuşmak gerekir. Çocuklar da akıllıdır, saygı duyarak, değer vererek konuşulursa olumlu etki oluşur.
Allah yolunda samimi gayret edildiğinde Allah yollar açar. Allah’ın bir planı var ve biz o planı ne hızlandırabiliriz ne de geciktirebiliriz. Dünyanın bütün imkanları yan yana getirilse Allah’ın dilediğinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez.
Mehdi talebeleri dünyanın her yerinde aktifler. İnterneti Allah Mehdiyete hizmet etmesi için yarattı, gazetelerle, internet siteleriyle dünya çapında tebliğ imkanı oluştu.
İran da Türkiye de hem NATO’da olsun hem de Şangay’da olsun ama asıl olarak İslam aleminin birleşmesi gerekiyor.
Şehide ağlanmaz, şehitlik tebrik edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinde Türk milletine karşı nefret hakimdir. Darwin de Türklerin sözde aşağı ve yok edilmesi gereken bir ırk olduğunu söylüyordu.
Karşındaki insan samimi olmayabilir ama mümin olarak sen samimi olmakla yükümlüsün. Samimi insan çok azdır. Zaten insanların mutsuzluğunun sebeplerinden biri de budur, samimi insan bulamamalarıdır.
Mümin pis bakışı ayırt edecek gibi yaratılmıştır. Gülün kokusuyla leşin kokusu nasıl farklıysa münafık da geldiği ortama çirkinliğiyle gelir.
Affedici olmak mühim bir ibadettir. Allah o olayı affetmen için özel yaratıyor, o olay olduğunda affetme ibadetinin vakti gelmiştir. Affetmeyi bilmeyen insan cennet ahlakını almamış olur. Affedilecek olayı da affetmeyi de yaratan Allah'tır.
Müslümanların bir manevi önderi olmadığında nasıl büyük sıkıntılar yaşandığını şu anda tüm dünya görüyor.
Katar'ın vatandaşlarını ambargo uygulayan ülkelere karşı sert üslup kullanmamak, güzel sözle uyarmak konusundaki hatırlatması güzel olmuş.
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'ye yardımı, ahir zaman alametlerini tek tek anlatması ve bu anlattıklarının hepsinin bir bir gerçekleşmesidir.
Zer aleminde insanların tamamı bir anda yaratılmıştır ve tüm insanlar orada Allah'a söz vermişlerdir. Zer aleminde insanlar konuşulanı anlıyor, muhakeme edip karşılık veriyorlar. Daha kainat yaratılmadan tüm insanlar var. İlkel insan yok.
Varlığının şuurunda olan bir insan, ruhunun farkında olan bir insan Allah'a kesin olarak iman eder.
Dünya hayatının amacı oyun ve eğlence değildir. Gerçek eğlence ahirettedir.
Bir kişinin kalbinde hastalık olması demek, vicdanına, Allah'ın ilham ettiğine uymaması, vicdanının sesini kapaması demektir.
Sevgisizliğin dünya geneline yayılmış felaket olduğu görülüyor. Egoistlik dünyayı kasıp kavuruyor. Bir çok insan acımasızlığı normal görüyor.
Türkiye'nin Katar'a insani yardımı çok kıymetli ve güzel. Bu, milletimizin asil ahlakıdır.
Bir insan her çevreden, her düşünceden insanla görüşür, konuşur, fikir alır. Bunu anormal karşılamak çok yanlış.
Darwinizm'in komünizmin temeli olduğunu komünist liderlerin kendisi anlatıyor. Darwinist propaganda yapan bilerek veya bilmeyerek komünizme zemin hazırlamış olur.
Arda Turan temiz, efendi delikanlı. Her insan bir anlık sinir yaşayabilir, hata yapabilir. Bir insanı hemen silmek, üstüne gitmek doğru değil. Bazıları tarafından bir insanı harcamak kolay görülüyor. Arda gibi bir futbolcu kolay yetişmiyor. Milli Takımdan ayrılmasına gerek yok.
Katar, Suudi Arabistan ve tüm Körfez ülkeleri tertemiz Müslümanlar. Allah onlara ne güzel zenginlik vermiş, barış içinde yaşamak güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 100 sene öncesinin mantığıyla hareket ediyor. İran'a müdahaleye yeltenirse karşılığını çok fazlasıyla alır.
Sokak hayvanları için özel lokantalar olması lazım. Kuş lokantaları, kedi lokantaları, köpek lokantaları acil ihtiyaç. Onlara her ikram olmalı.
İran, Rusya ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi tüm bölgeye huzur ve barış gelmesine vesile olur.
Cimrilik haramdır. Allah'ın emanet verdiğinin hırsını yapmak, Allah'ın verdiğini dağıtmamak Kuran'a uygun değildir.
Cennet ve cehennemin tabaka tabaka olması aynı değildir. Cennetteki tabakalar kişinin takvasına göre aldığı zevkle orantılıdır. Cehennem ise kişinin yaptığı zulme göre derece derecedir. Hem ortamın dehşeti hem çekilen acı buna göre farklıdır.
Biz Allah'a ait kullarız. Beden de ruh da tamamen Allah'a ait. Bu çok mühim bir sırdır. Buna tam anlamıyla iman edenden sıkıntı kalkar.
Çile ve sıkıntı yaşamayan insanlar derinlik kazanamıyor. Kolay gaflete kapılıyor. Sıkıntılar insana derinlik katıyor.
Dünyada her şey mükemmel olsa insanların büyük bölümü çirkin, saldırgan bir ahlak gösterir. Allah dünyanın eksikliğini sürekli gösteriyor.
Suudi Arabistan tertemiz Müslüman ülke, tüm Müslümanlar onları sevip sayıyor. Kardeşliği pekiştirmek onlara yakışır.
Sıkıntılar insanı Allah'a çok yaklaştırır. Dünyada kalacağımız süre zaten az, sıkıntı olduğunda Allah aşkı daha da güçlenir.
Katar'a sahip çıkmak Türkiye'nin ve Tayyip Hocam'ın delikanlılığının güzel bir yansımasıdır.
Tayyip Hocam'a destek olmak partiler üstü bir konudur. Bölgenin ve Türkiye'nin bu zor döneminde birlik olup kendisini destekleyelim.
Müslümanlar birbirlerini ezerek bir şey elde edemez. Suudi Arabistan da Katar da Müslüman. Çözümleri sadece bir olmak. Müslümanların birbiriyle çatışması Allah korusun hepsinin ezilmesine sebep olur. Çatışmadan kaçınıp Kuran'da birlik olmaları gerekir.
Toplumun bazı kuralları insanları acımasızca eziyor. Kuran'ın güzelliğiyle yaşamıyor, şirk sisteminin birbiriyle çelişen felsefesiyle boğuşuyorlar.
Tutku ve gerçek sevgi sadece Allah için yaşandığında oluşur.
Barzani yönetiminin tek başına PKK ile mücadele edip baş edebilmesi mümkün olmaz. Barzani mutlaka komşu ülkelerin desteğini almalı.
İnsanların çoğu birbirinden farklı görüşteki kişilerin dostluk kurmasına şaşırıyorlar. Oysa dostluk ve arkadaşlık doğal olandır, güzeldir.
İslam inancında şehit tebrik edilir, şehitle onur duyulur. Tebrik, bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "BârekAllâh" diye sevincini bildirmek ve mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmektir.
Bu millet imanlı millettir, ister İngiliz derin devleti ister başkası gelsin bu milleti yenemezler. Milletimizin kaderinde galibiyet var.
Şehadet iman edenler için nimettir, güzelliktir, şereftir. Allah şehitlerin sevinç içinde olduğunu bildirmiştir.
İslam saf sevgidir. İslam adına şiddete başvuranlar ise kendi hastalıklı zihinlerini ve hurafeleri öne sürüyorlar. Kuran'da şiddet yoktur.
Samimi olarak Allah'a iman eden birini görmek insanların kalbinde imanı güçlendirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2017> Daha Fazla

Kibirden dolayı insanlar birbirlerini sevemiyor, birbirlerine selam dahi vermiyor, selamlarını almıyorlar.
İnsan gibi aciz bir varlığın bu kadar kısa ömrüne rağmen büyüklük taslaması bir mucize. Normalde insanın tevazulu olması lazım.
Allah "Dinde zorlama yoktur"hükmüyle her türlü dayatmanın haram olduğunu bildirmiştir. Müslüman doğruyu anlatıp kişiyi kendi vicdanına bırakır.
Çocuklara kaliteli insanın güzel yönleri hissettirildiğinde, kültürün insanı güzelleştireceği açıklandığında zevkle eğitim alırlar.
Türkiye, İslam ülkelerini birbirine düşman etme oyunlarına karşı itidalin ve vicdanın sesidir.
Allah korusun Suudi Arabistan Katar'a saldırırsa, İran da devreye girer ve çok fazla Müslüman kanı akar. İtidal ve sükunet çok hayatidir. Şiiler, Sünniler, Vahabiler halis tertemiz Müslümanlar. Deccalin kan dökme oyununa hiçbiri gelmesin.
İran, Suudi Arabistan ve Katar'ın arasındaki çatışmaya engel olmak gerekir. İtidal, sükunet, olaylara akılcı yaklaşmak önemli.
Özgürlük insanların üzerindeki sıkıntıyı, kasılmayı kaldırır, beynin iyi çalışmasını sağlar ve telif gücünü geliştirir. İslam özgürdür.
Lise ve üniversitelerde laboratuvarlarda uygulamalı eğitim verilmesi daha akılda kalıcı olur, hem gençler zevkle öğrenirler.
İngiliz derin devleti Ortadoğu'yu 1900'lerdeki gibi oyuna getireceklerini sanıyorlar. O devirler geçmişte kaldı, tüm oyunları çökecek.
İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar tüm İslam alemi kardeştir. Hepsi ittifak etsin. İngiliz derin devletine ilmi tokat olsun.
İran ve Katar hiç sarsılmasın. İngiliz derin devleti eski akılsız yöntemlerle Müslümanları birbirine düşüreceklerini sanıyorlar, o devir bitti. İran, Suudi Arabistan, Katar nur gibi Müslümanlar. İnadına, Türkiye – İran - Suudi Arabistan - Katar birleşme kararı alsın, oyunlarını bozalım.
İran'daki terör saldırısında şehit olan Şii kardeşlerimizin ailelerine Allah sabrı cemil nasip etsin.
Şehitlerin en hoşuna giden şeylerden biri şehadetten sonra müminlerin onları övmesidir. Onlar bizim canımız, her biriyle iftihar ediyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye'de tarımı çok güçlendirmek lazım. Tarım güçlenirse tarıma bağlı yan dallar da gelişir ve zenginleşme olur.
Gelenekçi ortodoks zihniyet Türkiye'nin üzerinden tam kalkarsa tüm İslam alemi kurtulur ve aydınlanır.
Ben insanlarda samimiyeti ararım. Samimi olan insan çok derin bir insandır, hem kişiliği hem tavrı mükemmeldir.
Ölüm görüntünün bir anda berraklaşmasıdır. Müminin canını almaya gelen melekler çok güzeldir. Mümin hiç tedirginlik yaşamaz.
İslam ülkelerine saldırı yapılırken sivilleri korumak için ittifak yapmayan Müslüman ülkeler, bir Müslüman ülkeyi hedef almak için ittifak ediyorlar. Bunun nasıl bir vicdan bozulması ve ahlak bozukluğu olduğunu tüm Müslümanlar çok iyi görmeli. İslam Birliği olsa bunlar yaşanmaz.
Her ilde her ilçede çokça kütüphane olması lazım. Gençlerin kütüphane istemesi çok güzel ve haklı bir taleptir. Bu taleplerinin bir an önce karşılanması gerekir.
İnsanların yaratılış sebebi olan güzellik yani sevgi ellerinden alındı. Sevgiyi dünyaya yaymak için muazzam bir atak yapmak lazım.
Allah dünyayı bakımla güzel olacak şekilde yaratmıştır. Kadınların bakımlı olmalarını suç gibi gösteren zihniyet Kuran'a uygun değildir.
Allah'ın varlığını inkar eden, kainatın tesadüflerin eseri olduğunu söyleyen bir felsefeyle gençleri eğitmek uğursuzluk, felaket getirir.
İngiliz derin devleti Katar'ın zenginliğine göz koymuş görünüyor. İslam aleminin birliğinin sağlanması önemli. Müslümanlar bu oyuna gelmesin. Suudi Arabistan da Katar da temiz Müslüman. Türkiye bu iki kardeşin arasının düzelmesini sağlayabilir. Suudi Arabistan İngiliz derin devletinin oyununa gelmesin, Katar'a yönelik askeri bir eylem tüm İslam alemini olumsuz etkiler.
Türkiye'de halk aydın dindardır. Kadına saygı, oruç tutana da tutmayana da saygı esastır.
Gelenekçi ortodoks Müslümanların çoğu kendi kapalı dünyalarında kaliteden uzak yaşıyorlar, halkın bu modeli sevmediğini de anlayamıyorlar.
Hristiyanların, Musevilerin korunması Allah'ın emridir. Ateistlerin ve dinsizlerin de fikirlerine saygı göstermek İslam'ın gereğidir.
Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.
Sivillere yönelik her saldırı vahşettir. Masum insanları öldürmek Kuran'a göre zulümdür, cinayettir, cihad değildir.
Türkiye'nin en önemli gücünün tarım ve hayvancılık olması lazım. Tarım ve hayvancılığı mutlaka güçlendirelim.
İngiliz derin devletinin genel Müslümanlara saldırısı var. Zayıf lider olsa Türkiye'yi de ezerlerdi. O yüzden Tayyip Hocam'a iyi sahip çıkalım. Tayyip Hocam delikanlı, cesur ve azimli. Vatan millet menfaati için şahsına milletçe sahip çıkalım, kimse konuya parti meselesi diye bakmasın.
Türkiye İslam aleminde sadece bir kesime taraf olmaz, Müslümanları ayırt etmeden destekler ve kardeşlik için uğraşır. Türkiye – Katar kardeştir ama Suudi Arabistan da Bahreyn de Birleşik Arap Emirlikleri de İran da Türkiye'nin kardeşidir.
Katar'ı havadan, karadan, denizden ablukaya almak sivil halkı çok mağdur edecek yanlış bir uygulama. Bir an önce uzlaşma sağlanmalı. Tüm Müslümanlar kardeştir. Müslümanların arasını bulup uzlaştırmak Kuran'a uygun olan ahlaktır.
Mutlaka bir bahane bulup İslam ülkelerini teker teker ezerek ilerliyorlar. Afganistan, Irak, Libya'yı paramparça ettiler. Katar'dan sonra hedef muhtemelen Suudi Arabistan olacaktır. Ondan sonra da Türkiye'yi parçalamayı planlıyorlar. Buna karşı İslam alemi birlik olmak zorunda.
Sabır tahammül değildir. Tahammül şirk olur. Sabır yaşadığın olayı güzel görerek yapılan ibadettir.
Bir ülkenin terör örgütlerine destek vermesinden şüphelenildiğinde ekonomik ambargo veya silahlı müdahale sadece halkı mağdur etmeye yarar. O ülkenin hesapları incelenebilir, bir hukuksuzluk varsa hukuki tedbir alınır ama o ülkeye askeri müdahalede bulunmak terörü bitirmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye Katar'ı da seviyor Suudi Arabistan'ı da seviyor. İkisini uzlaştırabilecek bir ülkeyiz. Müslümanları uzlaştırmak önemlidir.
Tek tek tüm Müslüman ülkeleri yalnızlaştırmak istiyorlar. Müslümanlar İslam Birliği oluştursa hepsi tüm tehlikelerden korunmuş olur.
Gençler akılcı ve gerçekçi bilimle eğitilmeli. Fosiller gençlere gösterilmeli, proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı öğretilmeli.
İngiliz derin devleti İslam alemini tamamen ezmek için büyük bir oyun hazırlıyor. Radikal Şiiliği ve radikal Sünniliği tırmandırıp iki tarafı birbirine kırdırmak istiyorlar. Müslümanlar bu oyuna gelmeyip Kuran İslamı'na sığınsınlar ve dünyayı cennete çevirelim.
Bir kadına herkesin saygı ve hürmet göstermesi mecburidir. Kadını koruyup kollamak erkek için bir nimet ve mutluluk vesilesidir.
İnsan bilincinin kaynağı Allah'ın ruhudur.
Katar ile diğer Müslüman ülkeleri çatıştırmaya yönelik oyunu bozalım. Suudi Arabistan da Katar da tertemiz Müslüman ülkeler, kardeşler. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan da Katar da oyuna gelmesin. Hepsi Müslüman. Hepsi birbirinin kardeşi. Çatışmaya izin vermeyelim. Ne Katar'ın ezilmesine ne Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan tertemiz Müslümanlara zarar gelmesine seyirci kalmayalım.
Hazır yiyeceklerle beslenme gençlerin sağlığına olumsuz etki yapıyor. Gençleri daha temiz, doğal, sağlıklı gıdalara yönlendirmek daha doğru olur.
"Allah'ım ben kendimi Sana adadım, bana güç ver, Senin için daha çok hizmet edebileyim" diyene Allah mutlaka bolluk ve ferahlık verir.
Allah sevgiyi insanların kalbine ilham eder. İnsan kendi iradesiyle değil Allah'ın yaratmasıyla sevgiyi yaşar.
Arkadaşlarım samimiyetimi gördükleri, dünyadan geçtiğimi ve Allah için insanları çok sevdiğimi bildikleri için beni çok seviyorlar.
Türkiye'yi yalnızlaştırma, Katar ile Arap ülkelerinin arasını açma, şeffaflaştırma adına Müslümanları ezmeye kalkışma planı var. Bu yüzden Ortadoğu'daki İngiliz derin devleti planının tüm yönlerini kapsamlı olarak anlatmak, toplumu bilinçlendirmek aciliyetlidir.
İslam Birliği olsa Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar hemen çözüme kavuşur. Ama Müslüman ülkeler tek tek olunca ezilmeleri kolay oluyor.
Katar ile Suudi Arabistan'ı barıştıralım. Tayyip Hocam devreye girsin. İngiliz derin devletinin Müslümanları savaştırma oyununa gelinmesin. İngiliz derin devletinin Şii ve Sünnileri birbirine kırdırıp İslam alemini tamamen ezmek planı var. İngiliz derin devletinin İslam alemini birbirine kırdırma oyununu Türkiye bozsun. Katar ile Suudi Arabistan da oyuna gelmesin. Barış esastır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Yapılan binaların sanat değeri olması şart. Sadece işlevsel, sadece barınma amaçlı bina inşa edilmesi bir nevi manevi felakettir.
Gerçek sevginin ve ruh derinliğinin kaybolması küçük çıkarlar peşinde koşan, tutkuyu bilmeyen yüzeysel insanların yetişmesine sebep oldu.
Ruh erozyonu her sanat dalında görülüyor. Darwinist eğitimin alttan alta ruhta yaptığı tahribat ruh derinliğinin, sevginin kaybına neden oldu.
Akıl hastalarına karşı hep şefkatle yaklaşmak gerekir. Romatizma, şeker nasıl hastalıksa akıl hastalığı da bir hastalık ama doktor kontrolü, denetim önemli.
Rumilik İngiliz derin devleti tarafından geliştirilen İslam dışı bir İslam anlayışını yaymak için kullanılan bir felsefedir.
İslam'a karşı "İngiliz kültürü ve İngiliz Müslümanlığı'nın" dayatılması İslam aleminin çok dikkatli olması gereken bir konu. Çözüm Kuran'dır. İngiliz derin devleti bağnazlığa karşı İslam dışı İslam anlayışını dayatıyor. İngiliz hayranlığına dayalı İslam anlayışı çözüm değil felaket.
Hurafelere dayalı bağnaz İslam anlayışında dehşet, şiddet var. Kuran'da sevgi, kardeşlik ve barış var. Hurafelerin ortadan kaldırılması şart.
Sivillere yönelik saldırı vahşettir. Allah Müslümanların Hristiyanlara ve Musevilere dost olmalarını bildiriyor, savaşmalarını değil. Maide Suresi'nin 82. ayetinde Hristiyanların Müslümanlara yakın olduğu bildiriliyor. Kitap ehli Müslümanlara emanettir, onlara saldırılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Kız arkadaşlarımın dindar olması, onların bana, benim onlara Allah'ın tecellisi olarak duyduğum saygı ve sevgi bazılarını müthiş rahatsız ediyor. Bazıları benimle kız arkadaşlarım arasında dünyada örneğini görmedikleri samimi, içten, tutkulu sevgiyi hiç yaşamadıkları için şaşırıyorlar.
Erkeklere her şey serbest, kadınlara yasak mantığı yanlıştır. Haram ve gayri ahlaki bir durum varsa her ikisi için de yasaktır. Pagan geleneği olarak kadınları baskı altında tutuyor, erkeklere her şeyi hak, kadınlara yasak görüyorlar. Kadın kendi vicdanıyla doğruyu bilir.
Hastaların sağlık çalışanlarına, onların da hastalara çok şefkatli olmaları gerekir. İki tarafın da anlayışlı, halim olması şart.
Zıt fikirlere sahip insanların arkadaş olabileceğini insanlara yaşayarak göstermek gerekir. Müslüman ile ateist rahatça arkadaş olabilir.
Londra Köprüsü'ndeki saldırı sebebiyle İngiliz halkına ve devletine başsağlığı diliyor, yaralılara Allah'tan acil şifa temenni ediyoruz.
Zevk, bir kültür ve görgü meselesidir. Kalitesizlik olduğuda zevksizlik de fark edilemiyor, önemli görülmüyor.
Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi de Allah'ın rızasına uymakla ve samimiyetle olur.
Oruç insanın aczini bilmesine, içindeki taşkın duyguların sakinleşmesine ve halim bir insan olarak Allah'ı derin düşünmesine vesile olur.
Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.
Türkiye'nin bir an önce Avrupa'nın en modern, en demokrat ve kaliteli ülkesi olması gerekiyor. O zaman Türkiye karşıtlığı tamamen kalkar.
Demokratik gösteri ve protesto hakkı her vatandaşın doğal hakkıdır ancak yakma, yıkma, güvenlik görevlilerine saldırma asla kabul edilemez. Tartışan, konuşan, muhalefet eden, düşüncesini açıkça savunan toplum güzeldir. Ancak şiddete dayalı bir yöntem makul görülemez.
Bir insan bir insana Kürt diye değer vermiyorsa o insan haysiyetsizdir. Böyle haysiyetsizler her toplumda olabiliyor. Irkçılık alçaklıktır. Kürtler Hz. İbrahim'in evlatları, değerli insanlardır. Kürtleri aşağı görecek kadar zayıf ahlaklı insanları kimse kaale almasın.
Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.
Kadınlar her konuda öncelik gösterilmesi gereken, çok yüksek saygı duyulması gereken çok mübarek varlıklardır.
Neyin doğru neyin yanlış olduğu samimiyetle değerlendirme yapıldığında hemen görülür. Allah doğruyu her insana ilham eder.
İslam ahlakı hakim olsa açlık, fakirlik, yokluk asla olmaz. İnsanların hepsi çok büyük bir bolluk içinde yaşarlar.
Şiir de müzik ve resim gibi çok etkileyici bir sanat dalıdır. Nazım Hikmet de ruha etki eden çok candan, nefis şiirler yazan kıymetli bir sanatçıdır.
Herkesin herkesle dost olduğu, kadınların özgür yaşadığı, müziğin, resmin, heykelin en güzelinin yapıldığı sistem modern İslam'dır.
Modern İslam Peygamberimiz (sav) ve sahabenin yaşadığı İslam'dır. Hz. Süleyman'ın, Hz. İbrahim'in ve tüm Peygamberlerin yaşadığı İslam modern İslam'dır.
Cüzi irade var diyenler "Allah'ın kontrolü dışında bir alan olduğu" iddiasında oluyorlar. Cüzi irade diye bir şey yok, her şeyi yapan Allah’tır.
Allah her duayı kabul eder, insana hayırlı olanı nasip eder.
Kediler sevgiyi çok iyi anlayan ve çok güzel karşılık veren hayvanlar. Kedilerin varlığı çok güzel bir nimet.
Türkiye'yi sanata, dansa, müziğe karşıymış gibi gösterenler çok yanlış bir çizgi izliyorlar. Türkiye modern bir ülkedir.
Putin, dindar bir delikanlı, Türkiye ve bölge açısından önemli bir insan.
Demba Ba'nın Allah nurunu ve hidayetini artırsın, sağlıklı, uzun, bereketli ömür versin, İslam'a hizmetini Allah daim kılsın.
Allah tüm kardeşlerimize sağlıklı uzun ömür ve güçlü iman nasip etsin, hepimizi Hz. Mehdi’ye talebe etsin, İslam'ın hakimiyetini bize göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2017> Daha Fazla

Bir genç kız tek başına rahat gezip dolaşamıyorsa, hem sevmekten hem sevilmekten korkuyorsa bu o ülkede ciddi bir medeniyet eksikliği olduğu anlamına gelir.
Samimi vicdanını kullanan insan olayların kendisini süreklemesine müsaade etmez, o olayları yönlendirir.
Allah'ı düşünmek istememek çok korkunç, çok ayıp ve çirkin. Dünya çapında çok büyük bir hata yapılıyor. Bu hatanın düzelmesi için çalışalım. Allah sonsuz sabırlı ve merhametli. İnsanların çoğunun nankörlüğüne rağmen Allah insanlara konfor ve nimet sunuyor.
Allah hakkıyla takdir edilse dünyada hiç dert kalmaz. İnsanlar Allah'ı unuttukları için çok dertli yaşıyorlar.
Allah'ın ilaç yaratması da çok büyük bir sanat. Hastalığı da şifayı da Allah yaratıyor. İnsan alerji oluyor, dua olarak bir ilaç alıyor hemen geçiyor. Allah o ilacı "bu vesile olmasaydı, nasıl olurdu" düşünelim diye yaratıyor.
Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek için dua etmek lazım. Allah’tan, sanatını iyi akılda tutmak için iyi bir hafıza, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir etme yeteneği, sanatını güzel görme ve hayran olma yeteneği istemek lazım.
Dünyada şu anda işlenen en büyük vicdani suç; Allah'ın sanatını gereği gibi takdir edememek, Allah'ın sanatını görmezden gelmektir. Arabada müzik açıp gidiyor, arabayı da müziği de yaratanın Allah olduğunu bir kez bile düşünmüyor. Ama Allah kulların konforunu düşünüyor. Manavın önünden geçiyorlar, müthiş güzellikte meyveler hepsinin tadı, kokusu, rengi ayrı güzel, bir kez bile Allah'ı anmadan geçip gidiyorlar. Allah milyonlarca detayla konfor sunuyor, insanların çoğu hiç Allah'ı anmadan yaşayıp gidiyor. Bu kadar nimete bu kadar ilgisizlik zulüm olur.
Allah'ın sanatını anlamazdan gelmek çok çirkin. İnsanların bu çirkinliği normal karşılamaları da çok büyük bir mucize. Tek bir halının tek bir tüyünde yünün alındığı koyunun genetiğine dair tüm bilgi var. Bir tek bu bile Allah'ın sanatını görmek için önemli.
Allah'ın sanatını gereği gibi takdir etmemek, Allah'ın yarattığı bu kadar detayı görmezden gelmek çok büyük bir vicdani suçtur.
İnsanların birçoğu eşyayı yaratanın Allah olduğunu unuttukları için derin düşünemiyor. Fincanı, televizyon kumandasını, yol kenarındaki otları, otların içindeki kromozomları, kromozomdaki bilgiyi yaratanın Allah olduğunu düşünmedikleri için Allah'ı gereği gibi takdir edemiyorlar.
Hulusi Akar Paşamız temiz bir insan. Kendisi de 15 Temmuz Gazisidir. Milletimiz kendisinin yanında, gönlü çok müsterih olsun.
İnsanlar Allah sevgisini, Allah'a saygının içliliğini görmek isterler. Ukala, entel, soğuk, din mühendisliği anlatımı yapanlardan rahatsız olurlar.
Anlatımlarında tek bir defa sevgiden bahsetmeyen, Allah'ın sanatını coşkuyla anlatamayanların samimiyetsizliği dikkat çekiyor. Birçok din alimi bir kez dahi "Allah'ı çok seviyorum" diyemiyor. Açıkça coşkuyla Allah'ı sevdiklerini söylemek adeta ağırlarına gidiyor. Dini anlatanların Allah'ı sevdiklerini duyalım, bir iman hakikatinden bahsetsinler, Allah'ın sanatını nasıl takdir ettiklerini görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Sahip olduğu her şey mümine Allah'ın emanetidir. Mümin Allah'ın tüm emanetlerine saygı göstermekle yükümlüdür.
Alevi demek Hz. Ali'ye aşık yiğit demektir. Aleviler Allah'ı çok seven, özgür düşünen, sahabe İslamı'na özlem duyan derin insanlardır.
Geçmiş ve gelecek denilen kavram insanın beynindeki bir inançtır. Sonsuz uzun zaman, sonsuz kısa zaman içinde olup bitmiştir.
En iyi öğretmen insanın kendi vicdanı ve aklıdır. Allah her insanın vicdanına doğruyu ilham eder.
Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu bildirmiştir. Biz hiçbir ekleme ve çıkarma olmadan sadece Kuran'a uyuyoruz.
Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.
Mutsuzluğun asıl kökeni Allah korkusunun ve Allah sevgisinin eksikliğidir. Allah'ı çok seven bir insan mutsuzluk yaşamaz.
İnsanların bu kadar acizlik ve eksiklik içindeyken büyüklük hissine kapılmaları bir mucizedir, bu da imtihanın bir parçasıdır.
Gençlerin arasında imalı sözlerle birbirini küçük düşürmeye çalışmak yaygın. Alaycılığı zeka gösterisi sanıyorlar. Asıl alaycılık küçük düşürücüdür. Gerçek akıl ve zeka insanların birbirine saygı göstermesi, birinin diğerini yüceltmesidir.
Tüm kalpler Allah'ın kontrolündedir. Allah her an insanlara iyiyi de kötülükten sakınmayı da ilham eder.
Çocukları şevkle, neşeyle pratik bilgiyle eğitmek mümkünken sıkıcı, teorik, ezbere dayalı eğitim veriliyor. Bu mantığın tamamen değişmesi şart.
Din olan yerde eğlence, eğlence olan yerde din olmaz demek çok yanlış bir mantıktır. Din hayatın her alanında vardır, hayatın bütünüdür.
En büyük ihtiyaç insanların imanlarını kazanmasına vesile olmaktır. Aklen ve kalben imana vesile olacak eserler dağıtılması çok hayatidir.
Kuran yeterli ve açıktır. Kuran'a hurafelere göre ekleme yapan da eksiltme yapan da ahirette çok büyük vebal üstlenecektir.
Allah müminleri zorluklarla imtihan eder. Mesela mümin bir acıyla karşılaşır, sabreder o ona üstünlük kazandırır. Sabır yoksa o insan değerli hale gelemez.
Allah'ı çok seven Allah'ın yarattığı kullara şefkatle yaklaşır, Kuran'ın ruhunu iyi anlar. Mümin oruç tutmayana karışmaması gerektiğini bilir.
Oruç tutarken açlıktan, susuzluktan bahsetmek ibadetin ruhuna yakışmaz. Müslümanın asaletine böyle bir üslup gitmez.
Bizim anlatımlarımızdan ve ortaya koyduğumuz net delillerden sonra aydınlarımızın çok büyük çoğunluğu İngiliz Derin Devletini anladı.
Allah zer aleminde tüm insanları tüm uzuvlarıyla birlikte yaratmış, tüm insanlardan söz almıştır. Bu, Kuran'da evrim olmadığının delilidir. Kuran'da evrimle yaratılış olduğunu iddia edenler zer aleminin yaratılışını açıklayamazlar. Zer alemi de dünya da evrimle yaratılmadı.
Şehitlerimizi Allah nuruyla sarsın. Onları yüksek mertebelerinden dolayı tebrik, taziz, takdir, tahsin ediyoruz. Allah da takdir, tebrik etsin. Allah Kuran'da şehitlerin sevinç içinde olduklarını bildirmiştir. Müminler için şehitlik sevinç duyulacak mübarek bir makamdır. (Ali İmran Suresi, 169-170-171: Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah'ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.)

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

İslam'ı en iyi Kuran'dan öğreniriz. Ama Kuran'a mutlaka samimi, dürüst yaklaşılması gerekir.
İnsanların birbirine selam vermiyor olması göz göze dahi gelmek istememesi sevgisizliğin getirdiği belalardır. Sevgiyi, selamı yaygınlaştırmalı.
Elastiki ve rahat düşünmek güzel olandır. Doğru olana doğru demek gerekir. Katı, önyargılı olunmamalı.
Kuran'ın hiçbir bilgisi yanlış çıkmamıştır. Edebi yönden benzeri yoktur. Bilimsel olarak da 1400 yıl önce bilinmeyen bilgiler verilmiştir.
‘Müslüman yemez, içmez, yerde oturur, kalite bilmez’ diye biliyorlar. Bu yüzden Müslümanların ihtişamının görülmesi bu yanlış imajı yıkmak için gereklidir. ‘Müslüman kaliteli mekanda bulunamaz, kaliteli araba kullanamaz, kaliteli evde oturamaz, kaliteli giyinemez’ imajını biz yerle bir ettik. Güzel olan her şey sadece küfrün elinde olmalıdır diyenlerin tüm propagandasının geçersiz olduğunu hayatımızla gösterdik.
Oruç tutmak insana tevazu getirir, oruç tutan kişi şefkate ve sevgiye daha açık olur.
Pozitif ve negatif utangaçlık vardır. Pozitif utangaçlıkta kötü bir şeyden mahcup olunur. Negatif utangaçlık ise insanın sevgisini ifade etmesine engeldir. İnsanın sevdiğini gürül gürül söyleyememesi kibirden kaynaklanır. ‘Seviyor musun?’ diye sorunca ‘sence?’ diye cevap verilmez, ‘seviyorum’ denilir.
Allah her şeyi bir amaçla bir kaderle yaratmıştır. İnsanın varlık amacı da kul olmasıdır.
Allah'a inandığını söyleyip dine inanmadığını söyleyenler haşa Allah'ın insanlardan habersiz olduğunu söylemiş oluyorlar. Ya da bardağın, gözlüğün, yastığın amacı var ama insanın var olmasının hiçbir amacı yok demiş oluyorlar. Her ikisi de çok mantıksızdır.
Kuran çok açık ve nettir. Kuran'ı okuyan her insan açık ve net ayetleri anlar. İmayla, hurafeyle Kuran'dan hüküm çıkaranlara itibar etmesinler.
Mehdiyet çağındayız, Allah'ın Hadi isminin gençleri sardığı açıkça görülüyor.
Varolan bir şey asla yok olmaz. Ses de görüntü de Allah Katı’nda sonsuza kadar durur.
Her uyku bir nevi ölümdür. İnsan her uykuda ölür ve her sabah dirilir. Ölümden uyanma da keskin bir diriliştir.
Putin zeki ve delikanlı bir insan. Her insan gibi onun da hataları olabilir ama dünya geneline baktığımızda samimi olduğunu görüyoruz.
Kadınların kıymetinin iyi bilinmemesi deccaliyetin telkinleriyle oluyor. Cennetin de dünyanın da en büyük nimeti kadınlardır.
Peygamberimiz (sav) ümmi idi, Hz. İbrahim de okul bitirmedi. Ama hepsi arifti, müthiş kaliteliydi. Allah'a samimi olarak yakın olan çok kaliteli olur.
Allah tüm komşu ülkelere olduğu gibi Gürcistan'a da bereket, bolluk ve huzur versin. İnşaAllah tüm komşularımızla vize uygulaması kalkacak.
Allah'tan korkmayan Allah'ı sevmeyen samimi olarak pişman olmaz. Mümin Allah'tan utanır. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak pişman olur.
Modern İslam demek sahabe İslamı demektir, Peygamberimiz döneminde yaşanan İslam demektir. Kuran Müslümanlığı en moderndir.
Tayyip Hocam modern, aydın, laik, demokrat, Kuran İslamı'nı savunan gerçek bir Osmanlı delikanlısıdır. Milletçe sonuna kadar yanındayız. Tayyip Hocam kimsenin hayat tarzına karışmaz, özgür düşünen bir insandır. Kendisini aksi gibi göstermeye çalışanlar kendilerince oyun oynuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

İslam ahlakı tam yaşandığında kimse aç kalmaz, kimse ihtiyaç içinde kalmaz.
En büyük israf silahlanmayla yapılıyor. Silahlanmaya ayrılan paranın onda biri bile fakirler için ayrılsa dünyada yokluk ve açlık kalmaz.
Sosyal adaleti, refahı ve huzuru sağlayacak insanın ruhunun anayasası, manevi bir anayasa gerekir. Bu manevi anayasa Kuran'dır.
Özgürlük yaratıcı gücü ve telif gücünü geliştirir. Türkiye'de sanatın gelişmemesinin sebebi toplumsal baskıdır.
Yaratan da öldüren de Allah'tır. Beden ve ruh Allah'a aittir. Mümin sevdiğinin vefatından üzüntü duymaz. Allah'a kavuştuğu için sevinir.
Sevgi en güzel samimiyetle anlatılır. Kadınlar samimiyetsiz iltifatlardan çok rahatsız olur. Bir kadını oradan burdan duyduğu kalıplaşmış cümleler kullanarak, içten bir saygı duymadan yapılan iltifat çok rahatsız eder. Kadın akılsızlığı ve samimiyetsizliği hemen anlar.
Duygusallık tehlikelidir. İnsanın aklı başında olmasına engel olur. Dengesizlik olur. Melankoli insanı şizofren ruha doğru çeker.
Kuran'ın kendisi namustur. Din namustur. Dinin bütününe inanıp yaşayan kadın namusludur.
İnsanların çoğunun bilmediği, Allah'ın sadece samimi kullarına uyguladığı pozitif kanunu vardır. Israrla samimi olan mutlaka galip gelir.
Bazıları çok üst perdeden, kendisi sanki cennet ehliymiş de insanları kurtarıyormuş gibi bir üslup kullanıyor. Dini samimi anlatmıyorlar. İnsanların iman hakikatlerine, Kuran mucizelerine ihtiyaçları var bunları anlatmıyorlar, her gün oluk oluk Müslüman kanı akıyor hiç üzerinde durmuyorlar. Darwinizm insanları dinsizliğe sürüklüyor tek kelime cevap vermiyorlar.
İslam kolay ve sadedir. Dini yaşamak kolaydır. Bütün mesele samimi olmaktadır.
Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve şefkattir. Derin bir şefkat olursa çocuk her konuyu çok kolay öğrenir, aksinde çok sıkılır. Çocukların ruhlarındaki hürriyeti tamamen açmak ve sevgiyi onlara pınar gibi sunmak lazım. O zaman çok güzel bir eğitim olur.
Ben bir insanı sevince sonsuza kadar severim, cennet arkadaşım olarak tutkuyla sonsuza kadar severim.
İnsanların bir kısmı çıkarlarıyla çatıştığında çirkinleşir, yalan söyler, oyun oynarlar. Bu çirkin ahlaka sahip olanların pis bir elektriği vardır.
Tüm güzellikler Allah'a aittir. Her güzelliği yaratan ve samimi olanları bir araya getiren Allah'tır. Tüm güç ve kuvvetin sahibi Allah'tır. Deccaliyete karşı Mehdi'ye metafizik gücü nasip eden de Allah'tır.
Darwinist materyalist eğitim insanları hayatlarının amaçsız olduğuna inandırıyor. O zaman sadece hayatta kalmak için yaşıyorlar, sanat, sevgi, güzellik, kardeşlik özlemi içinde olmuyorlar. Darwinist eğitim insanların yaşam neşelerini ve şevklerini ellerinden alıyor.
En muhteşem gerçek sanatçı Allah'tır. Allah sanatıyla dünyayı güzelleştirir, ruhumuzu da sanatla yaratmış bize sevmeyi öğretmiştir.
Müslüman Allah rızası için çok samimi olur. Atak, candan olanın yolunu Allah mutlaka açar. Müslüman elinde ne imkan varsa onu Allah için kullanır.
Fitne yeryüzünden kalkıncaya İslam ahlakı dünyaya hakim oluncaya kadar gayret etmek tüm Müslümanlara farz. Bunun adı Mehdiyettir.
‘Bir lokma bir hırka’ diye bir anlayış Kuran'da yoktur. Mümin ferah, güzel, nezih yaşar. İhtiyaç içindekileri de koruyup kollar.
Ramazan'da helaller haram olmaz, haramlar helal olmaz. Haram ve helal her ay için aynıdır. Bu aya özel ayrı kurallar çıkarılmaz.
Ramazan'da orucunu da tutarsın, müzik de dinlersin. Ramazan ayı farklı haramların olduğu bir ay değildir. Hurafeye göre davranılmaz.
Müzik helal dans helal resim heykel helal. Boş yere insanların üzerinde baskı kuruyorlar. İnsanların sevinç içinde çok rahat yaşaması lazım. Kendi koydukları gereksiz kurallarla hayatı cehenneme çeviriyorlar. Sevgi, güzellik, sanat, müzik, neşe yoksa hayat cehennem olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah'ın çok sevdiği bir insanı tüm dünya bir araya gelse yenemez. Tek bir kişi Allah'ı çok sevdiğinde tüm dünyaya karşı başarılı olur.
Her zaman söylüyorum Aleviler candır. Sanatçı ruhludurlar, ariftirler, tefekkürleri zengindir, bağnazlığa karşı bir kaledirler, sevgi insanlarıdır. Aleviler aleyhinde konuşanlar bilgisizliklerinden ve sevgisizliklerinden bu konuşmaları yapıyorlar.
Hadislerde anlatıldığı gibi Sırat Köprüsü kavramı Kuran'da yoktur. Ahirette sorgulama vardır. Bu sorgulama mümin için kolay, küfür için çok zordur. Müminin ahiretteki sorgulaması çok kısa ve kolayken küfür için azap verici şekilde zor ve detaylıdır. Allah tek tek her şeyin hesabını soracak.
Evlilik Allah'ın rızasını arayarak olmalıdır. İnsan eşini seçerken bu insan Allah'a kendini teslim etmiş mi, İslam için neler yapmış, İslam'ı yaymak için ne yapıyor, egoistlikten kurtulmuş mu, güzel ahlaklı mı gibi ölçülere bakıp ahiret hayatı için eşini seçer.
Mümin affederek sağlıklı sıhhatli olur Affedici olmak tutkunun, sevginin, aşkın ve dostluğun temel vasfıdır. Affedicilik yoksa sevgi oluşmaz.
Kadının ana vasfı sevme ve sevilmedir. Sevgi olmadığında kadın yıpranmaya başlar, hayat zevki tamamen elinden gider.
Kaliteli bir insan övüldüğünde şımarmaz. Ama insanların bir bölümü dengesiz oluyor, sıradan bir insanken övüldüğünde ahlakları bozuluyor. Övüldüğünde şımarıp kontrolden çıkmak bir nevi akıl hastalığıdır ve kişilik bozukluğudur. Sevgi dolu, Allah'tan korkan Allah'ı seven bir insan her zaman dengelidir, övüldüğünde asla şımarmaz.
Güzel ahlak insanı güzelleştirir. Akıllı ve derin düşünen kadın müthiş etkileyicidir ve güzeldir.
Allah hepimizi Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın sevgi hakimiyetini, nurlu hakimiyetini Allah bizlere göstersin.
Nefretle bir yere varılmaz. Asabi, kindar anlayışla hiçbir sorun çözülmez. Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgi ve merhamet olmalı. İsrail Filistin meselesinde toprak sorunu değil sevgisizlik sorunu var. Nefret kalkar, sevgi ve kardeşlik ruhu oluşursa hemen barış hakim olur.
Allah sevgisi güçlü olduğunda derin bir şefkat, merhamet ve fedakarlık olur. Filistin İsrail sorununun çözülmesi de Allah sevgisiyle olur. Filistinli gençlerin de İsrailli gençlerin de Allah'ı çok sevip samimi dindar olmaları durumunda birbirlerine saygı ve sevgi duyarlar.
İnsanların birbirine güvenmemesi ve sevgi duymaması olağan bir şey değildir, bu özel sistemle geliştirilmiş bir manevi beladır.
Allah ahirette Kuran'a uyup uymadığımızı soracak. Müslüman sadece Kuran'dan sorumludur.
İnsan dürüstçe samimi olarak her şeyin Allah'a ait olduğunu anlayınca üzerinden şirkin tüm belaları kalkar, tüm sıkıntıları biter.
İnsan imtihanın sırrını tam bilse zerre sıkıntı çekmez. Her şeyin Allah'a ait olduğunu çok iyi düşünmek gerekiyor.
Allah insanların gafletten uyanmaları için sık sık uyarılar yaratıyor. Uzayda magma kaynayan bir kürenin üzerinde gidiyoruz, etrafımız gök taşlarıyla çevrili. Çoğu insan bir kez bile Allah'ı anmıyor.
Şehitlerimiz cennet ehli oluyor, ne güzel mutluluk. Hiç kimse dünyada kalmayacak. Şehitlerimiz en güzel şerefle dünyadan ayrılıyorlar. Allah şehitlerimizin ailelerine mutluluk içinde bir sabır nasip etsin. Evlatlarının şehadetine her Müslüman gibi biz de imreniyoruz.

> Daha Fazla

Allah'ı seven insan için Allah aşkı sonsuzdur. Müminin sevgisi ve aşkı hiçbir zaman acı olmaz, aşk acısı diye bir konu olmaz. Bazen insanlar sevdiklerini putlaştırıp şirke düşerler. O zaman Allah o putu belaya çevirir, o zaman sevgisinde acı başlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah ayette “insan zalim ve cahildir” diye bildiriyor. İnsanların büyük çoğunluğu nankördür. Allah'ın muazzam aklı ve koruması var ama şükretmiyorlar.
Suriye'den gelen Arap, Kürt, Türkmen her kim olursa olsun bizim başımızın tacıdır. Türkiye hepsine severek ev sahipliği yapıyor.
Müminlerin birbirlerine yardımcı olması farzdır. Mümin müminin velisidir, annesi babası gibi tüm müminleri sahiplenir, koruyup kollar.
Benim arkadaşlarımın nurları birbirine benzer. Müminler bir ümmettir, birbirlerine benzerler.
Bediüzzaman Hazretleri ayetlerin ve hadislerin işaretinden ebced hesabıyla 2120 gibi kıyametin kopacağını söylüyor. Doğrusunu Allah bilir.
Tüm iyiliklerin güzelliklerin başı Allah'ı çok sevmek ve Allah'tan çok korkmaktır.
Bir kadının gözündeki tutku yeteneği ve derinlik onun aklını ve ruh kapasitesini gösterir.
Bir insana güvenebilmemiz için akılcı değerlendirme yapmak gerekir. Kuran'ın ölçüsü insanları teşhis etmekte en mükemmel ölçüdür. Kuran'ın ölçüsüyle hem kendimizi hem insanları iyi tanırız. Kendimiz kendimize nasıl zarar vermeyiz insanları nasıl tanırız bunu öğreniriz.
Beden Allah'ın insana sağladığı güzel bir tablodur ama beden incelik, görgü, yüksek kalite ve sevgiyle bezenmedikten sonra insana itici gelir.
Azerbaycan ile Türkiye'nin birliği gönüllerde sağlanmıştır. Geriye bir tek sınırların kaldırılması kaldı.
Beğenmediği bir şeyi mimikle ifade etmek kaliteli bir insanın asla tenezzül etmeyeceği bir tavırdır.
İnsan sabırla, vefayla, aşkla, derinlikle, akılla, kaliteyle güzel olur. Vefasız, görgüsüz, ince düşünemeyen, derinlik bilmeyen bir kadın çok güzel olsa da beğenilmez. Allah beğenilmeyi ruhun ihtişamına bağlamıştır.
Kitaplarımda güzel resimler olmasının sebeplerinden biri Allah'ın güzelliklerini hatırlatmak, Allah'ın sanatını insanların görmesini sağlamaktır.
Okullarda tüm dinler ve çok sayıda dil öğretilmeli. Bir insan içinde yaşadığı toplumun dinini bilmiyorsa o insan için büyük eksikliktir.
Bir toplumdaki kalite kadının özgürlüğüyle oluşur. Kadının suç makinası gibi görüldüğü, bakımlı olmasının yasaklandığı toplum medeni değildir.
Peygamberimiz (sav)’den ilk vahyi duyan kadındı, ilk şehit olan da kadındı. Kuran İslamı'nda kadın çok değerlidir.
Gelenekçi ortodoks sistemde kadına güven, saygı ve sevgi yoktur. Kadına potansiyel her suçu işleyecek gözüyle bakar, nefes aldırmazlar.
Pişmanlık insanın eğitimi için bir vesiledir. Ama müminin pişmanlığı yıkıcı bir pişmanlık değildir.
Gençlerin tüm ömürlerini sınavlarla geçirtiyorlar. Gençlerin huzurlu ve stresten uzak yaşamasını sağlamak Devletin politikası olmalı. Eğitim neşeli ve sevinçli olmalı. Eğitimin temel gayesi genel kültür olsa yarıştıran değil zevkle öğrenmelerini sağlayan, yeteneklerine dayalı bir eğitim sistemi olsa tüm gençler mutlulukla okula giderler.
Kaderin bir film şeridi gibi aktığını bilen ve Allah'ın izlettiği o görüntüyü saygıyla izleyen çok huzurlu yaşar.
Sayın Devlet Bahçeli çok vefalı bir dost, güvenilir bir lider, muhterem bir zattır. Tüm Türk İslam alemi için kıymetli bir insandır.
Özellikle terör saldırıları olan bölgelerde tüm yollara gece görüşlü çok sayıda gözlem kamerası yerleştirilmeli, hava denetimi de sabit olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Egoistlik bir insan için en çirkin haldir. Kadının da erkeğin de diğergam olması güzeldir. Kendisi için yaşayanı sevmek çok zordur.
Vicdanı temiz, derin düşünen, dengeli, kolay bağlantı kurulabilen, konuları rahat kavrayan, renkli ruha sahip olan kadın çok güzeldir.
Tayyip Hocam eleştiriye açık bir insandır. Eleştiriler hem Hükümeti hem demokrasiyi güçlendiriyor.
Ramazan'da Müslümanlar mis gibi olur. Özellikle ağız ve diş bakımı önemlidir. Oruç tutanların diş temizliğine özen göstermeleri gerekir.
Ramazan'da müzik dinlenmez diye bir konu yoktur. Allah'ın helal ettiğini haram kılarak kendilerine boş yere zulmediyorlar.
Sevgiyi yaşamayan insanlarda çevreyi koruma duygusu da olmuyor. Güzellikten, sevgiden anlayan bir insan o güzelliği bozmaya kıyamaz. Sevgisizlik insanları güzel olan her şeyi tahrip etmeye yönlendirir.
Mümin pişmanlık duyduğunda bu yıkıcı bir pişmanlık değildir. Daha iyisini yapma isteğidir.
Şuuru açık samimi bir insan cehenneme gitmez.
Dünyada sıkıntı özel olarak yaratılıyor. Cennette asla sıkıntı yoktur.
Din ağır davranmak değildir. Tam tersine kalite, sevinç, neşe, güzellik demektir.
Eleştiriden rahatsız olmak nefsin çirkin bir refleksidir. Oysa eleştiri röntgen gibi insanın kendi göremediklerini görüp düzeltmesini sağlar.
Çocukların eğitimi mutlaka eğlence ile birlikte doğal bir yapı içinde olmalı. Çocukları rahatsız eden bir eğitim sistemi olmamalı.
İran ile Türkiye'yi çatıştırmak isteyen İngiliz derin devletidir. İki ülke tarih boyunca dost olmuştur ve dost kalacaktır.
Arapları, Kürtleri, Türkmenleri herkesi çok seviyoruz. ‘Şu ırkı seviyorum şunu sevmiyorum’ diyen sevgisizlerin fikrine kimse itibar etmesin.
Engelli kardeşlerimizin tedavilerinden hiçbir şekilde para alınmaması gerekir.
Rum kesiminin sürekli Kıbrıs'tan toprak talep etmesi adil değil. Sınırları kaldıralım, iki halk birlikte kardeşçe yaşasın ama toprak vermeyiz.
Arda Turan terbiyeli nur gibi Müslüman. Sevgisiz insanların zehirli dilleriyle kendisini rahatsız etmeye çalışmalarına hiç itibar etmesin.
Mısır'da veya diğer ülkelerde Hristiyanların ve Musevilerin ibadethanelerine saldırı olması İslam'a göre zulümdür. Tüm ibadethaneler Müslümanların koruması altındadır. Kardeşlerimiz ülkelerindeki Kitap ehli'ne sahip çıksınlar ve onların kutsal mekanlarını korusunlar.
Homoseksüellik tüm dinlerde Allah'ın haram kıldığı bir çirkinliktir. İnançlı insanlara zorla homoseksüelliği meşru göstermeye çalışıyorlar. Dünya çapında homoseksüelliği meşrulaştırmak isteyen İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2017> Daha Fazla

Müzikle dini bağdaştıramamak çok yanlış. Müzik olursa din olmaz diye bir şey yoktur. Din hayatın her anında vardır.
Tevrat ve İncil'in bozulmamış yönlerini Kuran'a bakarak anlarız. Kuran'a uygun kısımları doğru ve geçerlidir.
Müslümanın en mutlu olduğu an Allah'a teksif olduğu anlardır. Allah sevgisinin üstünde daha yüksek bir zevk yoktur.
Şeytan imtihanın mühim bir unsurudur. Şeytan olmadığında imtihan ortadan kalkar. Ölüme kadar şeytanın telkini vardır.
Allah'ın bizden istediği Allah'ın rızasının en çoğunu tüm gücümüzle istemek ve samimi olmamız. O durumda Allah kusursuz bir yolda ilerletir. Müslüman tam samimi olacak, o zaman dümdüz bir yolda ilerler. Aksi halde bir oraya bir buraya savrulur.
Dünyanın sakinleşmesi, huzur bulması ve güzelleşmesi Hz. Mehdi'nin zahir olmasıyla gerçekleşecektir. Dünya o zaman sevgiyi kabul edecek.
Allah'a güvenip dayanan ve samimi olan insan tek başına da olsa hep başarılı olur. Resulullah (sav) öksüz ve yetimdi, sultanlar sultanı oldu. Allah'ı samimi seven insanı Allah yalnız bırakmaz, seveceği insanları da yanına getirir.
İslam'ın güzel yönlerinden biri insanın kişiliğini değiştirmesidir. Cimri olan cömert, korkak olan cesur, öfkeli olan itidalli olur.
Sinirlenmek insanı küçük düşüren, görünümü komik bir durum. İnsanın kendisine öfkeyi hiç yakıştırmaması lazım. Mümin sinirleneceği durumla karşılaşır ama Allah'a sığınıp o duyguyu yener. Allah'ın gösterdiği görüntüye öfkeyle değil hayır gözüyle bakar.
Ekonominin kilitlenmesinin ve fakirliğin ana nedeni malı yığma tutkusudur. Allah sevgisi ve korkusuyla birlikte yığma tutkusu kalktığında zenginlik oluşur.
Televizyonlarda radyolarda genel kültürü artıracak bilgiler sürekli aktarılsa muazzam bir ilerleme olur ancak kültürün imanla birleşmesi şarttır.
Kıskanmak kadını yüce bilmek, ona her türlü güzelliği sunmak, kötülükten korumak, onuruna iffetine özen göstermek anlamında olur. Kadına güvenmeyip potansiyel suçlu görüp her an bir suç işleyeceğinden şüphe edip takip ediyorsan bu o kadına hakaret olur.
Hayatı dolu dolu yaşamak Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak olur. Dünyanın hakkı en güzel böyle verilir.
Egoistlik insana azap verir, insanı kirletir, çökertir ve insanı manen hasta eder.
Mehdiyet devrine kadar gerçek bolluk oluşmayacak, ekonomik krizler devam edecektir. Hz. Mehdi devrinde ise görülmemiş zenginlik olacak.
Medyada çıkan sevgisizliği telkin eden haberlere kimse itibar etmesin. İran temiz bir Müslüman ülkesidir, Türkiye'nin dostudur.
İstanbul çok kutlu mübarek bir şehirdir. Hz. Musa ile Hızır'ın görüşmesi İstanbul'da olmuştur, bir çok sahabe mezarı İstanbul'dadır.
Kim mazlumu korursa o ona bereket getirir. Mazlumu koruyanı Allah korur.
İbadethanelerdeki konuşmaların çok kısık sesle, fısıltıyla olması gerekir. Dua eden, ibadet eden insanların dikkatini dağıtmamak önemlidir.
Arkadaşlarımın çoğunun 30 yıllık sadakati var. Hepsi imanın nuruyla çok güzel ve çok dinçler.
Kadınlar Peygamberimiz (sav) ve sahabe döneminde özgürdü. Hz. Mehdi döneminde yine özgürlüğe kavuşacak, istedikleri gibi hür yaşayacaklar.
Hz. Mehdi devrinde tüm dünyada çok büyük bir zenginlik ve bolluk olacaktır.
Ekonomik kriz, yokluk ve darlık Allah'ın insanları Kendisine yaklaştırması için birer denemedir.
Müminler kardeştir. Mümin birbirine anne baba gibi sahip çıkar. Birbirine velidir. Ben de arkadaşlarımın dostu, kardeşi, arkadaşı, velisiyim.
10 yıl sonra Türkiye çok güzel bir konumda olacak Allah'ın izniyle. Bu zor günlerin ardından her türlü güzelliğin olduğu bir ülke olacak.
Şirkten fayda sağlayacağını düşünen mutlaka bela ve uğursuzlukla karşılaşır. Allah'tan değil insanlardan umut etmek o insanı putlaştırmaktır. Allah'ın yerine haşa başka insanları veya eşyaları put edinen o putun altında ezilir. Allah mutlaka uğursuzluk verir.
Çocuğun canını yakarak terbiye olmaz. Çocuğa çocuk muamelesi yapmak yerine mantıklı, akılcı anlatım yapılırsa çocuk doğruyu kabul eder. Çocuklara Allah'ın kulu, tecellisi olarak bakmak, değer verip saygı göstermek lazım. Çocuk kendisine saygı gösterildiğini görürse eğitilir.
Allah'ın tecellisini gördüğüm dindar, temiz, candan her kadını Allah aşkıyla çok severim.
Otellerde, lokantalarda yemeklerin israf edilmemesi için her türlü tedbirin alınması şart. İsraf olmasa dünyada fakir kalmaz.
Şehitlerimizin şehadetleri makbul ve kabul olsun. Allah ailelerine uzun hayırlı ömür ve sabrı cemil nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Spor vücudu güçlendirir. Gençlerin sporu sevmesi için uzman kişiler tarafından teşvik edilmeleri ve yetiştirilmeleri gerekiyor.
Müslüman kiliseye de gider, sinagoga da gider, camiye de gider. Müslüman sinagog ve kiliseleri korumakla yükümlüdür. Sinagog ve kiliseler de Allah’ın evidir. “Oraya giren kafir olur” şeklindeki batıl düşünce çok yanlış, Müslümanlar Allah'ın evini korurlar.
Ateistler içinde çok terbiyeli, efendi, nezaketli olanlar var. Ateistlik güçlü kuşkunun adıdır, ateistlerle konuşarak, şefkat ve saygıyla yaklaşarak Allah'ın varlığını anlatmak gerekiyor.
Hz. Mehdi müşfik bir sevgi insanı olarak zuhur edecektir. Kendi şahsına karşı işlenen suçları dahi affedecektir.
Mümin bir an önce cennete gitmek talebinde olur. Uzun ömür ise Allah'a hizmet için, İslam'ı tebliğ için istenir.
İstanbul'un güzelleştirilmesi ancak Mehdiyet zamanında gerçekleşebilir. Gönülleri fethederek, sevgiyle, insanları ikna ederek bu yapılabilir.
Benim tek hayat felsefem her şeyde Allah'ın rızasının en çoğunu, en fazlasını istemek ve aramaktır.
İnsanlar cennet bahçesi cennet meyvesi denilince dünyadaki gibi sanıyorlar. Tek bir cennet elmasında akıl almaz güzellik, sanat vardır. Cennette sade, sıradan hiçbir şey yoktur. Cennette tek bir kum tanesi bile bir anda kainat haline gelebilir.
Şeyh Nazım Hazretleri dünyada tanıdığımız ahlakı en güzel, en kıymetli insanlardan biriydi. Allah bizleri cennette kardeş etsin inşaAllah.
Mehdiyet devrinde sağlık, ilaç, su, elektrik gibi hizmetler ücretsiz olacaktır.
Allah'a yakın olmak keyif yapmak ve kolaylık içinde yaşamak anlamına gelmez. Allah kendisine yakın olanı çileyle, zorlukla terbiye eder.
Mümin her an samimi olacak ve samimiyet anlayışında hiç kesinti olmayacak.
Rüyalar bir eğitim vesilesidir, bir hayat boyutudur. Müminlerin rüyada da eğitilmek için dua etmeleri gerekir. Rüyalardan sorumlu değiliz ama rüyalarda eğitilebiliriz.
Samimi olunursa Allah imani derinliği de artırır, insan sürekli Allah'a yaklaşır.
Allah'ı çok sevenlere Allah'tan bir nimet olarak çok fazla zorluk ve çile isabet eder.
Hikmet, güzel anlatım, derinlik demektir.
Hz. Mehdi dünyadan tamamen geçmiş hep Allah için ve sevdikleri için yaşayan bir insan olacaktır.
Toplumun kadına sevgi ve saygıyı öğrenmesi için bu yönde eğitilmesi gerekiyor.
Öfkeye kapılmayan kişi ibadet zevkini alır, biz kötülüğe karşı her zaman affedicilikle, şefkatle karşılık veririz. (Fussilet Suresi, 34: İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.)
Allah kötüleri yaratarak bizi imtihan eder, kötülüğe karşı hemen güzellikle karşılık vermek gerekir.
Öfke vücuda çok zararlıdır, öfke sonucu insanın kalp ritmi bozulabilir, tansiyonu yükselebilir, beyin kanaması olabilir. Öfkelenen kişi hem kendisine hem çevresine zarar verir. Müslüman tevekküllü olur, her şeyi Allah'ın yarattığını bilir ve huzurla hareket eder.
Arif Şentürk, gerçek bir sanatçı, böyle değerli insanlar çok az kaldı, değerleri bilinmiyor.
Alaycı, züppe, saygısız bir üslupla Anadolu insanını rahatsız eden bazı kişiler o kıymetli insanların evlerine girmeyi hak etmiyorlar.
Karadeniz çok güzel bir bölge ama bu güzelliğin kıymetinin iyi bilinmesi gerekiyor. Karadeniz’in ormanları, ağaçları Anadolu’nun temiz insanlarıyla daha da güzel oluyor.
Kadın Allah’ın tecellisi, mukaddes bir varlık olarak görülürse kadın hakları korunur. Kadın ancak Allah’ın hediyesi, bir nimet olarak görülürse bu kadını yüceltir, rahat olmasını sağlar yoksa feminizm gibi mantıklarla olmaz.
Tıp fakültelerine yurtdışından bilim adamlarının, profesörlerin getirilmesi eğitimde kalitenin artırılmasında etkili olabilir.
Sosyal adalet Kuran'da vardır, velayet sisteminde herkes korunup kollanmış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kehf Suresi’nde baştan sona Mehdiyet anlatılır. Her ayetin sırlı anlamları vardır.
İmtihanın olması, böyle bir eğitimden geçmek, cennetin anlam kazanması için gereklidir. Çile çekmeyen derinlik kazanamaz. Derinliğin, tutkunun ve aşkın oluşması için sabır, sadakat vefa gerekir, bunları da en güzel imtihanla kazanırız.
Hz. Mehdi'nin özelliği insanların üzülmesini ortadan kaldırması, müjde vermesidir. Mehdiyet devrinde insanların üzüleceği bir şey olmayacak.
Peygamberimiz çok modern, neşeli, dışa dönük bir insandır. Her Peygamber kendi asrının ultra modern insanıdır.
Yeni nesil aklı başında, makul, dindar ama bağnazlığa karşılar. Bu güzel bir tutum.
Allah haramları Kuran'da net olarak bildirmiştir. Allah adına hüküm vermek zulümdür. Allah adına yalan söylemek zulümdür.
İran ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi diye bir şey olmaz. Boş yere uğraşıyorlar. Sünniler de Şiiler de nur gibi Müslümanlar.
Müzik dinleyen dans eden cehenneme gider anlayışı Kuran'da yoktur. Bu anlayış dünyayı cehenneme çeviriyor. Allah'ın helal kıldığı haram kılınmaz.
Peygamberimiz (sav) İsa Mesih'in içlerinde kadınlar da olan 1400'e yakın talebesi olacağını haber vermiştir.
Dünyanın en güzel süsü olan kadınların değerini bilmemek insanların Allah'a sevgi ve saygılarının eksikliğinden oluyor.
‘Nefret insanları’ nefsini kontrolde güçsüz kalmış, şeytana yenilmiş insanlardır. Bu kişilere doktor gibi yaklaşmak gerekir. Doktorun hastayı tedavi etmesi gibi ‘nefret insanlarına’ şefkatle yaklaşıp onları tedavi etmek lazım. Bu insanlar da manevi hastadır.
Darwinizm bilimsellik şemsiyesine sığınarak dünyayı aldatmaya çalışıyor. Evrim Sümerlerden bu yana gelen putperest bir inanıştır.
Türkiye hem konumu hem tarihi hem de sahip olduğu kültür ve ahlakla lider olacak bir ülkedir. Ama bu sevgi öncülüğü şeklinde bir liderliktir.
Kadın da erkek de zer aleminde aynı anda yaratılmıştır.
Cehd Müslümanın gayretini ifade eder. Cehd insanın nefsine karşı mücadelesidir. İlimle irfanla geceli gündüzlü gösterilen gayret cehddir.
Ateistlere karşı şefkatli, saygılı davranmak gerekir. Açıkça samimiyetle inanamadıklarını söylüyorlar, dürüst davranıyorlar.
Hz. İsa Müslüman olarak geldiğinde Hristiyanlar Kendisini daha çok seveceklerdir. O zaman gerçek İsa'yı sevmiş olacaklar.
Gelenekçi ortodoks kardeşlerimiz suni kurallarla adeta kendilerini öldürmüş durumdalar. Dinsizliğin kendilerini ezmelerini kolaylaştırmışlar. Sanat, bilim, kalite olmayınca baştan yenik duruma düşüyorlar ve ezilmeleri çok kolaylaşıyor. Kadının özgür olmayacağına müzik, sanat, heykel olmaması gerektiğine o kadar kendilerini inandırmışlar ki güzellik görünce tavır koyuyorlar. Gelenekçi sistem kendilerinin de uymadığı binlerce kural koymuştur ve Allah'ın cennet güzelliği olarak övdüğü tüm güzelliklere karşı çıkar.
Havaya ateş açarak kutlama yapmak büyük münasebetsizlik. Cana kasteden bir durum olduğu için buna karşı gerekli hukuki tedbirler alınmalı.
Allahualem Kıyamet büyük bir göktaşının dünyaya çarpmasıyla gerçekleşecektir. Kıyamet günü insanlar için hiçbir yere kaçış olmayacaktır.
Vesvese insana hep gelir. İman vesveseye karşı mücadelenin adıdır. Nefsin saldırır, şeytan saldırır, kafandan bin şey geçer sen ona karşı direnirsin.
İslam'da düşünmek esastır. Allah'ı anarken, Allah'ın isimlerini söylerken de düşünerek, Allah’ı çok severek, anlamını bilerek söylemek önemlidir.
Dünyada gerçekleşen her olay Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Firavun'u da Nemrud'u da yaratan Allah'tır. Bunda bir Ledün ilmi gizlidir.
İsa Mesih geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır. Tevrat ve İncil'in bozulmamış, Kuran'a uygun yönlerine de tabiiyeti devam edecektir.
Daha önce denendiği gibi bir açılım veya çözüm süreci bir daha asla olmayacaktır. Adamların açılımdan kast ettikleri Güneydoğu'yu PKK'ya vermek, başına Öcalan'ı geçirmek, komünist devlet kurmaktır. Bunu akıllarından bile geçirmesinler.
İngiliz derin devleti İngiliz halkını büyük bir belanın içine çekmek istiyor ve acımasızca çocuk kanı döküyor. Deccaliyetin tek isteği kandır.
Manchester'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İngiliz halkına başsağlığı diliyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi olduğunda insan her şeyin en güzelini arar ve en güzelini yapmaya çalışır, o zaman hayat çok kaliteli olur.
Gıybet haramdır. Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında bazı kişiler büyük bir iştiyakla dedikodu yapıyorlar.
Kadınların sabrı, merhameti, vefası, aklı, güzelliğe olan eğilimi, inceliği Allah tarafından onlara verilmiş ciddi bir üstünlüktür.
Kızıl Elma ülküsü İttihadı İslam'ın diğer adıdır. Kuran'ın sevgi dolu ruhunun dünyaya hakim olmasıdır. İmansız Kızıl Elma olmaz.
Müslümanın öncelikli tebliğ alanı yaşadığı dönemin önde gelenleridir. Bu, Kuran'da bildirilen bir yöntemdir.
Kendi ülkesine, toprağına, ailesine ve en başta kendisine egoist insanlar tüm dünyaya eziyet ediyor. Mehdiyet egoizmi tamamen kaldıracak.
Tüm dünya deccaliyet tarafından bir kafes haline getirildi, binbir türlü gereksiz kuralla insanlar acımasızca eziliyor, gençler nefes alamıyor. Toplumun binlerce sayısız kuralı insanların mutluluğunu, yaşama sevincini ellerinden alıyor. Sadece işlevsel şeylerle yaşıyor kalite aramıyorlar.
Allah evrenin sırlarını zaman içerisinde yavaş yavaş insanlara öğretiyor. Bu sırları saklayan da çözdürüp bulduran da Allah'tır.
Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.
Bir şehirde beton duvarlar, dikenli teller çoğunluktaysa sevgi azalmış demektir. Biz dikenli tellerin olmadığı bir dünya istiyoruz.
Amerikan halkının dindarlığı ve Allah sevgisi çok güzel. Bizim canlı yayınlarımızın da en çok seyredildiği yerlerden biri Teksas.
İslam anlayışında malı yığıp biriktirmek, parayı tutmak yoktur. Para ve mal sürekli harcanıp dağıtılırsa ekonomi çok güçlü olur.
Said Nursi Hazretleri dünyayı yöneten manevi meclisin bir mebusudur. Çok kıymetli değerli bir insandır. Bediüzzaman kendi asrının en modern Müslümanıdır. Başarıyla modern sahabe anlayışını savunan bir insandır.
Kitap ehlinden yani Hristiyan veya Musevi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir. Kuran'a göre bu helaldir.
Irkçılık "benim, bana ait, benim mülküm" demek için geliştirilmiş bir düşünce. Benim ailem diyor ama onları mülk olarak görüyor. Bu egoizmin topluma yansıması ise ırkçılığı ortaya çıkarır. Irkçılık milli egoizmdir ve şeytanın fikren mağlup edilmesiyle kökten bitecektir.
Hafif bir imtihanla sonsuz yaşam olmaz. Sonsuzluk için çok iyi imtihandan, çok kapsamlı bir eğitimden geçmek gerekir.
İmtihanın detayları insana akıl almaz bir zenginlik katıyor. Sonsuza kadar insan bu zenginliği kullanıyor.
Allah Katı’nda zaman yoktur. Şu an zer alemindeyiz, şu an mezardayız, şu an dirildik, şu an ahiretteyiz. Hepsi tek bir an içinde olup bitmiştir.
Malı dağıtmak insana sağlık sıhhat getirir. Malı dağıtanın malı artar, yiyeceği dağıtanın sağlığı sıhhati artar.
Bencillik küçük düşürücü ve utanç vericidir. İnsana kalender olmak diğergam olmak yakışır.
Güzelliğin en güzelini elde etmeye kalite denir. Kaliteli insan da sevmekten ve sevilmekten hoşlanan, güzelliğe aşık olan varlığa denir.
İnsan, herşeyi Allah'ın yaptığını bilirse, şirkten Allah'ın izniyle kurtulmuş olur.
İsa Mesih çok tevazulu, çok kaliteli, çok efendi bir insandır. Keskin bir zekaya sahiptir. Allah'ı çok derin düşünen, dünya tatlısı bir delikanlıdır.
Yerin altında magma kaynıyor, göktaşları sürekli dünyaya teğet geçiyor, insanların büyük kısmı nişan, düğün, çek senet peşinde. Hiç düşünmeden yaşıyorlar.
Ne Mehdi konusunda ne İsa Mesih konusunda aklın ihtiyarı alınmaz. Onların vefatının ardından akıl almaz bir çöküş ve dejenerasyon başlayacak.
Allah’ın izniyle İsa Mesih'i göreceğiz. O devirdeki elbisesi ve yanındaki eşyalarını da göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen genç görünecek.
2023’lere kadar önümüzdeki yıllar büyük olaylarla geçecektir. 2023 gibi Allahualem sakinleşme başlayıp 2029 gibi kamil anlamda güzellik oluşur.
Allah'a sevgimizin ispatı Allah'ın rızasına en çok uygun olanı seçmek, Allah'ın en çok razı olacağı tavrı yaşamaktır.
Allah'a karşı insan en güzel tavrı göstermekle yükümlü. Orta veya vasat güzelliği Müslüman kendine yakıştırmaz, en güzel tavrı gösterir.
Her yeri Allah'ın aklının sarıp kuşattığını bilen bir insan tüm dikkatini en çok Allah'a verir.
Benim her çevreden arkadaşım vardır. Ateist, rockçı, deist her görüşten arkadaşım var, hepsinin görüşüne saygı duyuyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Karşısındaki insanı Allah'ın tecellisi olarak görmeyen, Allah sevgisini bilmeyen biri şefkati, merhameti de bilmez.
Zor, sıkıntılı gibi görünen hiçbir olaydan rahatsız olmam. Allah'ın yarattığını bilir hayır gözüyle bakarım. Ne olursa olsun sevinç duyarım.
Kader bir film şeridi gibi akar. İnsan samimi olmakla sorumludur.
Trump pratik ve zeki bir insan. Uzun uzun görüşme yapmasına gerek olmuyor. Kısa görüşmeler yapması doğal, normal.
Trump İngiliz derin devletine karşı çok dikkatli olsun. Türk İslam alemi de kendisine destek olsun, yalnız bırakmayalım.
Deccaliyetin kan dökme arzusunun önüne geçmenin yolu Müslümanların birbirini sevmesi ve birlik olmasıdır. Bu da Hz. Mehdi vesilesiyle olacak.
Tesadüf hurafenin diğer adıdır. Tesadüf diyen bilim olamaz. Evrim, tesadüfü anlatan Sümerlerden kalma bir hurafedir.
Benim için bir insanın samimi, dürüst, iyi niyetli olması yeterlidir.
İnsan sevildiğinde saygı gördüğünde mutlu olur. Sevgiyi yaşamadıktan sonra nereye giderse gitsin nerede olursa olsun mutsuz yaşar.
Hakaret etmek özgürlüğü diye bir şey hiçbir demokratik ülkede yoktur. Herkes eleştirisini ve düşüncesini saygı içinde ifade edecek.
Bütün kalbiyle, benliğiyle Allah'ı seven bir insan herkesi Allah'ın tecellisi olarak sever. Gerçek sevgi ve dostluk için din şarttır.
MHP bir partiden ziyade bir fikir ekolüdür, bir davadır. MHP'nin bölünmesi asla istenmez.
Dünyanın dört bir yanında özgürlük, adalet, sevgi, kardeşlik isteyen tüm insanlar Mehdiyet özlemi içindedir.
Sanat, güzellik, estetik aramadan kıyafetin, evin, mobilyanın sadece işlevsel olmasına önem vermek çok büyük bir eksikliktir, kalite yokluğudur.
Dostluk, kardeşlik, vefa gelişmiyor ama teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesinin sevgiyle paralel olmasını Mehdiyet sağlayacaktır.
Kuran'ın çizgisi içinde ruhen ve bedenen kendimizi mükemmelleştirmekle sorumluyuz. Kuran ruhu güzelliği artırmayı gerektirir.
Sokaklarda neredeyse mutlu insan yok. İnsan beğenilmekten, sevilmekten çok zevk alır ama bazı kişiler beğenilme isteklerini kaybetmişler, sevenleri de yok. Beğenilmek istemeyi ahlaki değilmiş gibi gösteriyorlar. Temiz, bakımlı olmayı suç hale getirdikleri için bakımsız, zevksiz dolaşıyorlar.
Beden Allah'ın kanuna uygun olarak yıllara dayanamaz, ama ruh dipdiri olur. Ruh hiç yaşlanmaz.
Samimiyetin tek yolu Allah'ı çok sevmek, Allah'tan korkmaktır. Küfür anlayışında samimiyet en büyük enayilik gibi görünüyor oysa tam tersidir. Samimi olduğunda ezileceğini zannediyor, oysa sabretse ve samimi olsa her insan hem dünyada hem ahirette çok güzel yaşar.
Sevgi olmadığı için gençlerin çoğu kendisi gibi davranamıyor. Yapmacıklıktan bir türlü kurtulamıyorlar. Samimi sevgi olduğunda yapmacık olunmaz.
Samimiyetsizlik insanların canını çok yakıyor. Samimiyetsizlik hakim olduğu için yaşamları adeta tiyatro gibi, samimi sevgiyi bilmiyorlar.
Çok düşünmek, çok sorumluluk almak zihin ve kişilik gelişimi için çok faydalıdır.
Bizi izleyen gençler aydın, dinamik, çok okuyan gençler. Hepsinin görüşlerine saygı duyuyor, hepsini seviyoruz.
Ahir zamanda en büyük bela deccaliyettir. Yani İngiliz derin devletidir. Tayyip Hocam onlara boyun eğmediği için üzerine gidiyorlar.
Yazın toplu taşıma için kullanılan otobüsler tamamen açık olabilir. İnsanların sıcakta rahatsız olmadan yolculuk etmeleri sağlanabilir.
Tayyip Hocam Allah yolunu açık etsin, sana selamet versin. Bizim gönlümüzde kendisi hanlar hanıdır. Şahsını sonuna kadar destekleriz . Sayın Bahçeli'nin Tayyip Hocam'a desteği önemlidir. Ülkemizin üzerinde İngiliz derin devletinin baskısı var. Tayyip Hocam'ı yalnız bırakmayız.
Enaniyetli, ekabir insanların yüzünde sıcak, sevgi dolu bir ifade oluşmaz.
Tayyip Hocam bu milletin hamiyetini maneviyatını sonuna kadar koruyan dürüst bir insan. Ona haksızlık yapanlar vicdanlı davranmıyorlar.
Tayyip Hocam dürüst ve samimi. Sonuna kadar şahsının yanındayız. Ak Parti genel başkanlığı da hayırlı mübarek olsun. Tayyip Hocam'ın saçının teline zarar gelmesine izin vermeyiz. Kanunla hukukla sonuna kadar mücadele eder, yanında yer alırız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye çok kaliteli hale getirilirse her yerde sanat, bağlar, bahçeler, tertemiz sokaklar olursa beyin göçü diye bir şey de olmaz.
Hayvanlarla çocuklar arasındaki dostluk ruha çok zevk veriyor. Hayvanla çocuk arasındaki sıcak, masum dostluk çok güzel.
Kuran'da "açık kadın cehenneme gider" diye bir hüküm yoktur. Bu, yıllarca süregelen yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan batıl bir inançtır.
Ruhlarında iman gücü olmayan insanların Allah sevgisini, iman hakikatlerini, cennet güzelliklerini anlatan cümleleri olmuyor. Ama tartışma, laf sokma, dedikodu söz konusu olduğunda çok yetenekli oluyorlar.
Hayret verici şekilde kadın sevgisinde, çocuk sevgisinde, insan sevgisinde eksiklik görülüyor. Bu sevgisizlik ruhu Mehdiyetle kalkacaktır.
Müslümanların parçalara ayrılıp bölünmesi şu anda İslam aleminin en büyük sorunudur. Kuran'a uyup bölünmeye son vermek gerekir. (Rum Suresi, 32: (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.)
Mezhep taassubu Müslümanlar arasında ciddi gerginliklere ve çatışmalara sebep oluyor. Peygamberimiz dönemindeki gibi tek Kuran'a uyulmalı.
Atatürk ince düşünmüş, çocuklar için ayrı, gençler için ayrı bayram ilan etmiş. Bu ince düşünce Atatürk'ün gençlere verdiği değeri gösteriyor.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top